Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

31/10/2011

mladé médium | a youthful medium

 

TLAČOVÁ SPRÁVA PROJEKT MLADÉ MÉDIUM

Projekt zahŕňa viacero aktivít

 

1/ TVORIVÉ DIELNE V dňoch 8.9.-14. 9. 2011 prebehli v Lome nad Rimavicou pod. vedením prof. Jindřicha Štreita na tému DOKUMENT viacerých škôl z Čiech a zo Slovenska

Výstupy z tvorivých dielni budú prezentované v SDF v roku 2012

 

2/ VÝSTAVA MLADÉ MÉDIUM - 20 rokov fotografie na VŠVU

Vernisáž utorok 1. 11. 2011 o 19.00 hod., Dom umenia, nám. SNP 12, Bratislava

Na tejto vernisáži bude vypravený do sveta katalóg s rovnomenným názvom, pod záštitou rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, prof. Ruda Sikoru a prof. Václava Maceka

 

3/ VIDEOPREZENTÁCIE zahraničných fotografických škôl a 2. časť výstavy MM -

20 rokov fotografie na VŠVU - (video, kurzy, tvorivé dielne, dokumentácia)

piatok 4. 11. 2011 o 18.30 hod., Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Autor projektu a koncepcie výstavy: Ľubo Stacho

Kurátori: Jana Hojstričová (kurzy), Marko Horban (video), Michaela Pašteková (portrét), Ľubo Stacho (ostatné časti)

výstavy potrvajú do 30. 11. 2011

 

4/ SYMPÓZIUM mladé médium

o výučbe, histórii a súčasnej fotografii

piatok–sobota 4.–5. 11. 2011 od 10.00  do 15.00 hod. VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, č. d. 135

Svoje prednášky na sympóziu prednesú odborníci z Českej republiky (Vladimír BIRGUS, Tomáš POSPĚCH, Robert SILVERIO)  ďalej (Walter BERGMOSER - DE, Allan D. COLEMAN - USA, Magda Durda DMITRUK - PL, Ágnes EPERJESI - HU, Elisabeth GOTTFRIED - A, Anna STRICKLAND -USA) a  zo Slovenska (Aurel HRABUŠICKÝ, Bohunka KOKLESOVÁ, Ľubo STACHO),

Program sympózia zvláštna príloha

 

Text k projektu

Do roku 1989 študovali Slováci fotografiu na FAMU v Prahe. Po Novembri´89 s obnovením demokratických princípov v spoločnosti bolo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave založené štúdium fotografie. Prešlo dvadsať rokov a je tu čas bilancovania. Čo to prinieslo našej krajine, kultúre, spoločnosti, umeleckej scéne?

Výstava MM sa snaží vo väčších časových úsekoch predstaviť jednotlivé smerovania fotografie na VŠVU prostredníctvom výnimočnejších študentských projektov /zahŕňajúc zahraničných a aj doplnkových študentov/, pričom sme tieto práce tématicky rozdelili na jednotlivé kapitoly, ako sú: DOKUMENT, KONCEPTUÁLNE PROJEKTY a INŠTALÁCIE, LABORATÓRIUM, KRAJINA, PORTRÉT. PROJEKTY A DIPLOMOVÉ PRÁCE, ktoré sa nedajú zaradiť do predošlých kapitol, predstavujeme v samostatnej časti v Dome umenia. VIDEO, TVORIVÉ DIELNE , KURZY, DOKUMENTÁCIE a VIDEOPREZENTACIE pozvaných zahraničných škôl  sú prezentované v galérií Medium na VŠVU.

Na rozdiel od predošlých  výstav je MLADÉ MÉDIUM aj sondou do minulosti a snahou predstaviť dlhodobejší profil katedry, nezávislý na dobových módnych trendoch.

Z viacerých príčin sa nám nepodarilo získať všetky zaujímavé práce, ktoré by reprezentovali svoju dobu, platí to hlavne o prvom desaťročí existencie katedry. Deväťdesiate roky boli charakteristické slobodou v prekračovaní hraníc média, boli otvorenejšie, hoci na samotné remeslo nebol kladený veľký dôraz. Nutnosť improvizovať často prinášala nezvyčajné riešenia, ktoré sú však aj z odstupu času svieže. Inšpiráciou boli tradície umenia 60. až 80. rokov storočia, zvlášť z oblasti slovenského alternatívneho umenia alebo východu ako takého. Fotografi experimentovali s emulziami, citlivými vrstvami, s presahmi k maľbe, kresbe, zvuku, videu, realizovali sa prvé fotografické inštalácie. Robiť dokument v tom čase bolo „pod úroveň“ študentov výtvarnej akadémie. Naše experimenty boli v tom čase prijímané v ostatných fotografických školách v bývalom Československu rezervovane. Z dnešného pohľadu sú však tieto presahy inšpiratívne a obohacujúce. Toto obdobie nám dokázalo, že naše hranice môžu byť oveľa ďalej, ako si ich sami kladieme.

V druhom desaťročí existencie katedry študenti už dobre poznajú situáciu v súčasnej svetovej fotografii a začínajú riešiť problémy globálneho charakteru. Národné a regionálne zo seba „otriasli“. Projekty sa stávajú oveľa tajomnejšie, významovejšie a často je nutné poznať zázemie a koncept umelca. Tak isto technické prevedenie – či už zhotovenia obrazu, alebo samotná tlač sú na špičkovej úrovni. Umenie dokumentu zrazu nachádza svojich prívržencov, ktorí ho rozvíjajú do nových podôb subjektívnej, konceptuálnej alebo sociologickej. Skrátka, druhá dekáda je oveľa fotografickejšia a uzavretejšia do seba, koncentrovanejšia na samotné médium a jeho výrazové možnosti.

 

program sympozia mlade medium | programme of a youthful medium symposium

27/10/2011

OFF FESTIVAL BRATISLAVA LISTOPAD 2011

27/10/2011

21. Měsíc fotografie v Bratislavě

26/10/2011

Výstava – CRASH TEST 2011

Pražská galerie Topičův salon spolu se studenty Ústavu dějin křesťanského umění KTF Univerzity Karlovy v Praze pořádá výstavu CRASH TEST 2011. Jedná se o expozici umělců nejmladší generace – studentů moravských a slezských vysokých uměleckých škol v Brně, Olomouci, Opavě, Ostravě a Zlíně. *

Vernisáž se uskuteční 31. října v 18 hodin. Výstava potrvá od 1. do 16. listopadu 2011 v Topičově salonu v Praze.

 

Výstava je výsledkem práce čtyř kurátorských týmů studentů dějin umění, které vedl Milan Pech, pedagog ÚDKU KTF UK a spoluautor v současnosti často diskutované výstavy Konec avantgardy? v Městské knihově v Praze. Výstava CRASH TEST 2011 je celoročním projektem Výběrového semináře umění 19. a 20. století, který probíhal v akademickém roce 2010/2011. Výběr obrazů, fotografií, projekcí, soch a objektů provedli studenti jmenovaného semináře ve vzájemné spolupráci se svými vrstevníky – umělci a jejich pedagogy.

Na rozdíl od běžných výstav nabízí CRASH TEST 2011 netradiční pohled na současné umění,  pohled studentů – kurátorů na tvorbu studentů – umělců. Studentské kurátorské týmy vybíraly osobnosti tvůrců a jejich práce podle toho, jak vypovídají o aktuálních tématech, vizi světa, dnešních mezilidských vztazích. Dosahují toho pomocí tradičních materiálů a nových médií. Kurátoři nainstalovali vybrané práce spolu s úvodním textem o škole a výtvarnících.

Název CRASH TEST  2011 vyplývá z podstaty výstavy a je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

 

Tereza Novotná

 

Fakulta výtvarných umění – Vysoké učení technické v Brně,

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci

Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta – Slezská univerzita v Opavě

Fakulta umění – Ostravská univerzita v Ostravě

Ústav reklamní fotografie a grafiky, Fakulta multimediálních komunikací – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Místo:

Topičův salon
Národní 9 (1. patro)
110 00 Praha 1

 

Spojení:

Tram – stanice Národní divadlo, linky 6, 9, 17, 18, 22

Metro – stanice Národní třída, linka B

Vernisáž:

31. 10. 2011 v 18 hodin

Doba trvání:

1. 11. až  16. 11. 2011

Otevírací doba:

 

Po, čt, pá

10–17 hodin

Út, st

10–18 hodin

Vstupné:

Plné vstupné 40 Kč

Snížené vstupné 20 Kč (členové klubu Sanquis a ČRo–Vltava, důchodci a mládež od 15 do 18 let, občané Prahy 1, studenti a odborní pracovníci ústavů a škol – po předložení náležitých průkazů)

Skupinová vstupenka 100 Kč (organizované skupiny od 5 osob)

Skupinová vstupenka 10 Kč (školní výpravy vedené pedagogem)

Zdarma děti do 15 let, zdravotně postižení a novináři – po předložení náležitých průkazů

Kontakt a bližší informace:

Mgr. Milan Pech – vedoucí projektu

pech@ktf.cuni.cz

 

Tereza Novotná – PR

t.novotna.2@centrum.cz

 

Petra Patlejchová – produkce

patlejchova@gmail.com

 

Vendula Kramářová, A já mám koníčka vraného, 2009, FaVU VUT v Brně

Jana Musilová, Můj den, 2010, Katedra výtvarné výchovy PF UP v Olomouci

Petr Drábek, Sweet fun, Good day, 2009, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě

Josef Šlégl, Drain, 2009, FU OU v Ostravě

 

 Tereza Trautmannová, Reality show, 2010, Ústav reklamní fotografie a grafiky, FMK UTB ve Zlíně

 

 

11/10/2011

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z WORKSHOPU

 

11/10/2011

Sudetenland - Roman Panáček

 

11/10/2011

FOTOGRAF FESTIVAL 2011

FOTOGRAF FESTIVAL 2011:

SYMPOZIUM

A DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY SYMPOZIA

14. a 15. říjen 2011, Francouzský Institut v Praze

 Pátek 14. 10. 2011

 Sympozium (simultánní překlad anglického jazyka zajištěn)

14:00 zahájení sympozia, uvítání účastníků (promluví Pavel Baňka, umělecký ředitel Fotograf Festivalu a Eva Marlene Hodek, moderátorka sympozia)

14:20 Panel 1: Antonín Dufek, Wendy Watriss a Frederick Baldwin, Evgeny Berezner

15:20 přestávka

15:50 Panel 2: Christian Caujolle, Hripsimé Visser, Andreas Müller-Pohle

17:00 Panelová diskuze

17:45 Zakončení sympozia

 Večerní program

18:00 Vernisáž výstavy Retroaktivní Interference

v Galerii 35 ve Francouzském Institutu, Štěpánská  35, Praha 1

 19:00 VIP welcome drink & raut pro účinkující na sympoziu

ve Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1

 20:30 afterparty

v kině Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

Sobota 15. 10. 2011

 

Sympozium (v češtině)

14:00 zahájení sympozia, uvítání účastníků (promluví Johana Lomová, moderátorka sympozia)

14:20 Panel 1: Josef Moucha, Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch, Václav Macek

15:50 přestávka

16:10 Panel 2: Katarína Uhlířová, Noemi Smolik, Miroslav Petříček

17:10 Moderovaná diskuze

18:00 Zakončení sympozia

 

 

Večerní program

 

19:00 večeře pro účínkující na sympoziu

v Café Louvre, Národní 22, Praha 1

 

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně programu a průběhu sympozia, neváhejte mne prosím kontaktovat – Tereza Špinková: +420 777 597 346

 

 

Děkujeme za Vaši účast a budeme se těšit,

 

za Sympozium Fotograf

 

Tereza Špinková

 

koordinátor sympozia

email: tereza.spinkova@fotografnet.cz

tel.: +420 777 597 346

Školská 28

110 00 Praha 1

tel.: +420 222 942 334

www.fotografestival.cz

www.fotografgallery.cz

 

11/10/2011

Martin Wagner - Nathalie Daoust

 

11/10/2011

Setkání vysokých, fotografických škol v Ústí nad Labem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10/2011

ZDENĚK LHOTÁK: DIS-TORZA

 

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografi e FPF Slezské univerzity v Opavě Vás srdečně zvou na otevření výstavy ve čtvrtek 6. 10. 2011 v 17 hodin. Výstava, kterou zahájí Jiří Siostrzonek, bude otevřena do 23. 11. 2011 vždy hodinu před představením. Kurátor výstavy: Václav Podestát.

Ústředním tématem výstavy je tělo – jako znak, příběh i ornament ve výtvarné i dokumentární poloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výstava fotografií provede tvorbou fotografa Zdeňka Lhotáka od roku 1985 až do současnosti

 

„zdeněk lhoták/dis-torza“ je názvem výstavy fotografií Zdeňka Lhotáka a jeho stejnojmenné monografie.

Ústředním tématem výstavy je tělo – jako znak, příběh i ornament ve výtvarné i dokumentární poloze. Koncepce expozice zdůrazňuje souvislosti autorovi tvorby od počátku ovlivněné řešením problematiky tělesnosti. Tělo ve fotografiích Zdeňka Lhotáka je prostředkem k reflexi mnoha aspektů sociální problematiky. Vztah k tělu jako nositeli sexuální symboliky s relativizací zažitých stereotipů vnímání tělesnosti v osobní i společenské rovině, je základním motivem výstavy a publikace s textem Marka Pokorného ředitele Moravské galerie v Brně, která je autorovou monografií i katalogem k výstavě. Publikaci Zdeněk Lhoták/dis-torza vydalo nakladatelství KANT za finanční podpory Hlavního města Prahy v roce 2009 (ISBN 978–80–7437–004–5).

Výstava je členěna na cykly řazené v návaznosti na vývoj Lhotákova vnímání tělesnosti. Dominantní část expozice je věnována dlouhodobému projektu Autoportréty, který vznikal v letech 1989 – 2002 a ve kterém se Lhoták zabývá detaily vlastního těla, v poslední době posunutými z černobílé do barevné škály.

Zdeněk Lhoták patří k jedněm z nejzajímavějších českých fotografů. Jeho tvorba je specifická a charakteristická především díky fotografiím, na nichž se objevuje v různém pojetí a zobrazení tělo.

„Patří ke známým a úspěšným tvůrcům, ve své tvorbě často pracuje s makrodetailem na hraně čitelnosti a s principem náhody jakoby od boku střílených snímků. Když mluvíme o fotografiích Zdeňka Lhotáka, mluvíme vždycky o těle. Právem. Ale je to jen část jejich významu. Tělo je v nich totiž nejenom předmětem, ale i podmínkou a prostředkem zobrazení. Lhotákovy práce jsou proto místem transformace, přepólování či destabilizace standardních očekávání a postojů, jež zaujímáme k fotografickému obrazu jako odrazu vnější reality,“napsal o tvorbě Zdeňka Lhotáka Marek Pokorný- ředitel Moravské galerie v Brně.

 

Jeho zájem o volnou fotografii je rozdělen do dvou témat: V oblasti dokumentární se zaměřuje na sociologické problémy okolo vrcholového sportu (například v cyklu „Spartakiáda“ oceněném v roce 1986 druhou cenou ve světové soutěži novinářské fotografie World Press Photo) a problematiku unikátní tibetské kultury devastované čínskou okupací. Ve výtvarné fotografii se Zdeněk Lhoták zaměřuje na lidské tělo.

Od roku 1982 do současné doby realizoval 39 samostatných výstav doma i v zahraničí a jeho fotografie jsou součástí většiny společných výstav prezentujících českou fotografii.

Poslední autorovou výstavou je fotografický projekt UNITED COLORS OF NEPAL, který se stal jakousi dokumentární výpovědí- odrazem exotické kultury z poslední Lhotákovy asijských cest. Jedná se o divoce barevné kompozice expresivních detailů hinduistických a buddhistických chrámů a oltářů. Celá sbírka fotografií nás zavádí doprostřed exotické a tajemné kultury na území Nepálu. Tato oblast je již několik let zdrojem inspirace Lhotákovi tvorby.

MgA. Zdeněk Lhoták

Narodil se roku 1949 v Rovensku pod Troskami. Po ukončení Střední průmyslové strojnické školy vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Již během těchto studií se začal zabývat výtvarnou a dokumentární fotografií. Později absolvoval stuium oboru umělecká fotografie na FAMU v Praze. Po ukončení studia, v roce 1985, začal pracovat jako nezávislý fotograf. V roce 1986 získal 2. cenu v soutěži World Press Photo za fotografický seriál „Spartakiáda“. Roku 1992 pracoval společně s Pavlem Štechou jako fotoreportér a obrazový redaktor v deníku Prostor.

Za svou kariéru absolvoval již mnoho samostatných i společných výstav v České republice i v zahraničí a publikoval několik zajímavých článků.

Webové stránky autora: www.lhotak.com

 

7/10/2011

PAVEL MÁRA: První a poslední?

 

Artinbox – Galerie fotografie vás srdečně zve na svou třetí autorskou výstavu.

PAVEL MÁRA: První a poslední?
Vernisáž ve čtvrtek 6. 10. 2011 v 18 hodin.
7. 10. – 22. 10. 2011
Kurátorka: Nadia Rovderová

Výstavu uvede: Aleš Kuneš. Na vernisáži zahraje: Vladimír Mišík.

 

Fotografie Pavla Máry aplikované na filmové fólie, kov i sklo z počátků autorovy tvorby, jež vystavuje galerie Artinbox, jsou konfrontovány s jeho nejnovějšími díly vytvořenými prostřednictvím digitálních technologií. Také jedny z prvních Márových fotografií z konce 60. let, jimiž se prezentoval u přijímacích zkoušek na FAMU, a které se v 80. letech staly podklady těchto aplikací, se zde potkají s jeho posledními pracemi, dokončenými před několika týdny. Co mají společného? Cesta po spirále jako téma výstavy k autorovu životnímu jubileu.

 

PAVEL MÁRA narozen 20. října 1951 v Praze Studia: Střední průmyslová škola grafická v Praze, obor užitá fotografie (1967 – 71). FAMU Praha, obor kamera (1971 – 75). FAMU Praha, obor fotografie (1976 – 81). Profesní dráha: Po studiích pracuje jako volný fotograf. Pedagogické činnosti se začal věnovat od roku 1991, kdy společně se svou ženou Helenou pořádal fotografické dílny v Praze a Dobešicích. V letech 1995 – 96 externě učil na katedře fotografie FAMU v Praze. V současnosti je docentem na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde učí od roku 1996. Od roku 1990 byl členem Asociace fotografů a Pražského domu fotografie (PHP). Od roku 2001 je členem S.V.U. Mánes. Žije a pracuje v Praze.

Cykly fotografií: 1969 Těla (černobílé fotografie)
1976 – 84 Mechanická zátiší, cykly Signály, Stroje a Hračky (barevné fotografie Cibachrome)
1984 Modré akty (barevné fotografie Cibachrome)
1985 Torza (serigrafie, zinkové a skleněné reliéfy, transparentní filmy)
1985 Hlava I. B. (kovová foto-socha)
1986 Figury ‘86 (černobílé fotografie na plátně)
1987 Figury ‘87 (černobílé fotografie na plátně)
1988 Figury ‘88 (černobílé fotografie na plátně, reliéfní modelace)
1988 – 89 Corpusy ‘88 (barevné fotografie Cibachrome)
1988 – 89 Portréty (černobílé fotografie na plátně)
1989 Roušky (černobílé fotografie na plátně, reliéfní modelace)
1990 – 91 Madony ‘90 (černobílé fotografie na plátně, reliéfní modelace)
1992 – 93 Konstrukce (barevné fotografie Cibachrome)
1991 – 93 Triptychy ‘93 (černobílé a barevné fotografie Cibachrome)
1997 Mechanické corpusy ‘97 (barevné fotografie Cibachrome)
1999 Madony ‘99 (barevné fotografie Cibachrome, v roce 2000 pigmentové tisky na papíru)
2001 Černé corpusy ‘01, Rodina (černobílé fotografie Ilfochrome)
2002 Prostor v prostoru, Terezín (barevné pigmentové tisky na plátně)
2003 – 04 Hlavy ‘03 (barevné pigmentové tisky na plátně)
2002 – 04 Průhledy, Tunel (barevné pigmentové tisky na plátně)
2005 – 06 Triptychy ‘05 (barevné pigmentové tisky na plátně)
2008 8 GEN (barevné pigmentové tisky na plátně)
2009 Memory (barevné pigmentové tisky na plátně a na papíru)
2010 – 11 Negativní hlavy (černobílé a barevné pigmentové tisky na papíru)

Autorské výstavy (výběr): 1983 Pavel Mára, Mechanická zátiší, Městské kulturní středisko Dobříš. 1985 Pavel Mára, Fotografie, grafika, Dům umění města Brna, Kabinet grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno. 1986 Pavel Mára, Fotografie, serigrafie, reliéfy, Fotochema, Praha. 1988 Pavel Mára, Portréty a Figury, Malá galerie spořitelny , Kladno. 1989 Pavel Mára, Fotografie, Atrium, Praha. 1989 Pavel Mára, Fotografie, Galerie 4, Cheb. 1990 Pavel Mára, Filmgalerie, Regensburg. 1991 Pavel Mára, fotografika, Galerie 99, Petrohrad. 1993 Pavel Mára, 7 fotek, Galerie R, Praha. 1997 Pavel Mára, Mechanické corpusy, Pražský dům fotografie, Praha. 1997 Pavel Mára, Mechanické a lidské corpusy, Krajská galerie fotografie Galerie 4, Cheb. 1998 Pavel Mára, Corpusy a figury, Kolínská synagoga, Funkův Kolín, Kolín. 1998 Pavel Mára, Portréty, Národní divadlo moravskoslezské, Galerie Opera, Ostrava. 1999 Pavel Mára, Kabinet fotografie Slezského zemského muzea, Opava. 1999 Pavel Mára, Madony ´99, Galerie V kapli, Bruntál. 2000 Pavel Mára, Madony a Roušky, Moravská galerie, Brno. 2000 Pavel Mára, Mechanická zátiší, Galerie Ambrosiana, Brno. 2001 Pavel Mára, v rámci Měsíce fotografie, Galerie Z, Zichyho palác, Bratislava. 2001 Pavel Mára, Interkamera, Praha. 2002 Pavel Mára, Mechanické corpusy, Žlutá ponorka, Znojmo. 2003 Pavel Mára, Prostor, Galerie Fiducie, Ostrava. 2004 Pavel Mára, Prostor, Galerie Fons, Pardubice. 2004 Pavel Mára, Prostor v prostoru, Galerie Nova, Košice. 2004 Pavel Mára, Madony, Mala Galeria Miejskego Osrodka Kultury, Jaroslaw. 2005 Pavel Mára, Madony a prostor, Malá galerie spořitelny, Kladno. 2005 Pavel Mára, Madony, Corpusy, Prostor, Atmosphere, Praha. 2005 Pavel Mára, Portréty, Malá Galeria Gorzowskiego Towarzystwa. 2006 Pavel Mára, Hlavy, Triptychy, Tunel, Kostel sv. Bartoloměje v Chebu, Galerie G4, Cheb. 2008 Pavel Mára, Galerie Bazilika, České Budějovice. 2009 Pavel Mára, Negativ etc., Galerie umění, Karlovy Vary, 2010 Pavel Mára, Memory, Kotelna Karlin Gallery, Praha. 2011 Pavel Mára, První a poslední? Artinbox gallery, Praha.

Účast na skupinových výstavách (výběr): Zúčastnil se více než 100 společných výstav. 2004 Akt v české fotografii 1960 –2000, Dům umění, Opava. Dom umenia, repríza v rámci Měsíce fotografie, Bratislava. Hudba ve výtvarném umění, Regionální muzeum, Kolín. Paris Photo 2004, Le Carrousel du Louvre, Paříž. Andělé a jiné bytosti, Galerie české plastiky, Praha. Krajina jako odraz fotografovy duše, Asociace fotografů, Divadlo Archa, Praha. 2005 Česká fotografie 20. století, Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna, Praha. Akt v české fotografii 1930 – 2000, Městské umělecké centrum v Technopolis, Athény. Výběr ze zlatého fondu Národního muzea fotografie, Poslanecká sněmovna, Praha. 2006 Zlatý fond Národního muzea fotografie, Kongresové centrum ČNB, Praha. Akt v české fotografii 1960 – 2000, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec. Krajina pedagogů ITF, Letní filmová škola, Uherské Hradiště. Česká fotografie, Krajinná výstava – Fotografie na hradbách, Cheb. Jubilanti Mánesa 2006, S.V.U. Mánes, Galerie Diamant, Praha. Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram. Amor vincit omnia, Saarlandische Galerie Palais, Berlin. 2007 Umění porodit, Veletržní palác, Praha. Fotografie 70. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy. 2008 8 GEN, Galerie Trafačka, Praha. 8 GEN, Galerie Solnice, České Budějovice. Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, zámek, Bruntál. 2009 Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn. Spolek výtvarných umělců Mánes, obrazy, sochy, práce na papíře, fotografie, Galérie SVU v Bratislavě, Bratislava 2009. 37 fotografů na Chmelnici po dvaceti letech, Palác Akropolis, Praha. 2009 Warszawski Festival Fotografii Artystycznej, Fotografia Czeska, Instytut Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. 2010 Diamantová těla, Galerie Diamant, Praha a reprízy v Galerii u Bílého jednorožce, Klatovy. V roce 2011 Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice.

Zastoupení ve sbírkách: Galerie Municipale du Chateau d´Eau, Tolouse. Galerie hlavního města Prahy. Galéria Nova, Košice. Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary. Galerie 4, Cheb. Moravská galerie, Brno. Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem. Muzeum umění, Olomouc. Národní galerie, Praha. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec. Rencontres internationales de la photographie, Arles. The Eli Lemberg Museum of Photography at Tel-Hai Industrial Park, Izrael. Uměleckoprůmyslové museum, Praha aj. Literatura o autorovi (výběr): Biografická hesla ve slovnících: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Kdo je kdo v České republice na přelomu století, Kdo je kdo – Osobnosti české současnosti, Všeobecná encyklopedie Diderot, Všeobecná encyklopedie Universum, Contemporary Photographers aj. Publikace: Mrázková, Daniela – Remeš, Vladimír: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, Praha 1989. Birgus, Vladimír – Scheufler, Pavel: Fotografie v českých zemích 1839 – 1999, Grada Publishing, Kant, Praha 1999. Wyatt, Chad Evans: 101 umělců v České republice, autor životopisu P.M. Josef Chuchma, Argo, Praha 2000, str. 97. Dufek, Antoním: Fotografie 1989 – 2000, in: Švácha,Rostislav-Platovská,Marie (ed): Dějiny českého výtvarného umění 1958 – 2000, VI/2, Academia, Praha. Anna Fárová a fotografie/Photography, Langhans Galerie, Praha 2007. Akt, naučte se fotografovat kreativně, Encyklopedie grafika a fotografie, Zoner, Brno 2007. Fárová, Anna: Dvě tváře, Torst, Praha 2009. Birgus, Vl., Mlčoch, J.: Česká fotografie 20. století, nakladatelství Kant, Praha 2010.

Artinbox gallery Perlová 370/3, Dům v Kisně 110 00 Praha 1 – Staré Město Otevřeno úterý – sobota: 14 – 18 h., nebo na vyžádání. +420 773 088 448, +420 224 222 646 nadia@artinbox.cz, www.artinbox.cz, http://prague.mydestinationinfo.com/…nbox-gallery http://www.facebook.com/profile.php?…!/pages/Artinbox-galerie-fotografie/100551130017584

7/10/2011

Václav Němec /zápisník

 

Galerie Měsíc ve dne / Nová 3 / České Budějovice si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy v sobotu 15. října 2011 ve 21,30 hodin. Úvodní slovo Petr Velkoborský, výstava potrvá do 13. listopadu 2011. Otevřeno po–pá 12–20 hodin.

7/10/2011

Zasunutí - Právěpodobně

 Muzeum umění Olomouc – Café Amadeus a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Vás zvou na zahájení výstavy

Zasunutí – Právěpodobně

které se uskuteční 4. října 2011 v 17 hodin v Café Amadeus Václavské náměstí 3, Olomouc

Úvodní slovo: Jindřich Štreit Kurátorka: Štěpánka Bieleszová

Výstava potrvá do 8. listopadu 2011

denně od 10.00 do 18.00 hodin

www.olmuart.cz
www.itf.cz
www.ceska-fotoskola.com
www.young-fresh.eu

Partner