Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

29/11/2005

Macijauskas a Požerskis v ostravské galerii Opera

Aleksandras Macijauskas, z cyklu !
Litevské trhy, 70. léta
   
Aleksandras Macijauskas: Svět je krásný, Romualdas Požerskis: Zahrady vzpomínek. Ostrava, galerie Opera, 8. – 24. 11. 2005.

Když jsem v první polovině 80. let připravil výstavu litevské dokumentární fotografie pro ostravskou galerii Fotochema, byla po několika dnech místním oddělením StB uzavřena a všechny exponáty byly zkonfiskovány a poslány KGB do Vilniusu, kde se rozpoutala dlouhá série výslechů a perzekucí litevských fotografů. To vše vyvolalo udání jednoho ideologicky bedlivého ostravského fotoamatéra, jemuž se mnohé vystavené snímky zdály příliš depresivní, naturalistické a znevažující Sovětský svaz. Přitom šlo o svrchovaně autentické fotografie obyčejného litevského života -  Macijauskasovy expresivní snímky z tržišť pod širým nebem, Požerskisovy lyrické záběry z náboženských poutí, Sutkusovy melancholické portréty litevských vesničanů, Luckusovy snímky z předměstí litevských měst, Šontovy citlivé záběry mentálně postižených dětí. Fotografie, které byly bez větších potíží vystavovány v Litvě a v zahraničí a které občas publikoval i měsíčník Sovetskoje foto. Zásah horlivé ostravské StB upozornil, že to byly práce výjimečné v kontextu tehdejší  sovětské fotografie, v níž stále ještě dominovaly dozvuky jednoznačně optimisticky laděného socialistického realismu.

Romualdas Požerskis, Z cyklu
Čtyři roční období
  
Romualdas Požerskis, z cyklu
Venkovské slavnosti, 70. léta


  

Aleksandras Macijauskjas a Romualdas Požerskis, jejichž práce bylo u nás po dlouhé přestávce možno vidět v listopadu v ostravské galerii Opera, patřili tehdy a patří i dnes k nejvýznamnějším osobnostem litevské fotografie. Jsou z různých generací, ale oba se podobným způsobem věnují především dokumentární fotografii, i když v jejich rozsáhlé tvorbě bychom mohli najít také portréty, akty a krajinářské snímky.

Typická Macijauskasova expresivní forma se nejprve objevovala ve stylizovaných portrétech, své největší uplatnění však našla v rozsáhlém cyklu z venkovských trhů, který přinesl Macijauskasovi mezinárodní slávu. Autor se v něm připojil k řadě dalších fotografů, kteří se soustředili na postupně mizející tradice litevského venkova, staleté zvyky, blízkost lidí a přírody. Macijauskas a jeho kolegové Sutkus, Kunčius, Straukas a další tak také zdůrazňovali kulturní tradice a specifika litevského národa, násilně začleněného do Sovětského svazu. Macijauskas zobrazoval litevské trhy jako barvitá představení, hraná nespočetnými postavami. Dovedl vystihnout určitou bizarnost tohoto prostředí, kterou ještě podtrhl širokoúhlou optikou. Jednou svůj fotoaparát zamířil na kupce, prohlížejícího zuby prodávaného koně, podruhé na ženu se seletem v nákupní tašce, jindy třeba na muže, počítajícího utržené peníze nebo na harmonikáře, hrajícího před hloučkem přiopilých posluchačů. Jeho syrové dokumenty, akcentující absurditu a grotesknost a současně zobecňujícím způsobem ukazující  mezilidské vztahy a různé charaktery bodrých venkovanů, měly přímo průkopnické postavení v litevské fotografii 70. let, v níž stále ještě celkově převládal uhlazený lyrický tón.

O něco později začal vznikat další známý cyklus Na klinikách Veterinární akademie.. Z jeho záběrů s neobvyklou obrazovou skladbou přímo vyzařuje soucit s nemocnými zvířaty i obdiv k obětavé práci lékařů. V nejobecnější rovině cyklus vyznívá jako hold lidské snaze pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

I když na ostravské výstavy dominovaly tyto dva cykly, které jsou nejznámějšími Macijauskasovými díly a které vystavovalo třeba i Sanfranciské muzeum moderního umění nebo Muzeum umění Nového Mexika v Santa Fe, k vidění tam byly i ukázky fotografií z pláží, na nichž se objevují mnohé ženy i muži značně vzdálení ideálům krásy, a ze soubou dříve mnohdy nepublikovatelných záběrů z komunistických slavností. Přes veškerou syrovost většiny Macijauskasových děl je zřejmé, že jejich autor navazuje na tradici humanistické fotografie. I proto svou ostravskou výstavu nazval Život je krásný.

Romualdas Požerskis se stal společně se svým přítelem Virgilijusem Šontou nejvýraznějším představitelem nové generace litevských fotografů, která navázala na tvorbu průkopníků moderního litevského dokumentu. Od počátku své fotografické tvorby, tedy od poloviny 70. let, pracoval souběžně na několika dokumentárních cyklech, vrcholem jeho tvorby však nesporně je obsáhlý cyklus z náboženských poutí, který musel z ideologických důvodů publikovat pod neutrálním názvem Venkovské slavnosti. Požerskis doprovázel staré i mladé lidi, kteří se účastnili poutí nejenom z potřeby hledání víry, ale mnohdy i ze snahy demonstrovat svůj vztah k sekulárnímu sovětskému režimu. Nevyhýbal se však zobrazování i některých projevů náboženského fanatismu a ztráty individuality. Uměl mistrovsky vystihnout charakter prostých venkovanů, dovedl přesně vykreslit různé vesnické typy. Jeho fotografie pohotově zachycují prchavé scény, za vnějšími gesty a mimikou odhalují radosti, naděje, víru, nejistotu i bolest, přitom však ukazují i leccos trvalého a neměnného  Jsou prosté i patetické, komické i lyrické. Je signifikantní, že dávno předtím, než je Požerskis publikoval ve své monografii Atmindies sodai (2005) vyšly knižně v USA (l990).

Mnoho podobných rysů najdeme i v dalších Požerskisových cyklech, jak v procítěném souboru z prostředí starobince Poslední domov a v cyklu s tématem smrti, pohřbů a hřbitovů Zahrady vzpomínek, ale především v souboru Čtyři roční období, ukazujícím přirozený vztah venkovských lidí k přírodě. Jsou přesně lokalizovány prostředím, typy lidí i jejich oblečením a zároveň říkají mnoho i obecných tématech mimo konkrétní čas a prostor. Tak jako ostatně převážná část díla Romualdase Požerskise.

Od snímků Macijauskase a Požerskise ze 70. a 80. let jsou současné hlavní trendy fotografického dokumentu už značně vzdáleny. Přesto jsou to práce, které si i z časového odstupu udržely svou sílu.

Vladimír Birgus

28/11/2005

Opava na prahu nového tisíciletí

Dům umění v Opavě Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Opava na prahu nového tisíciletí

Dílčí výstava prací studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě ze stejnojmenného fotografického projektu.
Vernisáž 8. 12. 2005 v 17.00 hodin v Kabinetu fotografie Domu umění.
Výstavu zahájí prof. PhDr. Vladimír Birgus.
Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Opavy a Slezské univerzity v Opavě  a potrvá do 15. 1. 2006. Otevřeno od úterý do neděle 10.00 – 17.00 hodin.

Dům umění, Pekařská 12, Opava, tel. 553 712 231
e-mail:
bludny.kamen@opava.cz, http: www.sca-art.cz/duopava, www.itf.cz

24/11/2005

    
 

CZECH PHOTO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy

JAN SCHEJBAL
NEOBYČEJNÉ DNY NA OKRAJI PRAHY


V úterý 29. 11. 2005 v 17 hodin.

Výstava prezentuje výsledek práce na grantu pražského primátora a je otevřena do 30. 1. 2006 jako součást expozice Czech Press Photo 2005 na Staroměstské radnici v Praze.
Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Maiselova 2, Praha 1 – Staré Město.

24/11/2005

NEVĚSTY / RITUAL

NEVĚSTY / RITUAL
JANA ŠTĚPÁNOVÁ

Srdečně Vás zveme na vernisáž a party
26. listopadu 2005 od 21h, Cafe-bar Rituál
Týnská 11, Praha 1
DJ Čeroka
Nat a Maya, models Zen-it
make-up Iveta Průchová

10/11/2005

Jan Pohribný – Kamienne Anioly – Stone Angels

Zveme Vás na výstavu

Jan Pohribný
KAMIENNE ANIOLY
STONE ANGELS

Vernisáž se koná 17. 11. 2005 v 18:00 hodin

Galeria Spodki
Bialystok ul. Sw. Rocha 14
tel./fax: 744 63 13, 744 68 63

10/11/2005

Vladimír Birgus – FOTOGRAFIE

Český spolek na Slovensku
České centrum
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Fotoklub NOVA Košice

Vás zvou na výstavu

Vladimír Birgus
FOTOGRAFIE

27.10. – 25.11.2005

Beseda s autorem se uskuteční
7.11.2005 v 16.60 hod.
FotoGaléria NOVA, Hlavná 48, Košice
ČESKÉ DNI 2005 KOŠICE

7/11/2005

PAVEL MÁRA MADONY – KORPUSY– PROSTOR

ArtPro s.r.o. – Galerie české plastiky a designové studio ATMOSPHERE, s.r.o. Vás zvou na výstavu:

PAVEL MÁRA
MADONY – KORPUSY– PROSTOR

11. 11. 2005 – 15. 1. 2006
vernisáž: čtvrtek 10.11. od 19h
ATMOSPHERE, s.r.o.
Klimentská 52, Praha 1
otevřeno po-pá: 10-19h
vystavená díla jsou prodejná

info:
+420 777 947 884
+420 222 324 042
galerie@art-pro.cz
www.art-pro.cz
www.atmosphere.cz
www.pavelmara.cz
koncepce: Nadia Rovderová

7/11/2005

Etnické a národnostní menšiny v ČR

Multikulturní centrum Praha si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstav o životě etnických a národnostních menšin v ČR. Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2005 v 17.30 v Kavárně Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Etnické a národnostní menšiny v ČR
Pasáž Lucerna
Práce studentů Jindřicha Štreita z Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě
Autoři:
Petra Duchková, Kristýna Moješcíková, Jan Langer a Pavel Štěrba

Minority
Kavárna Lucerna
Autoři: Eva Davidová, Dana Čecháková, Ivan Zolotarev, Jaroslav Balvín

Výstavy potrvají od 1. do 30.11. 2005
Vstup volný
Výstavy pořádá Multikulturní centrum Praha v rámci festivalu
Dialog kultur 2005 pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma
a zmocněnce Vlády ČR pro íidská práva Svatopluka Karáska.

Informace o programu na www.mkc.cz

Festival probíhá v návaznosti na mezinárodní konferenci IDENTITA VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM,
kterou pořádá ve dnech 10.-11.11.2005 hlavní město Praha. Za laskavé podpory Státního fondu kultury a Ministerstva kultury ČR.

Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36, Palác Lucerna
116 02 Praha 1
tel./fax: +420 296 325 345
www.mkc.cz
email: infocentrum@mkc.cz

6/11/2005

Portréty

Maťo Helcmanovský
Jan Langer
Lucie Čermáková
Nast Goliková
Lenka Reiterová
David Turecký
Dita Lamačová
Zuzana Blochová
Maya Duljevič
Katka Kovářová
Jan Bartoš

NoD uvádějí výstavu fotografií – Portréty – vernisáž 9.11.2005
Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1

3/11/2005

Věrni zůstaneme

Srdečně zveme na zahájení nové výstavy

Jana Štěpánová: Věrni zůstaneme
/rodinný portrét/

v rámci 6. českého gay a lesbického filmového festivalu MEZIPATRA 2005, vernisáž 6. 11. 2005 v 18:30

Galerie Artistů, kino Art Brno

3/11/2005

VLČÍ MED

Vážení přátelé Galerie měsíc ve dne, milovníci fotografie, profesoři a studenti ITF a všichni další....

dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy fotografií
Vojtěcha V. SLÁMY – VLČÍ MED
v pátek 11. listopadu 2005 v 18.00 hodin.

Výstava potrvá do 30. listopadu 2005.
Galerie otevřena- PO-PÁ 12.00 – 18.00 hodin

srdečně zve
Eliška Štěpánová, František Nárovec

Agentura eF, Příčná 3, 370 01 České Budějovice
tel, fax 387 412 359-360
franta@ef.cz

3/11/2005

Máječek

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy autorů 

JAROSLAVA DUFKA » DAVIDA KOMÍNKA »
» IVANY DVORSKÉ » KARLA FALTÝNKA »


11. listopadu 2005 v 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Bílá Lhota. Úvodní slovo doc. mgr. Jindřich Štreit
výstava potrvá do 2. prosince 2005.

Cílem našeho projektu bylo zdokumentovat hanácký lidový obyčej v Mělníku, jemuž hrozí bezprostřední zánik.

Partner