Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

27/9/2007

Tomáš Pospěch – krajinky.jpg

   
Malá výstavní síň Liberec
Jablonecká 5, Liberec
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec
Zveme Vás a Vaše přátele
na zahájení výstavy fotografií

Tomáš Pospěch
krajinky.jpg

v pondělí 1. října 2007 v 17 hodin
za osobní účasti autora
úvodní slovo Lucia Lendelová-Fišerová
výstava potrvá do 27. 10. 2007
otevřeno od pondělí do pátku 10–17 hodin

25/9/2007

Plyš myslí, že je víc

Kamila Musilová
 
     
   

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě Vás srdečně zvou na zahájení výstavy.

Výstavu zahájí ve středu 3. října 2007 v 17 hodin
Jaroslav Prokop a Tomáš Pospěch a bude otevřena
do 11. listopadu 2007, vždy jednu hodinu před začátkem představení.

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava

Kamila Musilová
Lucie Prášilová
Tereza Vlčková
Jakub Vrhel
Petr Willert


PLYŠ MYSLÍ, ŽE JE VÍC

Diplomové práce, Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně

Jakub Vrhel
  
Petr Willert
  
Tereza Vlčková
  

Na počátku minulého století spatřili moravští umělci v čele s bratry Mrštíky, Leošem Janáčkem a Jožou Uprkou někde za Zlínem poslední „nezkažené“ místo téměř rajského soužití prostého lidu s přírodou. Ze soudobého krajského a univerzitního města Zlína na vás může padnout široká škála pocitů a nebo nuda. To podle toho, odkud pocházíte a co si zrovna vyhledáváte. Sálá mimo jiné intenzívní postindustriální poetikou dob, kdy se ještě v Evropě vyrábělo:  Červené město z lehkých cihel užívaných jako vyzdívky mezi bílými železobetonovými sloupy, široké ulice, pásy zelených trávníků a parků a jen několik starších domků z dob, než sem byly aplikována pravidla efektivity převzatá z Fordových závodů. Gigantická opuštěná fabrika v centru, náměstí končící lesem a sjezdovkou. Z tohoto funkcionalisticky naplánovaného, do všech koutů inženýrského města obklopeného valašskými kopci a samotami se sady trnek vystupuje neobyčejně intenzívní romantícký patos i atmosféra odloučení od velkých center.

Na uměleckých školách mne zajímá, nakolik se vedle autorské individuality do prací studentů promítnou pedagogové, ale ještěs větším zájmem vnímám kolektivní naladění - tu těžko uchopitelnou esenci společné poetiky, sdílení obdobných myšlenek vznikajících na jednom prostoru, generační výpovědi nebo i vzdoru, která se do těchto prací zanese. A tak navzdory pestrosti až protikladnosti nejrůznějších přístupů pozoruji, jak mnoha soubory ze zlínského ateliéru vede v posledních dvou letech tu zřetelná, tu méně viditelná nit prolínání reklamní, módní a volné tvorby, spojená s pohráváním si s dekorem nebo i s odkazy na kýč, a časté užívání zvířat, což dohromady vytváří zvláštní dekadentní novoromantismus. Kromě generačního naladění si tuto tendenci vysvětluji specifickým charakterem Zlína.

Několik takto naladěných studentů se letos sešlo na výstavě bakalářských a magisterských prací. Pro Petra Willerta je „věčným“ tématem babiččino bytovkové 2+1. V průběhu celého studia až umanutě fotografoval portréty babičky nebo jejích kamarádek, detaily interiérů nebo babičkou vytvářený hand made – rukavice, šály a bačkory z různobarevných klubek z recyklovaných svetrů. Na „babičce“ si plnil povinná školní cvičení, volná témata i rozvíjel vlastní tvorbu. U babičky také pořádá Hon na kočku: S fotoaparátem stopuje jejího domácího mazlíčka, tuto častou dekoraci interiéru, a vyhledává v kočičím chování pozůstatky šelmy. Přináší mnohokontextové fotografie, které můžeme široce vnímat jako odkazy na přírodopisné snímky, fotografie životního stylu starší generace nebo dokumentaci designu 50. a 60. let. Také fotografie Kamily Musilové, ať už se jedná o volnou tvorbu nebo reklamní snímky, často „zalidňuje“ nejrůznější fauna, i když obvykle v neživotném zastoupení rozličných plyší, umělin a vycpanin hraček a exponátů. Projev Terezy Vlčkové je ze zastoupených autorů nejvíce valašský a romantický. Čerpá z věčných zdrojů kýče a volně odkazuje k české dekadenci. Na pomezí volné a módní tvorby inscenuje modelky v interiérech beskydských pralesů, reklamně zde nasvěcuje nejrůznější mechy a houby, až hmatatelně cítíme tamější vlhko, tlení a tajemství. S ateliérovou výbavou rovněž stoupá na návrší beskydských hor a nechává zde zasněné dívky neposlouchat zemskou tíži a volně si levitovat. Jakub Vrhel hledal způsob, jak vhodně ilustrovat oblíbenou knihu Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Od prvotního záměru zpracovat víceméně obvyklý „medailon osobnosti“ se postupně přesunul ke zvláštnímu výrazu, kde příhodně prorůstá osobnost tohoto člověka s jeho celoživotním posláním. Z minimálního odstupu fotografoval, nebo výstižnější by bylo napsat, že přímo scanoval, hlavu muže v konfrontaci s větvemi, listy nebo květy stromů. Magisterská práce Lucie Prášilové vychází z přírodních procesů, ale odkazuje spíše k arteterapii a imaginaci. Vytvořila triptychy, kde portrétovala obyvatele sociálního zařízení a nechala je pastelkami dointerpretovávat fotografie mraků. Máme zde co do činění s prapodivnou směsí romantiky, laskavého ohlédnutí do minulosti neseného soudobými technickými prostředky: Jakoby nedávný razantní nástup digitálních technologií vedl k protireakci - přihlášení se k tradičnímu perfekcionismu. Všichni zastoupení autoři pracují s tradičním středním formátem, komponují do čtverce, avšak za většinou prací se skrývá nejmodernější digitální technika: Jdou cestou snímání na profesionální středoformátovou datovou stěnu nebo scanování filmu, složitých úprav ve Photoshopu a následně zhotovují digitální tisky. Mísí se zde reklamní strategie, opěvování přírody, nejmodernější snímací technologie a někdy až dekadentní oslava krásy. Snad by se vše dalo odbýt poukazem na charakter města obklopeného horami, snad na Zlínsku zbylo ještě něco ze světa, jak jej viděli Alois a Vilém Mrštíkové, patřičně promýchaný etosem z dob světové korporace bratří Baťů. Romantický pocit z přírody je přírodě právě tak vzdálen, jako je plyšové zvířátko podobno-nepodobno šelmě.

Tomáš Pospěch, 4. září 2007

 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati vznikla v roce 2001 přetvořením Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací, který se o pět let dříve jakou součást zlínské Technologické fakulty Vysokého učení technického v Brně pokusil navázat na přerušenou tradici založenou zde nevlastními bratry Tomášem Baťou st., jehož odkazu je věnován název dnešní univerzity, a Janem Antonínem Baťou. Právě jimi založený koncern, který vedle reklamního oddělení zahrnoval také filmové ateliéry a vyšší uměleckou školu, kladl velký důraz na formy moderní reklamy a výrazně tak ovlivnil reklamní obory v tehdejším Československu. Ateliér reklamní fotografie založil v roce 1997 Pavel Dias, krátce na to jej převzal Jaroslav Prokop, který ho vede dodnes. Vedle něj dnes v ateliéru působí rovněž pedagogové Pavel Dias, Jan Jindra, donedávna také Tomáš Pospěch, a technici Lubomír Ančinec, Petr Navara a Jana Dosoudilová.

25/9/2007

Miloslav Stibor – Fotografie

Pořadatel:
Národní muzeum fotografie, o.p.s.
Kostelní 20 – jezuitská kolej, Jindřichův Hradec
Tel/fax 384 362 459
E-mail:
nmf@nmf.cz, www.nmf.cz

Kurátorka výstavy:
Mgr. Štěpánka Bieleszová

Zahájení:
sobota 20. října 2007 v 17 hodin

Trvání výstavy:
21. 10. 2007 – 6. 1. 2008

Otevírací doba:
denně kromě pondělí 12–17 hodin, 25. 12. 2007 zavřeno

25/9/2007

2. ročník Blatenského fotofestivalu dokumentární fotografie

     

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník Blatenského fotofestivalu dokumentární fotografie, jehož hlavní akce se uskuteční o víkendu 20. - 21.října 2007 v Blatné. Vedle fotografických výstav proběhnou přednášky a další doprovodný program.

Výstavy:
Dagmar Hochová – Legionáři, Vietnam
Pavel Dias – Hlubiny paměti
Igor Malijevský – Znamení
Tomáš Pospěch – Look at the Future
Tomáš Bican – Město
Daniel Kaifer – Pozdrav z Innergefieldu
Historická krajina Blatenska – fotografie J.P.Hille + Kamfo

Otevřená scéna:
Alisa Shutova – Uprostřed řeky
Jan Dyntera – Ko-ntiki
Jaroslava Šnajberková – Vlci
Markéta Kubačáková – Zavařeniny
Michal Knapp – Skautský tábor
Tomáš Moravec – Bagatel moment


Přednášky:
Pavel Dias – Mohlo by se Tě to také týkat + promítání Osvětimské album
Jiří Siostrzonek – Sociologické interpretace v dokumentární fotografii
Tomáš Pospěch – moderuje hovory na téma Co dokumentuje dokument, jaký je smysl dokumentární fotografie a kde jsou její hranice

25/9/2007

Lipová – Spansdorf 1915-2005

Občanské sdružení 400/27 si Vás dovoluje pozvat na výstavu k fotografickému projektu Lipová – Spansdorf 1915-2005. Výstava se uskuteční v bavorském Mnichově, v Sudetoněmeckém domě, Hochstrasse 8. Na organizaci výstavy spolupracovalo i České centrum v Mnichově.
 
Vernisáž výstavy se uskuteční 16. října v 18 hodin. Pro zájemce budou velkoformátové fotografie k vidění od 17. října do 16. listopadu 2007. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin.
 
Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti, Město Ústí nad Labem, Oberfrankenstiftung a Hilfsverein Aussig.
 
Autory historických fotografií jsou Franz Josef Umlauft a Rudolf Jenatschke. Autory nových snímků jsou Martina Novozámská, Jan Vaca a Jaroslav Vraj. Více na
www.lipova-spansdorf.net

25/9/2007

Evžen Sobek – MODRÝ ŽIVOT

24. 9. - 21. 10. 2007
Vernisáž 24. 9. v 18.00

Galerie Artistů ve foyer kina Art
Cihlářská 19, Brno

25/9/2007

Jan Pohribný – Jinosvětská, přednáška, Olomouc

27.9.2007 v 18:30 besední sál muzea moderního umění v Olomouci

Photo5 Vás srdečně zve na přednášku Jana Pohribného – Jinosvětská. Další měsíc se můžete těšit třeba na Lenku Němečkovou a její přednášku Právo a umění. Více info na www.photo5.cz

25/9/2007

Fotozona#6

Tomáš Pospěch: Existuje nový dokument?
/trendy v současné středoevropské fotografii/

Ve čtvrtek 13. září v 18h
KP Školská, ul. Školská 8, Praha 1
/vchod do dvora průchodem/

Šestý z cyklu komponovaných pořadů věnovaných fotografii a technickým obrazům.

Komentovaná projekce představení autorů ze Střední Evropy využívajících konceptuálních forem nového dokumentu ve fotografii (např. Viktor Szemzö, Anna Fabricius, Daniela Dostálková, Lucia Nimcová, Rafal Milach, Jakub Dambrowski).
Doprovodná projekce: Výběr z animované tvorby FMK UTB ve Zlíně.
 

Tomáš Pospěch /*1974/, fotograf a historik umění, je činný také jako pedagog, kurátor, teoretik a publicista v oblasti výtvarného umění. Byl autorem nebo spoluautorem řady výstav (např. Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění v Olomouci, Marginální architektura, Mezinárodní festival Lodz nebo Jindřich Štreit, Slovenská národní galerie Bratislava). Připravil a textem opatřil také řadu fotografických publikací, např. Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného; Jindřich Štreit: Fotografie 1965-2005, Devátá sklizeň atd.). Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

10/9/2007

Funkeho Kolín na téma Rodina

   

• Zuzana Blochová – Dita Lamačová • Milena Dopitová • Kateřina Držková • Marie Dvořáková • Ágnes Eperjesi • Jan Freiberg • Sylva Francová • Aneta Grzeszykowska • Filip Hladký • Anetta Mona ChiSa • Gabriela Kontra – Jana Štěpánová • Daniela Matějková • MINA (Milan Mikuláštík & Jan Nálevka) • Dita Pepe • Dušan Skala • Petra Steinerová • Martin Voříšek • Eugen Wiškovský

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení 7. fotografického festivalu Funkeho Kolín na téma

Rodina

v sobotu 6. října 2007 ve 12.00 v Regionálním muzeu v Kolíně, Brandlova 27, Kolín 1.
Další vernisáže budou následovat. Výstavy budou otevřeny od 7. října do 2. listopadu 2007 podle otevíracích hodin jednotlivých výstavních prostor.

Regionální muzeum v Kolíně; Městské divadlo v Kolíně; Malá galerie Na Hradbách; Městský společenský dům; galerie V Zahradě; galerie Nahoře; Synagoga; Městské informační centrum; knihkupectví Arton; galerie restaurant Naivní Anděl; dům č. p. 23, Karlovo náměstí

Koncepce a organizace: Jolana Havelková, Naďa Kováříková, Helena Musilová
Tvorba Eugena Wiškovského bude představena v rámci prezentace kolínských osobností. Kurátorem této výstavy je Vladimír Birgus.

Občanské sdružení Funkeho Kolín
www.funkehokolin.com

10/9/2007

Výstava Institutu tvůrčí fotografie SU v galerii Prospektos ve Vilniusu

    

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Svaz litevských uměleckých fotografů, Velvyslanectví České republiky v Litvě, Svaz litevsko-českého přátelství, Ministerstvo kultury Litevské republiky a Kulturní a sportovní fond Litevské republiky
pořádají výstavu

Mladí čeští fotografové

ve fotografické galerii Prospektos ve Vilniusu, Gedimino pr. 43. Zahájení v pátek 14. 9. 2007 v 16 hodin. Výstava bude otevřena do 30. 9. 2007.

10/9/2007

Výstava Vladimíra Birguse v Záhřebu

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku a Galerie Bardrov v Záhřebu uvádějí od 6. do 29. září 2007 v galerii Badrov v Záhřebu, Trg  žrtava fašizma 1, výstavu

Vladimír Birgus: Fotografie.

Výstavu zahájil 6. září velvyslanec České republiky v Chorvatsku Petr Buriánek.

6/9/2007

Filip Ulver – 8 bit

Katedra fotografie FAMU v Praze
a Galerie Velryba
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

8 bit – webcam game

v úterý 11. 9. 2007 v 18 hodin
Galerie Velryba, Opatovická 24, Praha 1
Výstava potrvá od 12. 9. 2007 do 29. 9. 2007
Otevřeno: Po-Pá 12-21, So 11-21, Ne zavřeno

Partner