Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

27/5/2013

SWEET THING

 

 

17/5/2013

Jan Langer

14/5/2013

Pavel Forman a Jindřich Štreit

13/5/2013

Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii v GHMP, 15. 5. - 18. 8. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Malá Miller, z cyklu Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009–2010. Galerie Jiří Švestka
Ivan Pinkava. Radouane ben Hassen ben Resgui ben Said Hadj-Moussa
Petr Willert, Bez názvu 8, 2010–2012

Jiří David, z cyklu Zdena, II, 1995–2012

Václav Podestát, z cyklu Štěpán, 2003
Perta Steinerová, z cyklu Táta, 2005–2007
Pavel Mára, Máma, 1991
Dita Pepe, z cyklu Autoportréty s rodinami – Patrik, 2007
Jakub Jurdič, cyklu Jarmil, 2010
Anna Gutová, Gabriel Fragner, I Love My Family, 2011
Barbora Kuklíková, Z cyklu In-ty-my-ta, 2005–2006
Vendula Knopová, z cyklu Tři, 2007–2013

Johana Pošová. Eva, 2006

Libuše Jarcovjáková, z cyklu Máma, 2010–2012
Daniel Poláček, Z cyklu WebSADfaces, 2011
Radek Brousil, John, ze souboru Separated by the Ocean, 2007
Petra Steinerová, Táta, 2005–2007
Jiří Hanke, Jiří Hanke, 1944 a syn Michael Hanke, 1972,z cyklu Otisky generace, 2009

Vladimír Novotný, z cyklu Everyday Life, 2010

Veronika Šrek Bromová, Trinity, Příběhy z Planety Chaos, 2008–2012

 

Vnitřní okruh v současné české fotografii

 

GHMP, Městská knihovna, 15. 5. – 18. 8. 2013

Kurátor výstavy: Vladimír Birgus

Architekt: Emil Zavadil

Grafické řešení: Vladimír Vimr

 

Reprízy: Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava, 5. 11. – 1. 12. 2013, Muzeum umění Olomouc, 15. 5. – 14. 9. 2014 

 

K výstavě vydávají GHMP a nakladatelství KANT stejnojmennou publikaci v češtině a angličtině.

 

 

Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, Ryan McGinley, Richard Billingham, Wolfgang Tillmans, Anders Petersen, Jacob Aue Sobol, Michael Ackerman, Daido Moriyama, Nobuyashi Araki a další už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel,

v české fotografii se takovéto otevřené autoroflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly (jednou z výjimek je kniha Zdeňka Tmeje Abeceda duševního prázdna z roku 1945, jež je i ve světovém kontextu mimořádným příkladem osobně prožitého a přitom obecně platného svědectví jednoho z desetitisíců mladých mužů, kteří byli během 2. světové války totálně nasazeni na práci v Německu).  Málokdo byl ochoten jít s kůží na trh a bez přísné autocenzury ukázat svůj privátní svět se všemi nejistotami, partnerskými krizemi, sexem, vybočeními z norem, strachem ze stáří. Ovšem i kladný obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a který ve své tvorbě zobrazují třeba Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba, se u nás vyskytoval jenom sporadicky. To se odráželo i

v mnohých výstavách současné české fotografie, jež akcentovaly především postkonceptuální, apropriační a intermediální tendence či zkoumání fotografického média.

            Tato situace se však v posledních letech výrazně změnila. Přirozená snaha vymezit se vůči předchozí generaci, která část svého života prožila v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu a neodvažovala se ve své tvorbě prozradit něco ze svých privátních sfér, hledání záchytných bodů uprostřed nejisté doby, bourání etických tabu, úsilí co nejlépe porozumět sám sobě i  sílící ochota odhalit alespoň část ze svého soukromí přispívá k tomu, že se pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem neustále posunuje a že i nás se fotografie s intimní a introspektivní tematikou stala velmi populární především mezi autory mladé a střední generace.  Nelze však zapomínat ani na technický pokrok, hlavně na malé digitální fotoaparáty a fotografující mobily, umožňující nenápadně pořizovat snímky prakticky všude a okamžitě je šířit bez časových a geografických omezení. Záplava privátních momentek na internetu zákonitě vyvolala u některých autorů protireakci v návratu k technické preciznosti klasických portrétů a autoportrétů, metaforicky pojatých sebereflexí, sociologicky signifikantních detailů interiérů nebo subjektivně pojatých zátiší, která v symbolické rovině vypovídají hodně i o svých autorech. Jiní zase nově interpretují fotografie z rodinných archivů nebo propojují fotografické a audiovizuální výpovědi. Mnozí fotografové se opět přestali bát vyjadřovat své emoce, stojí o empatie diváků a nechtějí vytvářet jenom přísně racionální díla, která, řečeno slovy proslulé americké kritičky Vicki Goldberg, „jsou tak chladná, že mohou ušetřit peníze za klimatizaci“.

Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii svým zaměřením na aktuální tendence české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, která byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu. Zatímco však ta chtěla poskytnout přehled o všech hlavních tvůrčích proudech, osobnostech a dílech naší fotografie minulého století, nynější expozice je zaměřena úžeji na tvorbu s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí z posledních třinácti let, tedy téměř bez odstupu, jenž by mohl počítat s vytvořením pevnější hierarchizace. Časové vymezení výstavy představuje fotografii na výrazném rozhraní, kdy ji možnosti digitálních manipulací nadobro připravily o auru pravdivosti a na druhé straně kdy se definitivně dostala ze svého uzavřeného světa a začala být ve své tradiční podobě i ve formě fúze s jinými médii široce akceptována v muzeích, galeriích i na uměleckém trhu jako významná součást umění.

Padesát vystavujících autorů (signifikantní je, že nadpoloviční většinu z nich tvoří ženy) zastupuje široké generační rozpětí, v němž figurují jak klasičtí fotografové, tak výtvarníci pracující s médiem fotografie, zavedení tvůrci s mezinárodním renomé (například Ivan Pinkava, Milena Dopitová, Jiří David, Pavel Baňka, Jiří Hanke, Pavel Mára, Veronika Šrek Bromová, Dita Pepe aj.) i studenti a čerství absolventi mnoha uměleckých škol. Každý z nich ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který může divákům pomoci vysvětlit okolnosti jejich vzniku. ¨

                                                                                  Vladimír Birgus

 

 

Vystavující autoři: Barbora Bálková, Pavel Baňka,  Lenka Bláhová, Veronika Štrek Bromová,  Radek Brousil, Michaela Čejková, Jiří David, Milena Dopitová, Libor Fojtík, Anna Gutová &  Gabriel Fragner, Sylva Francová, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jolana Havelková, Libuše Jarcovjáková, Jakub Jurdič, Tereza Kabůrková, Lenka Klodová, Vendula Knopová, Jaroslav Kocián, Gabriela Kolčavová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Barbora Kuklíková, Zdeněk Lhoták, Petra Malá Miller, Pavel Mára, Silvie Milková, Vladimír Kiva Novotný, Pavla Ortová, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Daniel Poláček, Johana Pošová, Míla Preslová, Vojtěch V. Sláma, Michaela Spurná, Petra Steinerová, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Tomáš Třeštík, Alexandra Vajd & Hynek Alt,  Magda Veselá, Petr Willert, Žaneta Zmudová, Barbora & Radim Žůrkovi

Zahájení výstavy vnitřní okruh v současné české fotografii v GHMP-Městské knihovně 14. 5. 2013, foto Václav Podestát
Společná fotografie vystavujících  organizátorů výstavy Vnitřní okruh.foto Pavel Mára.
Část instalace cyklu Jiřího Davida Zdena, foto Václav Podestat 2013
Milena Dopitová, Sixtysomething, 2003, foto Pavel Mára
 Instalace cyklu Pavla Máry Rodina-triptychy, 1991-2011
Instalace fotografií Petry Malé Miller ze souboru Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, majet Galerie Jiří Švestka, foto Pavel Mára
Instalace fotografií Ivana Pinkavy, foto Pavel Mára

 

 

 

 

 

 

 

Medialní ohlasy:
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227586-zpovedi-soucasne-fotografie-se-toci-ve-vnitrnim-okruhu/

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/vnitrni-okruh-intimita-v-soucasne-ceske-fotografii--1212388

http://kultura.idnes.cz/foto.aspx?c=A130514_162133_vytvarne-umeni_vha

http://www.lidovky.cz/v-mestske-knihovne-v-praze-zacina-vystava-soudobe-ceske-fotografie-1fu-/kultura.aspx?c=A130514_164620_ln_kultura_bys

http://www.denik.cz/ostatni_kultura/kurator-vladimir-birgus-za-komunismu-byste-takto-intimni-fotky-videli-tezko-2013.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-
vnitrni-svet/


http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=779750

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-vnitrni-svet/

http://www.metropol.cz/videa/kultura-a-hudba/vystava-vnitrni-okruh/

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vnitrni-okruh-dosud-nejrozsahlejsi-vystava-aktualnich-tendenci-ceske-fotografie-a-vytvarne-tvorby--1212376

http://www.casopis-foto.cz/prolistujte-si-foto-11/

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/vystavy/vnitrni-okruh-v-soucasne-ceske-fotografii_5571.html

http://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2013/05/15/cesti-fotografove-otevreli-rodinna-alba-na-vnitrni/

 

 

7/5/2013

Alicja Brodowicz, Anna Grzelewska i Tomasz Tyndyk

3/5/2013

Vnitřní okruh

Medialní ohlasy:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227586-zpovedi-soucasne-fotografie-se-toci-ve-vnitrnim-okruhu/

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/vnitrni-okruh-intimita-v-soucasne-ceske-fotografii--1212388

http://kultura.idnes.cz/foto.aspx?c=A130514_162133_vytvarne-umeni_vha

http://www.lidovky.cz/v-mestske-knihovne-v-praze-zacina-vystava-soudobe-ceske-fotografie-1fu-/kultura.aspx?c=A130514_164620_ln_kultura_bys

http://www.denik.cz/ostatni_kultura/kurator-vladimir-birgus-za-komunismu-byste-takto-intimni-fotky-videli-tezko-2013.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-
vnitrni-svet/


http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=779750

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/227485-fotografove-zverejnuji-vnitrni-svet/

http://www.metropol.cz/videa/kultura-a-hudba/vystava-vnitrni-okruh/

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/vnitrni-okruh-dosud-nejrozsahlejsi-vystava-aktualnich-tendenci-ceske-fotografie-a-vytvarne-tvorby--1212376

http://www.casopis-foto.cz/prolistujte-si-foto-11/

http://www.ifotovideo.cz/rubriky/co-se-deje/vystavy/vnitrni-okruh-v-soucasne-ceske-fotografii_5571.html

http://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2013/05/15/cesti-fotografove-otevreli-rodinna-alba-na-vnitrni/

Partner