Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

27/5/2014

Ukradené akty

26/5/2014

Fotograf Pavel Mára ve Vysokém Mýtě opět přesvědčuje o velkém citu pro harmonii díla a prostoru

OPAVA, VYSOKÉ MÝTO - Mimořádný zážitek připravili každému, kdo až do 30. června navštíví vysokomýtský kostel Církve československé husitské, pořadatelé výstavy z tvorby Pavla Máry, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Zaslouží si tedy jmenovat - jsou jimi tamější Husův sbor a Česká křesťanská akademie.

Též nejnovějším vystoupením, jehož obsah představují cykly Madony a Memory, doc. MgA. et MgA. P. Mára potvrzuje vysoce vytříbený cit pro prostor, do něhož své výstavy zasazuje. Nejde přitom zdaleka jen o prostory, jejichž působivost povýšenou využitím pro duchovní potřeby prověřil čas; nevyhýbá se ani interiérům, v nichž instalačně experimentuje, vždy ovšem po důkladném seznámení s nimi a na základě předem promyšlené koncepce. Jako příklad tu lze uvést jeho působivé uchopení někdejšího pražského industriálního prostoru Trafačky, který ho inspiroval k umocnění už tak kreativní tvorby, bez níž si vnitřní proudy současné české fotografie nedovedeme ani představit.

Sledujeme-li Márovu uměleckou dráhu i jeho pedagogické působení na opavském Institutu tvůrčí fotografie, kde ho nacházíme už od roku 1996, když dříve krátce učil na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze a později na katedře fotografie FAMU, neuškodí se v souvislosti s vysokomýtskou výstavou zastavit u roku 1999. Jednak jde o čas, kdy zahájil práci na cyklu Madony, jednak se jedná o rok, kdy o něm byl v ostravském televizním studiu natočen medailon pro pořad Moravskoslezský salon, a do třetice v jeho průběhu poskytl jinak povětšinou málomluvný, ale o to více přemýšlivý autor nynějšímu kolegovi z ITF MgA. Petru Wielgusovi, Ph.D., obsáhlý rozhovor (DIGIarena.cz), v němž se mj. vyjádřil k základním principům své práce.

 

„Pokud má mít moje práce výsledky, potřebuji dvě věci - poměrně jasnou představu o výsledku a důvěru v její smysl. Detaily se pak mohou rodit během samotného procesu. Jedním z mála projektů, který se v průběhu realizace hodně proměnil, byly Madony. Původně jsem je připravoval jako ryze černobílý klasický koncept, který se v průběhu měsíců změnil na tónované negativní obrazy,“ uvedl P. Mára v citovaném rozhovoru a objasnil i své pojetí madony, tedy obecně ženy s dítětem, které ovšem v cyklu nenalézáme a jeho držení naznačují pouze gesta fotografovaných žen.

Madony nyní P. Mára spojil s cyklem o deset let mladším (Memory, 2009). Jak uvádí hlavní organizátor výstavy, Mgr. Jiří Plhák, farář Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, má to svou neochvějnou logiku. „V obou cyklech je totiž patrný autorův zájem o vyjádření objemu v ploše obrazu. Formální podobnost s malbou podporuje tisk archivními pigmenty na plátno, i když je tu stále zřejmý záměr zachovat čistotu nemanipulovaného fotografického záznamu,“ konstatuje J. Plhák a s potěšením přijímá autorovo vyznání, že se pro něj moderní chrámová architektura vysokomýtského Husova sboru (datovaná do druhé poloviny třicátých let minulého století a charakteristická plochou věžovitou částí, která v průčelí předstupuje před štít a je zakončená kalichem s dvojitým křížem) stala výzvou a inspirací.

Když se při loňské prosincové konzultaci Institutu tvůrčí fotografie na Horní Bečvě P. Mára ohlížel za svými dvěma pařížskými výstavami (České centrum - Le corps objet, a to v rámci Paris Photo a festivalu Photo Saint-Germain-des-Prés; Galerie Délire en formation - Corps accords, kde byl zastoupen rovněž cyklus Madony), jež řadí mezi zahraničními mezi jedny z nejvýznamnějších, hodnotil období posledních měsíců jak z pohledu na aktivity tvůrčí, tak pedagogické jako vydařené a nadechoval se k dokončení velkého záměru vydat monografii. Mezi Paříž a monografii nyní zařadil další výstavu, což snad může naznačovat, že jeho pěkné období dál pokračuje. V prostředí Beskyd při červnové konzultaci, při níž ovšem bude, stejně jako ostatní pedagogové Institutu tvůrčí fotografie, obklopen studenty žádajícími si vyjádření k novým pracím, se ho na to nepochybně dotážeme.

Už dnes však chceme doporučit návštěvu a prohlídku kostela Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě s instalací Márových velkoplošných figurálních kompozic. Je přístupná vždy v neděli dopoledne, ve středu odpoledne a po předchozí domluvě i kdykoliv jindy. Jestliže se naposledy ve francouzské metropoli její autor setkal s řadou minulých i současných posluchačů, nebude pro ně jistě představovat nejmenší problém přijet i na tuto výstavu. Vždyť není pochyb, že ji připravoval se stejnou zodpovědností, s jakou přistupoval k vystoupením v pařížské latinské čtvrti, k níž v nejednom případě vzhlíží celý kulturní svět.

19/5/2014

MLADÍ A NEJMLADŠÍ

15/5/2014

Pavel Mára

12/5/2014

OFF Station

11/5/2014

Arek Gola

6/5/2014

Vladimír Birgus

2/5/2014

Bratislavští posluchači opavského Institutu jsou autory nejlepší fotoreportáže v rámci slovenské novinářské ceny

OPAVA - Posluchači Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty dali o sobě znovu hlasitě vědět. Tentokrát se jedná o jeho studenty slovenské a jejich úspěch při vyhlašování 10. ročníku národní novinářské ceny za rok 2013, jež se v Bratislavě uskutečnilo 28. dubna. Vedle dvou současných posluchačů bodoval také jeden absolvent ITF.

Soutěžilo se v 15 kategoriích, z nichž jednou byla i Fotografická reportáž. V ní si prvenství odnesli bratislavští studenti 3. ročníku studia na ITF Zuzana Halánová a Daniel Laurinc za soubor s názvem „Vždy budu tvou mámou“ zachycující pro nás jen velmi těžko představitelné životní podmínky ze společnosti vyloučených matek fyzicky a mentálně postižených dětí v třímilionové keňské metropoli Nairobi ve východní Africe.

„Čtyři pětiny fyzicky a mentálně postižených dětí z celého světa žije v rozvojových zemích. Příčinou toho jsou genetické predispozice, promiskuita pokrevního příbuzenstva, problémy v době porodu a zejména absence prenatální přípravy a lékařské péče. Děti tu čelí absolutní diskriminaci a 80 procent z nich zemře do pěti let. Zbývající jsou odsouzeni do konce života žebrat,“ přibližují svůj soubor autoři a naše poznání mohou rozšířit ještě dále. „Přestože Keňa jako jedna z mála afrických zemí podepsala Deklaraci o právech postižených dětí, pouze 11 procent z jejich celkového počtu 800 tisíc chodí do školy. Navíc jen zlomek školáků představují děvčata. Narození handicapovaného dítěte je zde považováno za obrovské stigma a prokletí. Jejich matky jsou vyčleněny z komunity a žijí opuštěné manželem i rodinou. O děti a výdělek se musejí postarat samy,“ říkají. Tato slova navíc dokázali umocnit přesvědčivou výpovědí vybraných lidských osudů, která další komentář ani nepotřebuje.

Přesto dějiště krutých příběhů, druhý největší nairobský slum Mukuru, nenechávají ani bez slovního doprovodu. „Osud dětí s fyzickým i mentální postižením jim jen málokdy umožní únik z izolace hliněných chatrčí. Jsou vystaveny posměchu, domácímu násilí a zneužívání,“ popisují Z. Halánová a D. Laurinc. Podle jejich znalostí přináší jiskřičku naděje rehabilitačně-vzdělávací centrum „Songa Mbele na Masomo“, které zpočátku plnilo školského zařízení pro ty nejchudobnější. Dnes do své péče zahrnulo též handicapované děti. Jejich matky v něm nacházejí oporu v osudech jiných matek. „Oddělené od slumu pouze velkou plechovou stěnou najednou zjišťují, že nejsou na všechno samy. Tady mohou bez následků dávat svým dětem přirozenou mateřskou lásku. A těm se kromě vzdělání a péče dostává to nejdůležitější – právo být dětmi,“ uzavírají Z. Halánová a D. Laurinc.

Jmenovaní tvůrci ovšem nezůstali jedinými vítězi kategorie Fotografická reportáž Slovenské novinářské ceny 2023. Stejně úspěšným byl i Milan Illík, absolvent ITF z roku 2012, který soutěž obeslal souborem „Crew Teens“, jímž zaujal už porotu Czech Press Photo 2013 a získal za něj 1. místo v kategorii Umění a život. Podobně se na něj teď dívali ti, kdo hodnotili soutěž „Novinárska cena 2013“. Dá se tedy konstatovat, že současní studenti a absolvent ITF její kategorii Fotografická reportáž zcela ovládli. Výstavu všech oceněných fotografií si bude mít možnost bratislavská veřejnost včetně návštěvníků města prohlédnout zásluhou Open Gallery zasazené do prostor úzké středověké Baštové ulice v blízkosti Michalské brány, kde bude zahájena 13. května v 17 hodin.

 

Autor: Ivan Augustin
Zdroj: http://inoviny.slu.cz/index.php/studenti/1313-bratislavsti-posluchaci-opavskeho-institutu-jsou-autory-nejlepsi-fotoreportaze-v-ramci-slovenske-novinarske-ceny

Partner