Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

29/11/2016

Svět včerejška na opavských pohlednicích

 
03a

Slezská univerzita v Opavě kromě vlastního poslání vzdělávat, vědecky bádat a umělecky tvořit ctí nepsanou morální povinnost přispívat ke kultivaci povědomí občanů města o minulosti společně sdíleného prostoru, který většinou označujeme důvěrným slovem domov. Výstava „Svět včerejška na opavských pohlednicích z let 1893 – 1918“ a doprovodná publikace „Pohlednice z Opavy 1893–1918“ se řadí k těmto vstřícným gestům a nabízí divákům a čtenářům prostřednictvím reprodukcí historických pohlednic setkání s poetickým světem včerejška.

 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek

Autoři výstavy Dalibor Halátek, Pavel Kerlin, Rudolf Dybowicz, Jiří Siostrzonek čerpali podklady výhradně z impozantní sbírky Rudolfa Dybowicze a zaměřili se na období od nejstarších opavských pohlednic, jejichž tisk je datován rokem 1893, až k posledním exemplářům signalizujícím konec „zlatého věku“ pohlednic na konci 1. světové války v roce 1918. Výstava je členěna do oddílů zahrnující místopisné, reklamní, vojenské, příležitostné pohlednice a pohlednice zachycující budoucnost.

Posláním této výstavy a publikace není vyčerpávající informace o kvalitě Dybowiczovy sbírky, ale záměr podělit se s širokou veřejností prostřednictvím pohlednic s vůní nedávných časů.Výstava by měla inspirovat čtenáře k virtuálním historickým procházkám centrem, periferií i zákoutími tohoto poetického města na přelomu 19. a 20. století. Zároveň se snaží podtrhnout význam nenápadných předmětů provázejících naše putování životem, předmětů, které jsou mnohdy jedinými nositeli individuální paměti v bezbřehém řečišti plynoucího světa.

V současné době, kdy téměř vše včetně lidských vztahů slouží člověku většinou k jednomu použití, je obtížné uchovat úctu k předmětům, které nás v životě doprovázejí. Avšak nebýt těchto každodenních drobností, které nesou otisk naší duše, rozplynuli bychom se beze stopy v mlhavém oparu univerza. Nezbytným předpokladem návratu do světa včerejška je ztišení a soustředěné naladění na vlnu nostalgické imaginace, které tato výstava a publikace nabízí.

Jiří Siostrzonek

OPAVA V PÁSMU POEZIE

Kniha Pohlednice z Opavy 1893–1918 je po všech stránkách zdařilým edičním záměrem. Nadpis mého posudku budiž čten coby odkaz k názvu jiné letošní publikace, na níž se podílela Slezská univerzita v Opavě prostřednictvím Institutu tvůrčí fotografie (a v připomínaném případě i Centra multimediální tvorby FPF), totiž k srovnatelně objevnému svazku Fotografické zápisky 1937–1967, Opava – město mezi poezií a tragédií. V obou případech se jedná o zveřejnění materiálu soustředěného soukromou sbírkou, na což u nové knihy upozorňuje hned podtitul Ze soukromé sbírky Rudolfa Dybowicze. Autorem stěžejních textů je opět Jiří Siostrzonek, na popiscích se i tentokrát podílel Dalibor Halátek. Předesílám, že tým se rozhodně osvědčil. Obě knihy spojuje souvislost tematická i to, že přesahují regionální význam. V prvním ze svazků jsem si zvýraznil údaj o fatálním poškození Opavy koncem 2. světové války ustupujícím Wehrmachtem: „Pouze 17 % všech objektů zůstalo nepoškozeno. Bylo zničeno 880 různých budov. Z 13 650 bytových jednotek bylo schopno obývání jen asi 1000.“ Kniha Pohlednice z Opavy 1893–1918 uvádí zájemce do předchozích dějin zvolna utvářeného města, neboli na ještě nenarušenou scénu. Idylu období klidného konce 19. století posiluje motivická škála reprodukcí. Ani místní dopady 1. světové války neukazují pohlednice příliš realisticky, přestože nevynechávají opavskou vojenskou nemocnici. Měly se ovšem osvědčit rekonvalescentům. Rozbor zvolené problematiky je historicky fundovaný a zasazuje drobné tisky do nejširších společenských (a tedy i národnostních), politických a hospodářských souvislostí. Slibný Siostrzonkův záběr dokládá již přehledné a především funkční rozvržení látky, patrné z obsahu. Uspořádání svazku Pohlednice z Opavy 1893–1918 do tematických kapitol vychází adresátům vstříc. S obsahem ladí rozvrh grafické úpravy. Zmíněné rysy vytvářejí z publikace památník předurčený k trvalému oživování minulosti. Měkká vazba odpovídá povaze snímků a podporuje jejich nostalgické kouzlo. V obrazové části soustředí edice cenné doklady k evropské historii. Slezská univerzita tak znovu ukazuje soudobé překonání předsudků dlouho chovaných vůči fotografickým archiváliím, případně i k pramenům problematizovaným kdysi z ideologických důvodů. Rozsah textové části odpovídá závažnosti obsahu, interpretace materiálu je na výši soudobých poznatků. Kniha nepostrádá odkazy k citovaným zdrojům, ani anglické a německé résumé. Dílo se nepochybně stane vítaným podnětem k dalšímu zájmu o dějiny Opavska.

Josef Moucha

29/11/2016

Recenze Josefa Mouchy na publikaci Opava mezi poezií a tragédií

mocha-recenze-1-web

Recenze Josefa Mouchy na publikaci Opava mezi poezií a tragédií. Jedním z autorů knihy je pedagog a zástupce vedoucího ITF Jiří Siostrzonek. Časopis Historická fotografie 15/2016, s. 114

29/11/2016

Chebské bilance fotografických kateder z Opavy a Bratislavy

pozvanka-vsvu-berlin-2016–1-web
 
 
obrazek
 
obrazek
 

Galerie 4 v Chebu oslavila v loňském roce třicet let nepřetržitého provozu. Po rozsáhlé rekonstrukci původně barokní sýpka má nyní nové působiště na Františkánském náměstí, do záhlaví svého názvu přidala ještě sousloví Art  Centrum. Původně sídlila v Kamenné ulici a její program byl od začátku zaměřen na prezentaci tvůrčí fotografie. Jedním z neopominutelných inspiračních zdrojů v dobách založení (otevřena v roce 1985) se mimo jiné stala existence Galéria F v Banské Bystrici, kterou v 80. letech minulého století vedl absolvent FAMU a teoretik fotografie Tomáš Fassati. Za dobu tří dekád trvání, a pod vedením Zbyňka Illka, představila G4 řadu domácích i zahraničních autorských profilů, nepřehlédnutelnými aktivitami byly např. projekty tvůrčích dílen dokumentární fotografie s účastí domácích i zahraničních autorů (mj. z Anglie, Ukrajiny, Ruska, Japonska, Itálie).

   Sympatie k fungování současného Art Centra projevuje i jeho současný zřizovatel – Karlovarský kraj. Velké prostory podstatně rozšířily možnosti výstavních, kulturních i vzdělávacích projektů a společně s Galerií výtvarného umění – GAVU -  je v tomto příhraničním městě nepřehlédnutelnou institucí.

    Bilanční ohlédnutí nabídly také dvě letošní, výstavní aktivity. V březnu a dubnu 2016 hostila Galerie 4 přehlídku „Čtvrtstoletí – Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990 – 2015“ (18. 3. – 30. 4. 2016), na sklonku roku 2016 expozici, pojmenovanou „Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016“ (7. 10. 2016 – 3. 12. 2016). Obě upozornily na své dvaceti pětileté fungování.

   Retrospektiva toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské a diplomové práce představila díla studentů samostatné katedry fotografie  ITF FPF SU Opava. V přízemí, v kterém je dlouhodobě k vidění také samostatný, historicky zaměřený blok „Historie fotografických ateliérů Chebu na přelomu 19. a 20. století“ (některé exponáty pocházejí ze sbírek NTM v Praze), byla možnost v příjemném prostoru kavárny vnímat rovněž projekci tvorby absolventů (IVF a ITF) napříč generacemi z Plzeňska, Chebska a Karlovarska, ve vyšších patrech instalaci pro G4 v Chebu, vybraných černobílých i barevných děl nejvýraznějších studentů, včetně autorských knih, přehledových katalogů a tematicky zaměřených publikací.

   K utvoření dokonalého přehledu o stavu fotografie současného „česko – slovenského“ vzdělávacího, univerzitního procesu v oblasti tvůrčí fotografie, významně přispěla přehlídka prací studentů a pedagogů Katedry fotografie a nových médií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, která byla v Chebu v říjnu až prosinci 2016. Naskytla se příležitost posoudit podíl studentů i absolventů VŠVU na vytváření vizuální kultury na Slovensku za posledních pět let a zprostředkovaně sledovat, jak současná generace reflektuje svoje pocity, jaké teritorium je přitahuje, jak obrazem reaguje na společenské dění, jaká upřednostňuje témata. Výstava ukázala práce třech ateliérů pod vedením Silvie Saparové, Mira Švolíka a Ľuba Stacha, umělecko-vědecké projekty a připomněla i tvůrčí dílny, které organizovala katedra ve zmíněném období. Díky různým osobnostem na VŠVU si studenti postupně osvojují technické i tvůrčí dovednosti (pod vedením Jany Hojstričové), kreativitu rozvíjejí v ateliéru Mira Švolíka, mají příležitost zkoumat hranice média fotografie v ateliéru Silvie Saparové, aby se pak v ateliéru „Laboratórium“ Ľuba Stacha sami rozhodli, zda se vydají na cestu dokumentární, výtvarné nebo konceptuální tvorby.

   Chebská výstava katedry VŠVU byla vstřícná hned pro několik vrstev návštěvnických okruhů. Potkali jsme zde klasickou černobílou fotografii, barevný dokument, vizuálně i obsahově působivou instalaci stovek miniaturních zvětšenin, moderní krajinné diptychy městských částí, netradičně komponovaná zátiší i portrét, instalace blízké minimalistickým projevům, osobité reinterpretace příběhů doby fotografických vizitek i nedávného času. Přesah výkladu obsahu fotografie zde odkazoval k možným spojnicím s velkoformátovými malbami, dílčí práce nebyly daleko od kategorie sochařských objektů.

   Výstavou „Das beste, was wir zu Hause haben“ se studenti a pedagogové VŠVU Bratislava představili také v prostorách Slovenské ambasády v Berlíně (19. 10. – 14. 11. 2016). Tady dostali příležitost přesvědčit místní publikum - v rámci Evropského měsíce fotografie v Berlíně, že obraz v společenské komunikaci nemá jazykové bariéry.

 

Václav Podestát,

pedagog a fotograf

 

-----------------------------------------

Výstava: Čtvrtstoletí – Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990 – 2015

                Katedra Fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 – 2016

Místo: Galerie 4 – Art Centrum v Chebu

Termín: 18. 3. – 30. 4. 2016; 7. 10. 2016 – 3. 12. 2016

Kurátoři: Vladimír Birgus, Josef Moucha;

               Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Ľubo Stacho, Miro Švolík

29/11/2016

Aleksandra Śmigielska: Photographie

aleksandra-smigielska-web

Ab dem 1. Dezember zeigt die polnische Fotografin Aleksandra Śmigielska ihre zwei Projekte zum ersten Mal am neu eröffneten Standort der Blauen Fabrik dem Dresdner Publikum. Ihre erste farbige Serie „Ona w kwiatach / Sie in den Blumen“ setzt sich mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, mit dem Privaten, mit der Liebe und den tiefsten Gefühlen auseinander. Sie folgt ihrer Großmutter bis zum Tode… Eine eindrucksvolle zeitgenössische fotografische Dokumentation.

Das zweite Projekt unter dem Namen „Dotknąć / Streifen“ bleibt ebenso subtil und verbindet schwarz-weiße Fotografien mit den Gedichten von Rafał Wojaczek. Aleksandra Śmigielska lädt uns in ihre privaten Sphären ein, sie lässt uns ihr Leben streifen und über den Sinn der Dinge und die eigene Existenz nachdenken. Zu dieser Serie stellt sie auch ein gleichnamiges Buch vor. Aleksandra Śmigielska wurde in Wysokie Mazowieckie geboren und hat ihr Fotografie-Studium an der Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości in Bialystok in Polen absolviert. Zur Zeit studiert sie am Institut Tvůrčí Fotografie in Opava in der Tschechischen Republik und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Kuratorin in Warschau. Sie ist Mitorganisatorin des Interphoto-Festivals in Bialystok und ist Mitglied in der Vereinigung „Forum Fotografii i Multimediów“. Mit dieser Veranstaltung startet die Künstlervereinigung Blaue Fabrik e. V. eine neue Ausstellungsreihe im Rahmen des Parablau-Projektes, mit dem sie jedes Jahr polnische Künstler, die sich dem Medium Fotografie widmen, vorstellen möchte. Zusammen mit dem Zeitfenster Oktober-November für die tschechischen Künstlern versucht somit die Blaue Fabrik anspruchsvolle und junge Kunst unserer Nachbarn regelmäßig in Dresden vorzustellen.

Text: Michal Matoušek

01.12.2016–29.01.2017

Vernissage am 01.12.2016 ab 19:00 Uhr

Künstlervereinigung Blaue Fabrik e.V. Dresden Eisenbahnstr. 1 01097 Dresden

Eintritt frei Öffnungszeiten auf www.blauefabrik.de

smigielska-aleksandra-2015-presse-bild-web

29/11/2016

Přednáška Jiřího Siostrzonka

sio-web

V Třinci se uskuteční přednáška pedagoga Institutu tvůrčí fotografie doktora Jiřího Siostrzonka na téma Vzájmený vztah umění a společnosti. Příkladem a inspirací k přednášce budou práce světových dokumentárních fotografů.

 

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

29/11/2016

Knihy studentů ITF na festivalu v Poznani

p1310386
 
Pedagogové Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek se ve dnech 18.–21. listopadu zúčastnili mezinárodní přehlídky fotografických publikací v polské Poznani. Zde představili a prezentovali knihy několika desítek studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie. Zastoupeny byly jak knihy z vyučovacího předmětu Dokumentární publikace, tak především publikace, které vznikly v rámci závěrečných bakalářských a diplomových prací. Vystaveny byly také knihy, které byly vydány ve vysokém nákladu, nebo několik teoretických prací našich studentů. Festival fotografických knih se konal v galerii PIX House.
 

obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek

29/11/2016

Byly vyhlášeny výsledky soutěže Czech Press Photo. Mezi vítězi je několik studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

umeni-serie-1443-jan-sakar-prague-burlesque-009–1476690951

Do 22. ročníku soutěže Czech Press Photo přišlo 5861 snímků od 349 autorů. Na rozdíl od předešlých ročníků byla v letošním kole udělena v každé kategorii pouze jediná cena. V rámci zahájení výstavy nejlepších prací na Staroměstské radnici v Praze byly 21. listopadu 2016 předány ceny, udělené mezinárodní porotou. Mezi nejlepšími autory se umístilo také několik studentů nebo absolventů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě.

Student třetího ročníku ITF Jan Sakař získal první místa hned ve dvou kategoriích Czech Press Phota. Kromě souboru Prague Burlesque z kategorie Umění představil v kategorii Portrét cyklus Tiché portréty. Se zručností alchymisty pracuje Sakař v tomto projektu s technikou mokrého kolodiového procesu. Stylizovaným noblesním i naturalistickým portrétům tak propůjčuje tajemnou atmosféru podpořenou různými světelnými podmínkami. Soubor je výrazným propojením kvalitní formální a obsahové práce.

V kategorii Portrét – jednotlivá fotografie – získal první místo student 5. ročníku ITF Šimon Pikous za svůj portrét Olympijský hrdina. Prostá, ale monumentální podobizna zachycuje s technickou precizností a ateliérovým svícením olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka.

Čerstvá absolventka ITF Martina Houdek získala jako nejlepší autorka cenu v kategorii Lifestyle se svou sérií Sestry Ježkovy. Projekt vypráví o trojici žen – zpěvaček, jejichž profesní i soukromý život zcela pohltil hudební žánr swing. Jemu se ve fotografii dlouhodobě věnuje ostatně také samafotografka. V sérii portrétních fotografií pracuje Houdek velmi dobře s prostředím fotografovaných, jejich oděvem, ale i výrazem ve tváři, gesty apod.

Každoroční Cenu dětí letos jako jediný autor získal student 1. ročníku ITF Martin Faltejsek za svou fotografii s názvem Vista.

Vítězové společně s dalšími nominovanými v soutěži Czech Press Photo budou mít své fotografie vystaveny až do 31. 1. 2017 v prostorách Staroměstské radnice v Praze. Kromě vítězů tak bude možné zhlédnout práce i jiných studentů ITF, kteří se probojovali v jednotlivých kategoriích mezi nejlepší tři – Vladimíry Židkové, Mark aMatuštíka, Romana Vondrouše a Svatopluka Klesnila, ale také dalších studentů, jejich práce byly vybrány do expozice nejlepších snímků, třeba Barbory Skopalíkové, Jany Hunterové, Patrika Slámy, Evy Skalákové, Michaely Škvrňákové, Barbory Reichové a Jiřího Kociána.

Ondřej Durczak

obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek

29/11/2016

Tisková zpráva k výstavě Avantgardní fotograf Jaromír Funke

funke-1-web
funke-2-web

29/11/2016

Barbora Skopalíková a její soubor Symbióza

 

skopalikova-amadeus-pozv-20161129web
 
Dne 29. listopadu se v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy studentky Barbory Skopalíkové s názvem Symbióza. Proběhne v olomoucké galerii Café Amadeus a zahajovat ji budou pedagog a fotograf Jindřich Štreit a kurátor a fotograf Svatopluk Klesnil.

29/11/2016

Jindřich Štreit vystavuje v Litovli

j-streit-pribehy2–16–11–2016-web

Pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě profesor Jindřich Štreit vystavuje své dílo v prostorách Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Výstava fotografií Příběhy II je instalována do 16. prosince 2016 vždy v době vyučování od 8.00 do 15.00 hodin. Vernisáž se za účasti hejtmana Olomouckého kraje koná ve středu 16. listopadu 2016 v 13.30 hodin v aule gymnázia.

29/11/2016

Pavel Mára: Mater

p1012747-web

Velkoformátový cyklus Mater z roku 2016 je volným pokračováním „rodinného“ projektu fotografa Pavla Máry (Praha, 1951). Autor jej koncipoval počátkem 90. let jako „architekturu“ těla a tváře, kdy v komparační sérii Rodina: Triptychy 1991 – 2011 mapoval souvztažnosti mezi členy své rodiny. Tato série byla poprvé představena v roce 2013 na výstavě Vnitřní okruh v současné české fotografii, uspořádané Galerií hl. města Prahy, a reprízována v Bratislavě, Olomouci a ve Švédsku v rámci přehlídky Landskrona Foto: View Czech Republic 2015.

V Košicích Mára prezentuje šest pláten s výřezy tváře své matky Vlasty, vytištěných v nadživotní velikosti a volně zavěšených v prostoru. Touto instalací navazuje na formálně blízký soubor dívčích portrétů s názvem Tváře (2012 – 14), vystavený v pražské Synagoze na Palmovce (2015) a o rok později i v synagoze ve slovenských Levicích. Černobílý cyklus Mater byl pořízen klasickým velkoformátovým měchovým přístrojem 9×12 cm; jednotlivé fotografie jsou komponovány nejen v ose, z nadhledu a podhledu (patrně nejznámějším jeho dílem vytvořeným touto metodou je monumentální Triptych Evy I z roku 1990), ale i z obou stran, k čemuž byl patrně jako vystudovaný kameraman inspirován panorámováním kamery při natáčení filmové sekvence. Všechny záběry jsou přitom snímány tak, aby nedošlo ke zkreslení. Výsledkem je exaktní „topografický“ portrét téměř devadesátileté ženy, jejíž kalný pohled, sevřená ústa a krajina hlubokých vrásek působí naturalisticky, zároveň však vyzařuje její vnitřní krásu.

Stará synagoga v Košicích

9. – 13. 11. 2016

(Výstava se koná v rámci fotografického festivalu Fovember)

www.pavelmara.cz

obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
01web

29/11/2016

Výstava fotografií Jany Hunterové

janahunterova-web

Jana Hunterová vás zve na výstavu NEW YORK CITY, která bude probíhat od 14.listopadu 2016 do 3. ledna 2017 v Eurocentru v Jablonci na Nisou.

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

29/11/2016

Výstava avantgardního fotografa Jaromíra Funkeho

pozvanka-jaromir-funke-web

Kletošnímu 120. výročí narození světové proslulého českého fotografa, teoretika fotografie a pedagoga Jaromíra Funkeho (1896 – 1945) připravila Leica Gallery Prague výstavu, která se koncentruje výhradně na nejvýznamnější část jeho tvorby, tedy na avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, abstrakce a surrealismu.

Vernisáž proběhne 24. listopadu 2016v 19 hodin.

Výstavu sestavil Vladimír Birgus ve spolupráci s Funkeho dcerou Miloslavou Rupešovou.

29/11/2016

Vernisáž výstavy Budoucí minulost na Off Festivalu v Bratislavě

02

Podobně jako v předešlých letech, tak i letos přitáhl Off Festival bratislavského 26. ročníku Měsíce fotografie pozornost mnoha návštěvníků. Mezi několika školami vystavovali své práce také studenti ITF v expozici nazvané Budoucí minulost. Kurátory výstavy byli Štěpánka Stein a Tomáš Pospěch. Ze studentů a absolventů ITF letos představili své práce Dávid Koronczi, Anna Orłowska, Michaela Pospíšilová-Králová, Wojciech Sienkiewicz, Magdalena Sokalska, Branislav Štěpánek, Aneta Wójcik a Agnieszka Wrześniak. Kromě řady pedagogů zavítalo do Bratislavy tradičně také mnoho našich studentů.

Výstava je v Pisztoryho paláci v Bratislavě otevřena až do 20. listopadu 2016.

obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek

29/11/2016

Úspěch Slezské univerzity v soutěži fotografických knih na festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě

opole-obalka-web

V neděli 6. listopadu 2016 byly ve Slovenské národní galerii v Bratislavěoficiálně vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší fotografické publikace ze střední a východní Evropy z let 2015–2016. Jde se o bienále, pořádané v rámci bratislavského festivalu Měsíc fotografie, kterého se letos zúčastnilo zhruba 100 autorů z řady zemí. Pro Slezskou univerzitu v Opavě dopadla soutěž skvěle.

kde-domov-mujwhere-is-my-home-web
 
03a

V kategorii Současná fotografie udělila mezinárodní porota první cenu knize pedagoga Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Jindřicha Štreita „Kde domov můj“ a třetí cenu knize polského absolventa ITF Mariusze Foreckého „Czlowiek v ciemnych okularach“. V kategorii Historická fotografie dostala druhou cenu trojjazyčná publikace kurátorky Muzea umění Olomouc Štěpánky Bieleszové a vedoucího ITF Vladimíra Birguse o české fotografii 20. a 21. století „Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight“, kterou vydalo Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s ITF pro Muzeum opolského Slezska, čestné uznání získala publikace zástupce vedoucího ITF Jiřího Siostrzonka „Pohlednice z Opavy 1893–1918“, vydaná Slezskou univerzitou v Opavě. Výsledky soutěže:

Within the accompanying program of the 26nd edition of the Month of Photography festival, 9th edition of the competition for the best photography book from Central and Eastern Europe in two categories: Contemporary photography book and Historical photography book, was held.

The Jury:

Evgeny Berezner / RU/

Josef Moucha / CZ /

Filip Vančo /SK/

The jury for the year 2015 – 2016 awarded the following titles in the category Historical photography publication:

1st prize in the category Historical Photography

The Conquest, Yakov Khalip, Heir to the Russian

author: Natalia Litvinskaya and team AvantGarde

publisher: Lumiere Brothers Photo Center, 2016, Moscow, Russsia

2nd prize in the category historical Photography

At first Sight. A Selection of Czech Photography from the 20th and 21st Centuries

authors: Štěpánka Bieleszová- Vladimír Birgus

publisher: Olomouc Museum of Art, Olomouc and Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, 2016, Czech Republic

3rd prize in the category historical Photography

In Dienst der Rassenfrage

author: Magdalena Vuković

publisher: Fotohofedition, 2016, Salzburg, Austria

Čestné uznanie / Honorable Mention

Pohlednice z Opavy 1893–1918

autori/authors: Jiří Siostrzonek, Dalibor Halátek

Vydavateľ/Publisher: Slezká univerzita v Opavě, 2016 Opava, ČR

Čestné uznanie / Honorable Mention

Pozdrowenia z Auschwitz

author: Pawel Szypulski

Vydavateľ/Publisher: Fundacija Sztuk Wizualnych, Edition Patrick Frey, Kraków-Zürich 2015

The jury for the year 2015 – 2016 awarded the following titles in the category Contemporary photography publication:

1st prize in the category Contemporary photography

Kde domov můj / Where is My Home

author: Jindřich Štreit publisher: wo-men , 2016, Prague, Czech Republic

2nd prize in the category Contemporary Photography

Dust

author: Klaus Pichler

publisher: Anzenberger Edition, 2015, Wien, Austria

3rd prize in the category contemporary Photography

The Man in Dark Glasses

author: Mariusz Forecki

publisher: Union of Polish Art Photographers /PIX.HOUSE/, 2016 Poznaň, Poland

Čestné uznanie / Honorable Mention

Post

author: Marta Zgierska / Poland /

Publisher: Actes Sud, Arles, 2016, France

Čestné uznanie / Honorable Mention

Associated Nostalgia

author: Eugenia Maximova / Bulgaria /

Publisher: LA FABRICA, 2015, Madrid, Spain

29/11/2016

Výstava Jindřicha Štreita na fotofestivalu Mesiac fotografie v Bratislavě

01

V rámci 26. ročníku fotografického festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě proběhla včera, dne 3. listopadu v 19 hodin, vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Domov (bez) domova / Homeland (without) Home. Vystavený cyklus v bratislavské Galérii 19 je výběrem několikaletého projektu zaměřeného na lidi bez domova. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnily desítky návštěvníků. Promluvily také špičkové osobnosti z oblasti fotografie.

Výstava je v Galérii 19 (Lazaretská 19, Bratislava) otevřena až do 4. prosince 2016 a 15. listopadu se v expozici koná komentovaná prohlídka s autorem Jindřichem Štreitem.

FOTO: David Macháč a Ondřej Durczak

 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek
 
obrazek

14/11/2016

Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze od Gabriela Fragnera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle osnov avantgardního fotografa, pedagoga a teoretika Jaromíra Funkeho (1896–1945) se na škole proslulé pod názvem uvedeným hned na obálce nové knihy učilo v dekádě 1935–1944. Autor textu Gabriel Fragner je vnukem jedné z Funkeho žaček Věry Gabrielové, takže má k tématu osobní vztah. Práci otevírá historií a organizací školy, aby podrobně vyhodnotil systém výuky, uplatňovaný po příchodu Jaromíra Funkeho. Dokumentuje jej stěžejními příklady praktických výsledků v okruzích struktura – povrch; těleso (předmět) v prostoru; reklama; portrét – člověk – akt; reportáž – žánr; krajina – architektura – plastika. Výklad sleduje zejména dlouhodobý vliv pedagogových myšlenek, totiž to, nakolik se promítaly do praxe stovky absolventů dokonce i v poválečné době, která stála jejich učitele život. Rozkrývá tak zastřené rysy moderních dějin. Ukazuje, že Funkeho působení napomohlo vzniku mnoha fotografií, jež dávno počítáme k zlatému fondu české kultury minulého století. Vše doplňují nástiny osudů protagonisty v kombinaci s medailony nejvýraznějších autorů obdařených jeho školením. Fragner těžil poznatky z rozhovorů s pamětníky a pamětnicemi a zapomínané tvůrce vyzdvihuje analýzami jejich děl i bohatou obrazovou přílohou.

Jedná se o knižní vydání jedné z četných diplomových prací, vznikajících na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Autor ji obhájil na podzim 2015. Institut ostatně zveřejňuje bakalářské, diplomové i disertační práce na svých webových stránkách. Viz <http://www.itf.cz/dokumenty/fpf-dp-2015-funkeho-zaci-na-sgs-v-praze-fragner-gabriel-small.pdf>.

Vydal / ITF FPF Slezské univerzity, Opava a KANT, Praha, 2016

Text / Gabriel Fragner

Grafická úprava / Jan Forejt

Měkká vazba, formát 23,5 × 16,5 cm

160 stran, sazba česká

14/11/2016

Výstava fotografií Josefa Mouchy

kdo-se-da-na-vojnu-finalizace-web

4/11/2016

Mesiac fotografie v Bratislavě – OFF Festival

4/11/2016

Mesiac fotografie v Bratislavě – bulletin

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

4/11/2016

Off festival v Bratislavě: Budoucí minulost

V pátek dne 4. listopadu v 18 hodin proběhne v rámci Off festivalu v Bratislavě vernisáž výstavy Budoucí minulost. Výstava je umístěna v Pisztoryho paláci na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislavě. Kurátory výstavy jsou Štěpánka Stein a Tomáš Pospěch.

budouci-minulost-pozvanka-web

 

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

4/11/2016

Projekt Domov (bez) domova Jindřicha Štreita v Bratislavě

Pozvánka na vernisáž Jindřicha Štreita dne 3. listopadu 2016 v 19 hodin v Galerii 19 v Bratislavě. Úvodní slovo pronese Václav Macek, Vladimír Birgus a Jiří Siostrzonek. Výstava je připravena v rámci 26. ročníku festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě.

g19-jindrich-streit-pozvanka-web

 

Partner