Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

28/1/2010

EVA MALÚŠOVÁ - JONÁŠ RICHTER - SILVIA SENČEKOVÁ

 

28/1/2010

Arkadiusz Gola - Ženy v dole

 

18/1/2010

Tomáš Pospěch: BEZÚČELNÁ PROCHÁZKA

 

 

 

 
 
 
 

Mimo hru

Tématem fotografií Tomáše Pospěcha, které vznikaly poslední čtyři roky především na jaře a na podzim, je venkovský fotbal. Chybí v nich ale vzrušení, svět zaplněných tribun, velkoplošných obrazovek, reklamních mantinelů, fotbalových celebrit. Představují sportovní utkání se svými vrcholovými okamžiky „obrácené naruby“. Zamrzlé, o ničem nerozhodující momentky připomínají „mezipolíčka“ filmu. Vytvářejí jakousi výplň mezi akcelerací zápasu a posunují poselství snímků daleko za hranice sportovní reportážní fotografie, kam se záběry z fotbalu většinou řadí. Autor místo teleobjektivu použil širokoúhlý objektiv, místo pohybu zachytil okamžiky čekání a spoušť stisknul jen v momentu, kdy se ze záběru ztratil míč. Výběru a vyzvětšování se dočkaly ty fotografie, které sportovní fotograf obvykle vyřadí. Téma se v tomto případě vykloubilo ze svého žánru.
Fotbalová hřiště rozkládající se na vesnických periferiích – velmi často  v polích, za JZD, u letiště, vedle hřbitova – jsou většinou přirozeně zasazeny do krajinného terénu. Tyto zgeometrizované louky, vymezené z okolní krajiny často jen bílými pásy nakreslenými na posečené trávě, připomínají území potažená velkými sítěmi, které, paradoxně, v branách někdy chybí. Míč tak občas přeletí a proklouzne do krajiny – do jiného prostoru, žánru, do jiné hry, ze které ho hráčům nikdo zpátky nepřihraje. Právě motivem setkání s přírodou v hledání ztraceného míče zakutáleného v houští, plujícího v potoku nebo pohlceného lesem, srůstá na první pohled dokumentární soubor s meditativní a nadčasovou fotografií krajiny.
Nelze si nevšimnout, že autor ani v prostoru „dějové vaty“ nepřikládá větší pozornost vystižení emocí – radosti, úlevy nebo zklamání ve tvářích sportovců. Hráči jsou zobrazeni jako figurky na zelené šachovnici. Čekají na další tah. Děj zápasu ale propadává oky natažené sítě. „Nerozhodující okamžik“ nerozhoduje o výsledku, ale o aktuálních souřadnicích stání v krajině. Stání, které je časově a také prostorově „mimo hru“.
Lucia L. Fišerová

 

Taken Off

The subject of Tomáš Pospěch’s photographs from the last four years, made mainly in spring and autumn, is football in the countryside. These photos, however, have little or no excitement, no stands full of spectators, no large-screen televisions, no advertising round the perimeter, no celebrities. They show sports matches with the highlights ‘turned inside out’. About nothing decisive, these frozen moments are like the space between film frames. They create some kind of filler between the fast-action moments of the match and they shift the photographic message far beyond the usual bounds of football photography. Instead of using a telephoto lens, Pospěch has used a wide-angle. Instead of capturing motion, he has captured moments of waiting, pressing his shutter release only at the instant the ball is no longer in the shot. He has selected and printed only photos that a sports photographer would usually discard without a second thought. The subject has in this case slipped free of its genre.
The football pitches spreading out on the edges of villages (very often in fields, behind collective farms, at airfields, next to cemeteries) are for the most part naturally set into the landscape. These meadows that have been made geometric, often delimited from the surrounding landscape solely by white stripes painted on to mown grass, bring to mind territories covered with huge nets. Paradoxically, sometimes the goals lack nets, and, consequently, the ball occasionally flies between the goalposts and out into the countryside – into another space, another genre, another game, from which it won’t be passed back to the players. It is this theme of the encounter with Nature, in the search for the lost ball that has rolled off into the bushes, floated downstream, or been swallowed by a wood, that at first makes Pospěch’s documentary set seem to merge with meditative, timeless landscape photography.
It’s impossible not to notice that the photographer, even in the space of the secondary action, has paid little attention to capturing emotion – joy, relief, or disappointment – in the faces of the players. The footballers are depicted as chess players on a green board. They await the next move. The action of the match, however, slips through the cast net. The ‘indecisive moment’ determines the coordinates of the current state of inaction, not the result. In time and space, the current state is ‘taken off’.
Lucia L. Fišerová

 

 

14/1/2010

Hranice dokumentu

 

Svatopluk Klesnil, z cyklu Chvíle šampiónů, 2009, bakalářská diplomová práce

Druhá část výstavy Klauzurní a diplomové práce z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě za rok 2009. Ostrava, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, 10. 12. 2009 – 20. 1. 2010. 


    Zatímco první část výběru z nejnovějších klauzurních a diplomových prací studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě byla jejím kurátorem Alešem Kunešem zaměřena na portrét, (Ateliér 24/2009) druhá část představuje různé aktuální polohy dokumentární fotografie v tvorbě současných studentů z České republiky, Polska a Itálie.
 

 

 

 

Zuzana Zbořilová, z cyklu Máma, 2009, klauzurní práce 4. ročníku
Matěj Třešnák, z cyklu Ve stylu 50. let, klauzurní práce 4. ročníku
Martin Cáb, Love is Art, Art is Porn, 2009, klauzurní práce  2. ročníku
Marco Ceccaroni Still lLife, 2009, klauzurní práce  1. ročníku ITF
Akradiusz Gola, z cyklu Uhelné ženy 2009, diplomová bakalářská práce

K sociologickému pojetí má nejblíže soubor sugestivních portrétů Arkadiusze Goly, zachycující za výstižného využití depresivních tmavých barev ženy pracující v povrchových provozech slezských dolů. Prostředí, v němž ženy pracují, je špinavé a omšelé, plné černého prachu a mazlavého bláta. I mnohé ženy na jeho fotografiích dávno ztratily půvab, oblékají se do odpudivých vatovaných bund, neforemných montérek a dlouho nepraných triček. Mnohaletá dřina ve špinavém prostředí se u většiny z nich podepsala ve tvářích i postavách, které ztratily rysy ženské krásy a jemnosti, ale alespoň některé z těchto žen se urputně snaží i v těchto podmínkách zachovat si půvab. Zcela jiný svět mladých obyvatel mnohonárodnostního Londýna zobrazují sociologické portréty Natálie Benešové, v nichž mají důležitou roli i doprovodné texty. Svatopluk Klesnil ve svém cyklu Chvíle šampiónů využil nevšedních úhlů záběrů, ostrých barev a kombinací denního a bleskového světla k podtržení groteskních momentů ze specifického světa soutěží skotu u nás i v Paříži, v němž s jemnou ironií zobrazil zobecňující momenty nadšení, hrdosti a radosti majitelů a chovatelů výstavních exponátů.
Další výrazná část tvůrců směřuje od sociologických témat k subjektivním vyjádřením svých pocitů a k pohledům do mikrosvěta své rodiny a přátel. Michal Popieluch se v téměř monochromatických expresivních snímcích snaží vizualizovat své zážitky z cest autem. Zuzana Zbořilová s velkou jemností a citlivostí fotografovala svoji maminku a její svět, symbolizovaný detaily prostředí, které ji obklopuje, a současně vyjádřit svůj vztah k ní. A konečně Martin Cáb ve zdánlivě motivicky i stylově zdánlivě nesourodých syrových aktech a portrétech, bezprostředních momentkách a romanizujících detailech krajin z cyklu vytváří osobitý celek cyklu Love is Art, Life is Porn, v němž prozrazuje mnoho o sobě, svém vnitřním světě, o svých blízkých i o svých vztazích.
Řada současných mladých autorů používá v dokumentární fotografii výrazných stylizací a někdy i počítačových manipulací, které by ortodoxní dokumentaristé považovali za nepřípustné. Někdy může jít jen o barevný posun, jak to můžeme vidět třeba na vizuálně mimořádně působivých záběrech Matěje Třešňáka z prostředí jízd starých automobilů ve stylu padesátých let, jež získaly 1. cenu v letošním Czech Press Photu a které působí spíše jako momentky z hraného filmu nebo pečlivě inscenované reklamní výjevy než jako autentické snímky skutečnosti. Jindy může jít o počítačové propojení záběrů vzniklých na různých místech a v různém čase do jediného absurdního celku, jak ukazuje třeba italský student Marco Ceccaroni v cyklu s neméně absurdním názvem Zátiší. Hranice dokumentární fotografie se však stále rozšiřují a fúze dokumentu a fikce dnes nejsou ničím výjimečným.
Současná dokumentární fotografie je košatější než kdykoliv předtím a její hranice jsou stále vágnější. To dokazuje i tato ukázka aktuální tvorby současných studentů Institutu tvůrčí fotografie, v níž tvoří dokument jeden z důležitých proudů.

                        Vladimír Birgus
                        (úvodní slovo z výstavy)
 

11/1/2010

Barbora a Radim Žůrkovi - POTOMCI / ZÁSTUPNÍ

 

4/1/2010

TVŮRČÍ FOTOGRAFIE -Konzultace pro uchazeče o studium

 
 
Konzultace pro uchazeče o studium
 
T V Ů R Č Í   F O T O G R A F I E 
 
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě 
 
 
 Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované
studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. . 
Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne
dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin
fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory.  Dosavadní
výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem
nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace
o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci,
kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě .
Konzultace se uskuteční – 23. 1. 2010  od 9.00 hodin 
    prezence účastníků v 8.00 hodin
 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.
 
Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích
zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si
budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr.
Birgus, prof. Mgr. Štreit, doc. Mgr. Kuneš, doc. MgA. Mára, Mgr. Podestát, Mgr. Pospěch, RNDr. Velkoborský,
BcA. Poneš, aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií
pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20-30, rozhodně ne více)
vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve
formátech 18x24 cm - 30 x 40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..   
Zájemci o tuto konzultaci se  přihlásí do 20. 1. 2010    korespondenčním lístkem nebo e-mailem
(ivana.mikolasova@fpf.slu.cz)  na adresu:
 
  Institut tvůrčí fotografie
   FPF Slezské univerzity
   Bezručovo nám. 13
  746 01 Opava
Bližší informace je možno získat na telefonu  553 684 385 - Mikolášová. Ukončení konzultace bude v pozdních
odpoledních hodinách.
Kurzovní poplatek činí 150,- Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com
 
Upozornění: Termín podání přihlášek a odevzdání fotografií pro talentové zkoušky:  26. 2. 2010 na
Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava  !!! 
 

Partner