Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

30/9/2011

DVA DOMY JEDNÉHO PÁNA

 

Tlačová správa

Projekt: DVA DOMY JEDNÉHO PÁNA

Výstava: SYNAGÓGA NA PALMOVCE, Praha 8, Ludmilina 601/4, spojenie metro B

Vernisáž: 3.10. 2011 o 18.00 hod

Dátum trvania: 4.10.-24.10.2011 denne okrem nedele od 12.00 do 18.00 hod.

 

Výstava manželskej umeleckej dvojice Ľuba a Moniky Stacho sa snaží pomocou fotografických diptychov zložených z architektonických pohľadov na objekty duchovnej kultúry – chrámov – vyrozprávať (vyrovnávať sa) s príbehmi, ktoré sú založené na európskej identite v stredoeurópskom kontexte. Základ projektu vytvorený pôvodne na Slovensku je prvý raz premiérovo doplnený o poľský región Galicja (Halič). Autori tam strávili v júli študijný pobyt počas festivalu minoritných kultúr. Je to región, z ktorého čerpal námety pre svoje poviedky nositeľ Nobelovej ceny Issac Bashevis Singer a autorov v tomto smere inšpiroval.

 

Synagóga sa hebrejsky povie bejt ha kneset, čiže miesto zhromaždenia, v jidiš zas šul, čo možno prekladať (aj) slovom škola. Vidno, že „budova alebo miestnosť, v ktorej sa konajú bohoslužby“ plní mnohé funkcie. Duchovnú atmosféru vytvárajú svitky Tóry. Nie múry budov, nie krása interiéru, ale Päť kníh Mojžišových. Kde chýba Písmo, tam si nenájdu cestu ani veriaci. Bez ľudí a bez Tóry sa aj najhonosnejšia synagóga mení na prázdnu škrupinu. Ako dokumentuje svojimi diptychmi Ľubo Stacho, aj v stave vyprázdnenosti dokáže verejnosti ponúknuť rôzne duchovné, zábavné či ekonomické služby. Nič to však nemení na skutočnosti, že objekt stratil svoju hlavnú funkciu. Prestal byť totiž domom Pána. Takýto osud postretol alebo v dohľadnej dobe očakáva na Slovensku väčšinu budov, ktoré ešte nedávno slúžili ako synagóga, bejt ha kneset čiže šul...

Peter Salner, predseda ŽNO Bratislava

Najprv boli ľudia so silnou skúsenosťou, potom bolo spoločenstvo a potom dom, ktorý mali odvahu nazvať Pánovým. Ten dom bol viac v ľuďoch ako okolo. Dom ako priestor komunikácie skúseností, ktoré boli boľavé i liečivé – silné ako od Boha. Bohoslužba v dome Pánovom bola úžasným pokusom o klaňanie sa zvnútra – počúvaním, vyslovovaním, aktualizovaním skúseností, čo sú silné ako od Boha. Raz v dome Pána vstal Ježiš z Nazareta a prihlásil sa k jednej starej skúsenosti: „Duch Pána je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým...“ (Iz 61,1) . Slovo zo skúseností s Pánom má rodiť činy uskutočnené s Pánom. Dom Pánov ako výzva ponáhľať sa od vysvetľovania do konania. Aby slovo bolo aj čin – liečivý a silný ako od Boha.

Karol Moravčík, katolícky kňaz Bratislava - Devínska Nová Ves

 

Jedným z hlavných odkazov fotografického súboru Ľuba a Moniky Stacho Dva domy jedného pána je snaha o prebudenie historickej pamäte, ako aj osobnej zodpovednosti – nielen za udalosti, ktoré sa odohrali počas II. svetovej vojny a po nej, ale aj za dnešný stav spirituality a duchovna v spoločnosti a v každom z nás. Projekt je potrebné čítať v širšom kontexte predošlej tvorby Ľuba Stacha, ktorý sa  problematikou židovstva a predovšetkým tragédiou holokaustu  zaoberá vo svojej tvorbe už od polovice 90. rokov. A to formou dokumentárnej i výtvarnej fotografie, ale aj prostredníctvom intermediálnych presahov, ako je inštalácia, priestorový environment alebo video.

Sklady, kiná, posilovne alebo jednoducho chátrajúce stavby namiesto svätostánkov naplnených veriacimi sú doslovným i symbolickým obrazom istého morálneho prázdna, ktoré u nás a v nás zostalo po zdecimovaní jednej kultúrnej i náboženskej tradície, a ktoré môže v budúcnosti rovnako ľahko spôsobiť vyprázdnenie i kresťanských kostolov. Napriek tomu, že katolícke, pravoslávne a protestantské chrámy pôsobia na fotografiách plnšie, živšie, pozitívnejšie, projekt Dva domy jedného Pána nemá mať konfrontačný charakter. Domnievam sa, že autorom išlo predovšetkým o poukázanie na spoločné korene židovsko-kresťanskej Európy, ako aj na spoločné riziká duchovnej devastácie.

Pri pohľade na snímky sa nás zmocňuje zvláštny pocit. Tichá sila sakrálna pokojne pôsobí i v zdanlivo zahltenom a neprehľadnom prostredí. Fotografované priestory akoby si uchovali svoj genius loci a udržali svoje duchovno aj vo dvojiciach postavených na napätí spirituality a konzumu či kultu tela. Naopak, jeden priestor prežaruje druhým a napĺňa ho svojou energiou. Dívame sa dovnútra a chvíľu tam spoločne prebývame. V dvoch domoch jedného Pána.

Lucia L. Fišerová, kurátorka a pedagogička (z knihy „Ľubo Stacho: Moja krajina“, vydavateľstvo Kniha Zlín, 2011)

 

 

26/9/2011

Bienále fotografie v Poznani

 

22/9/2011

Photokošt – MeziDomy

 

Občanské sdružení Fotokošt bude 24. září a 29. října 2011 v Hodoníně pořádat 2. ročník fotografického festivalu „Photokošt – MeziDomy“.

Dne 24. září ve 14 hodin proběhne v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně vernisáž plzeňského festivalu „OffStation“, kde bude představeno 30 autorů výstavou fotografií a projekcí na plátno (např. Jindřich Štreit, Miroslav Myška, Jiří Doležel, Gabriel Fragner a Anna Gutová, Magda Veselá, Marie Brousilová, Eva Pospěchová, Lenka Spáčilová Leonidou, Václav Němec, Marek Detko, Daniel Poláček, Markéta Bendová, Daniela Kaprálová, Imrich Weber, Lukáš Horký, Šimon Pikous a další).

Bude zde také představen festival fotografie „FotoFest Košice“ za účasti organizátorů Pavla Maria Smejkala a Leny Jakubčákové. V 17 hodin proběhne v kavárně kina Svět vernisáž fotografií Pavla Maria Smejkala „Stars“. Vyvrcholení festivalu proběhne ve 20 hodin na Masarykově náměstí v Hodoníně (za nepříznivých podmínek v sále Evropa Masarykova muzea). Za spolupráce s českobudějovickým festivalem Fotojatka budou na velké plátno promítány jednotlivé cykly současných světových fotografů umocněné hudebním doprovodem a nezapomenutelným komentářem sociologa a znalce umění Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. Poté ve 22 hodin proběhnou koncerty kapel DOWNBELOW a HELEMESE umocněné projekcí fotografií.

Pokračování festivalu dne 29. října bude zahájeno ve 14 hodin vernisáží fotografií Branislava Štěpánka „Umění pornografie“, v kavárně kina Svět v Hodoníně. Od 15 hodin v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně budou představeny dvě fotografické soutěže – „Frame“ (se sídlem v Brně) a „Sittcomm“ (se sídlem v Bratislavě). Obě soutěže představují to nejlepší na scéně studentské a profesionální fotografie střední Evropy. Fotografická soutěž Frame, bude uvedena jedním z hlavních organizátorů fotografem Ondřejem Žižkou. Po ukončení prezentací fotografických soutěží, bude následovat přednáška a projekce historika umění, kurátora, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a umělce pracujícího většinou s médiem fotografie Mgr. MgA. Tomáše Pospěcha, Ph.D. Tématem přednášky bude „Diverze do krajiny“ – přepodstatňování vizuálních kánonů a aktualizace krajinářství v současném středoevropském umění (od fotbalu, zoologické zahrady, vytěžování archivů až k Arkadii). Tomáš Pospěch také představí svůj nový projekt o Slušovicích.

Na závěr celého festivalu proběhne ve vinném sklepě v Nechorách u Prušánek družební a diskusní košt. Za občanské sdružení Fotokošt srdečně zvou Drábek Petr&Petr Omelka

22/9/2011

Jiří Hanke – Kladno – 80. léta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení,
dovolte abychom vás pozvali na slavnostní zahájení výstavy
Jiří Hanke – Kladno – 80. léta
ve čtvrtek, 22. září 2011 v 19 hodin,
v Leica Gallery Prague.
Vice informací na
http://www.lgp.cz/cz/udalost/vystava/jiri-hanke-kladno%C2%A0%E2%80%93%C2%A080--leta.html

Beseda Jiřího Hankeho a kurátora výstavy prof. Vladimíra Birguse se
uskuteční v LGP v pondělí, 26. září 2011 v 19 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Leica Gallery Prague
Školská 28, 110 00 Praha 1
+420 222 211 567
www.lgp.cz
 

22/9/2011

JAN POHRIBNÝ: STRATENÝ V RAJI / LOST IN PARADISE

 

DOM FOTOGRAFIE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Vás a Vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy v rámci
ukončenia
projektov 15. Letnej fotoškoly

*JAN POHRIBNÝ: STRATENÝ V RAJI / LOST IN PARADISE*
*> vo štvrtok, 22.9.2011 o 16.00 vo Veľkej sále Liptovskej galérie
P.M.
Bohúňa.*

Výstava prebieha v termíne 22.9.2011 - 10.12.2011* v Galérii Domu
fotografie.
Premiérová prezentácia významného českého fotografa, interpretujúca
posvätné
miesta tzv. megalitickej kultúry.
Kurátorka: Lucia Benická
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM / PREDNÁŠKA JANA POHRIBNÉHO v Galérii Domu
fotografie:
v rámci vernisáže 22.9.2011   17.30 - 18.30:
Uvedenie knihy  MAGICKÉ KAMENE  a novej publikácie  KREATÍVNE SVETLO
VO FOTOGRAFII.
Viac o autorovi na www.pohribny.cz

 

21/9/2011

Blatenský fotofestival

 

12/9/2011

Andrew Jan Hauner: New York – 11. zárí 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Americké Centrum v Plzni, Zámek Žinkovy, Židovská obec Plzeň, O. s. Pro Photo si Vás a Vaše prátele dovolují pozvat na vernisáž výstavy fotografií ve Staré synagoze v Plzni, Smetanovy sady 5

Výstava bude zahájena ve ctvrtek 8. zárí 2011 v 17 hodin za úcasti autora a potrvá do 28. zárí 2011.

Synagoga bude otevrena denne krome sobot od 13 do 18 hodin. Fotografie A. J. Haunera z 11. září 2001 budou vystaveny v rámci akce „Návraty klenotu“ též na zámku Žinkovy ve dnech 10. – 11. zárí 2011 od 10 do 17 hodin.

12/9/2011

Radovan Kodera: ženy a muži – muži a ženy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.—27. září 2011 v libeňské synagoze na Palmovce, Praha 8

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

Partner