Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

25/1/2012

STANY GRANICZNE

 

12/1/2012

Vznik MESIACA FOTOGRAFIE na Slovensku

Mesiac fotografie - ako sme začínali a kde sme dnes …......

20 rokov Mesiaca fotografie na Slovensku vo faktoch

 

Newton Helmut 02 10 91 ©Foto Peter Prochazka

1991

Mesiac fotografie vznikol po prvý krát v roku 1980 v  Paríži a postupne sa rozšíril takmer do celého sveta:  Atény/ Grécko /, Amsterdam / Holandsko /, Turín / Taliansko /,  Houston  /USA/ , Montreal  / Kanada /atď.

Založený na myšlienke „mostra“  je to festival rozptýlený v rôznych kultúrnych stánkoch - múzeách, galériách, kultúrnych inštitútoch...., ktorý prostredníctvom viacerých výstav  poskytuje prehľad súčasnej fotografickej činnosti a tvorby.

V dobe,  kedy Európa znovu definovala svoju kultúrnu identitu sa podujatie Mesiac fotografie v Bratislave zdal byť jedinečnou príležitosťou na posilnenie vzájomných vzťahov najprv medzi Francúzskom a Slovenskom za podpory  Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktorý sa neskôr rozrástol na medzinárodné podujatie.

Po prvýkrát na Slovensku v roku 1991 bol festival zameraný na novú tvorbu Georgea  Roussea  špeciálne venovanej  Bratislave. Jeho dielo je na rozhraní medzi pohľadom fotografa a výtvarného umelca a tým pádom  predstavovalo dôležitosť prepojenie jednotlivých oborov v súčasnom umení.

Zo zbierok budúceho Európskeho domu fotografie , ktorého otvorenie bolo plánované na rok 1994 bol vybraný materiál na sedem výstav, ktoré dokumentovali súčasné fotografické tendencie a praktiky.

 Prehľad 20. ročníkov so zameraním na nové aktivity, ktoré sa postupne formovali

 

1991

Prehľad výstav na 1. ročníku Mesiaca fotografie

Slovenská národná galéria

Helmut Newton,  Alice  Springs

Gáléria Médium

Bernard Faucon, Yves Guillot,  Denis Roche

Umelecká beseda

Georges Rousse
Francúzsky inštitút

Xavier Lambours

Mestské múzeum

Večný Paríž

Podpora festivalu

Ministerstvo kultúry SR

Francúzsky inštitút v Bratislave

Ministerstvo zahraničných veci Francúzska

Európsky dom fotografie

Slovenská národná galéria , Galéria Medium, VŠVU

Slovenská výtvarná únia

Mestské múzeum v Bratislave

 

 

 

 

1992

 Vzniká Nadácia FOTOFO

za účelom zhromaždenia prostriedkov a možností na usporiadanie takéhoto podujatia

zakladajúcimi členmi sú:

Judita Csáderová- prezidentka

Václav Macek- generálny komisár Mesiaca fotografie

S podporou viacerých inštitúcií pokračuje  nové podujatie Mesiac fotografie, na základe veľkej odozvy u publika z prvého ročníka v roku 1991.

Pri určovaní štruktúry podujatia sa usilovali predovšetkým o širokú prezentáciu rozmanitých podôb fotografie. Mesiac fotografie je určený všetkým vrstvám publika.,a by sa potvrdilo, že fotografické umenie je blízke nielen laickému divákovi, ale aj okruhu odbornej verejnosti z radov študentov, kurátorov a teoretikov umenia.

 

Prehľad výstav:

 

Slovenské národné múzeum- Bratislavský hrad

Pavol Socháň

Francúzsky inštitút

Max Armengaud- Vatikán

Galéria mesta Bratislavy-Pálffyho palác

Marc Garanger - A Slovensko

Slovenské národné múzeum

Agentúra Gamma – 25 rokov obrazu

Agentúra Bilderberg- neznáme Slovensko

Galéria Arpex

Ralph Gibson

Výstavná sieň Cypriána Majerníka

Klas Elle

Galéria Médium

Tyler School of Art Temple University Philadelphia

M.Becotte,M.Madigan,V. Freeman, B. Whitney,J.Woodin

Slovenská národná galéria

Súčasná svetová fotografia- Museum Moderner kunst Stifung Ludwig Wien

Galéria mesta Bratislava- Mirbachov palác

Súčasná holandská fotografia

Galéria Artotéka- Mestská knižnica

Vasil Stanko – Hlavy

 

Partneri  festivalu:

Ministerstvo kultúry SR

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Magistrát mesta Bratislavy

Kodak  Fotoservice

Agfa

Olympus   Czechoslovakia

 

1993

18 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

 Hlavní partneri

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Ministerstvo kultúry SR

Správa kultúrnych zariadení MK

 

1994 Jan Saudek a Duan Michals

1994

24 individuálnych výstav

13 kolektívnych výstav

 

Hlavní  partneri :

Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA

Soros  Center for  Contemporary  Art, Bratislava

PRO HELVETIA  nadácia

 

1995 Josef Koudelka

1995

21 individuálnych výstav

16 kolektívnych výstav

 

Hlavný sponzor :nadácia PRO HELVETIA

 

výstavy v Bratislave

a iných mestách na Slovensku

Banská Štiavnica

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Kežmarok

Košice

Ružomberok

Spišská Nová Ves

Sprievodný program:

Sympózium na VŠVU: 8. -10. November

Téma: Photography  –  Self Identity –  Woman

 

1996

30 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

sponzori podľa konkrétnych výstav

Realizácia katalógu  grafické štúdio FO ART- od vtedy spolupráca

Sympózium ART TODAY v Slovenskej národnej galérii 3.a 4. novembra 1996

 

1997 A. Lebowicz

1997

31 individuálnych výstav

4 kolektívne  výstavy

 

hlavný sponzor TABAK s.r.o.

FUJIFILM sa objavuje

Sympózium ART TODAY - Mestská knižnica 7.a 8. Novembra 1997

Nadácia  FOTOFO zmena na Občianske združenie so sídlom na Prepoštskej č. 4 v Bratislave

schválené stanovy a rozšírenie činností

 

1998

 

31 individuálnych výstav

15 kolektívnych výstav

Hlavný partner : Fotomat  zastupujúci FUJIFILM

mediálni partneri sa objavujú

SME, Slovenský rozhlas, OS Fórum občianskej spoločnosť , www. webdesign

sponzori:podľa jednotlivých výstav

 

1999

33 individuálnych výstav

5 kolektívnych výstav

 

opäť s finančným príspevkom  MK

 

novinka

PORTFOLIO REVIEWING
České centrum 4. a 5.11.1999

Reviewers / Kritici
Jevgenij Berezner - Rusko

Alejandro Castellote - Španielsko

John Demos – Grécko

Edward Earle- USA

Andy Golding – Veľkaá Británia

Marek Grygiel  - Poľsko

Viktor Kolář – Česklá republika

Ján Krížik – Slovensko

Frits Girtsberg – Holandsko

Ernestine W. Ruben – USA

Finn Thrane - Dánsko

Raminta Yurenaite – Litva

 

Účastnícky poplatok / 700 Sk / 15 USD

 

2000 Martin Martincek

2000

31  individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

novinka : každé dva roky sa bude konať

Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu a najlepšiu umeleckú knihu v strednej a východej Európy vydaných v rokoch 1999/2000

Porota:

Andreas Muller -Pohle- predseda

Erneestine Rubin – USA

Josef Moucha – CR

Jevgenij Berezner – Rusko

Lucia Benická – Slovensko

Irene Attinger – Francúzsko

Marta Kowalovszky- Poľsko

dodovaná finačnou odmenou

Hlavná cena za najlepšiu fotografickú knihu 2 000 USD

Hlavná cena za najlepšiu umeleckú knihu 1 000 USD

 

Vydané knihy k 10. výročiu Mesiaca fotografie

Marián Pauer, Aurel Hrabušický: Martin Martinček

Jozef Sedlák: Obec božia

Karol Kállay : Slovo na tvári

Peter Rónai: In Media Res

Jarmočný ateliér

postavený v dňoch 30.10 . - 5.11. na Hlavnom námestí

profesionálny fotograf fotografuje navštevníkov v dobovom kostýme

Informačné centrum

poskytuje služby pre verejniosť

2 - 4.novembra  od 10. 00 – 20.00

 

MF 2001_5

2001

21 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

Partneri

FUJIFILM

Ministrstvo kultúry SR

 

Prehliadka filmov o fotografii :Kinosála Slovenskej národnej galérie

Slávnostné otvorenie Verejnej fotografickej knižnice Vladmíra  Vorobjova

 v Galérii Profil na Prepoštskej ulici

Uvedenie a krst kníh:

Pavel Pecha: Intuitívne divadlo

Aurel Hrabušický, Václav Macek: Slovenská fotografia 1925 – 2000

Martin Kollár: Správa o Slovensku 001

Aurel Hrabušický: Viliam Malík

 

2002

34 individuálnych výstav

10 kolektívnych výstav

 

 

Hlavní partneri

FUJIFILM

Ministerstvo kultúry SR

pribúda Generálny reklamný partner výstavy : Orange

Mediálni partneri pribúda Foto-video časopis

Krsty kníh:

Anton Fiala: Tiché kroky rokov

Iva Mojžišová: Ladislav Foltýn - Fotografické etudy

Keith Carter

Ľuba  Mrenicová:  Ivan Matejka

Jozef Ondzik : Slovensko 2002 - Obrazová správa o stave krajiny

 

2003 Mesiac fotografie Duan Michals ©Foto Peter Prochazka

2003

29 individuálnych výstav

7 kolektívnych výstav

Partneri

Ministerstvo kultúry

FUJIFILM

ORANGE a.s.

nový sponzor TIPOS a. s.

novinky:

Prednáška Duana Michalsa pri príležitosti udelenia titulu  Doctor  Honoris Causa na

VŠVU v Bratislave

Tvorivá dielňa , lektor Kamila Vargu 3. - 6.11.2003

Miesto konania :  Fotoateliér združenej strednej školy

Aukcia fotografií:  7.11. 2003 Aukčná spoločnosť Soga

Krst knihy : Lucia  Nimcová.: Slovensko 003 – Obrazová správa o stave krajiny

 

MF 2004

2004

31 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

 

Partneri

Ministerstvo kultúry

Generálny reklamný partner :FUJIFILM Slovakia s.r.o

 Hlavný reklamný partner: TIPOS a.s.

Krst kníh :

 Aurel Hrabušický : Miloš Dohnány

Josef Moucha:  Zážitek arény

Aukcia fotografií

Súťaž kníh

Tvorivé dielne:

Geometria ľudského tela: lektor Kamil Varga

Návrat k tradičným fotografiám : platinotipia : lektor  Herald Leban

Krajinárska fotografia: lektor  Anton Fiala

 

2005 Saudek Jan ©Foto Peter Prochazka

2005

36 individuálnych výstav

7 kolektívnych výstav

 

 

Hlaví mediálni partneri :

STV, Rádio Slovensko, SME

časopisy :Watt Foto-Video , Týždeň, český odborný  časopis  DIGI

novinka DIACONCERT

2.novembra 2005 

miesto konania: klub Babylon  YMCA

Výnimočnosť koncertu ako podujatia Mesiaca fotografie spočívala v tom, že fotografia prekonala galerijný priestor a ožila v spojení s hudbou. Počas premietania diapozitívov zazneli autorské skladby , ktoré vznikli na základe vizuálneho zážitku z fotografií.

Fotografi: Vladimír Birgus/ CZ/ autori  hudby Marcel Buntaj a Maroš Hečko

Andrzej P. Bátor / Poľsko /autor hudby  Andrej Šeban

Maďarská fotografia –/ Maďarsko / kurátor Sándor Szilágyi – autor hudby  Martin Burlas

 

Knihy vydané OZ FOTOFO počas Mesiaca fotografie

Andrej Bán: Iné Slovensko

Miro Švolík: Cesta do stredu

Rudolf Fila, Jindřich Streit: Kalendár na každý deň

Bratislava zadným vchodom 1918 – 2005

Juraj Šajmovič: Duch času medzi fotografiou a filmom

Richard Blech: Kameraman Stanislav Szomolányi

 Miloš Boďa : Nature morte uvedenie knihy  voViedni

Tenerife:  kolektívna výstava: Dorota Sadovská, Martin Kollár, Pavel Pecha v Španielsku Galéria

Kultur Kontakt Viedeň -: Miloš Boďa

Praha : Stretnutie 04– Slovenskí absolventi FAMU- Slovenský inštitút Praha

 

 

 

 

Časopis IMAGO 1995 – 2005

10. výročie vydávania odborného a časopisu

 o fotografii v strednej a východnej Európe v anglickom jazyku v rámci Mesiaca fotografie

 

2006 Mesiac fotografie ©Foto Peter Prochazka

2006

25 individuálnych výstav

10 kolektívnych výstav

 

Hlavní reklamní partneri :

Stredoeurópska nadácia  / Slovnaft

TIPOS

Nová cena vo fotografii Sittcomm .award

je cena pre mladých fotografov do 35 rokov z Českej republiky, Maďarska, Poľska , Slovenska

cena má hodnotu 2000 EUR

Koncert k fotografiám

Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu

 

Súčasť Európskeho Mesiaca fotografie v mestách Rím, Luxemburg, Viedeň, Berlín, Bratislava, Moskva , Paríž

 

 

Vznik Európskeho mesiaca fotografie

Európsky mesiac  postupne spája sedem fotografických  festivalov, ktoré už existovali  v Európe .

Výstava Mutácie I bola  ich prvým veľkým  spoločným projektom. Kurátori z každého zo siedmich partnerských miest vybrali päť umelcov, ktorých práca odzrkadľovala  umelecké a technologické „ mutácie “ovplyvňujúce dnešný svet fotografie. Z 35 umelcov vybrala európska komisia 7 umelcov, ktorí s uchádzali o cenu  firmy Alcatel , ktorá bola odovzdaná v Paríži na   ParisPhoto         30. októbra 2006.  K výstave vyšiel  sprievodný katalóg s kurátorskými textami.

 

2007

27 individuálnych výstav

8 kolektívnych výstav

Partneri

MK SR

FUJIFILM

Hlavní partneri festivalu: Stredoeurópska nadácia – Slovnaft

Hlavný mediálny partner

časopis DIGI REVUE

Koncert k fotografiám

Premiéra filmu: Viliam Malík / réžia:  Ivan Ostrochovský

 

5. ročník medzinárodnej konferencie fotografických škôl strednej Európy

Aukcia fotografií

Prehliadka portfólií

Tvorivé dielne

 

Josef Koudelka 2008

2008

30 individuálnych výstav

4 kolektívne výstavy

Partneri

MK SR

Fujifuilm

CEF- Slovnaft

Hlavný partner výstav z Talianska : Slovenské elektrárne Enel

Hlavný partner výstavy Thomasa  Hoepkera : firma Wolksvagen Slovakia a.s.

 

Výstavy mimo Bratislavu

Bielefeld -  Nemecko: výstava  Telo po slovensky - kolektívna výstava

Moskva – Rusko výstava najvýznamnejších predstaviteľov medzivojnového obdobia

Berlín _- Nemecko Tri oči spoločná výstava Petra  Bošanská, Peter Homola, Viktor Szemzö

Budapešť – Maďarsko : výstava Nová slovenská fotografia

 

Koncert k fotografiám

interpretácia APERTA TRIO / Slovensko

Bratislava 6.novembra

Viedeň  8. novembra

autori fotografií z Rakúska a hudobní skladatelia zo Slovenska

Elizabeth Czihak/ Rakúsko Boško Milakovič/ Srbsko

Severin Koller / Peter Zagar

Paul Kranzler/ Martin Burlas

Krsty kníh : Andrej Bán- Kosovo

Peter Procházka - V klub

Václav Macek, Lucia L. Fišerová - Nová slovenská fotografia

Sittcomm .award

5. ročník Súťaže kníh

2. ročník partnerského  Mesiaca fotografie Viedeň

 

2009 11 03 Vernisáž Vladimira Birguse ©Foto Peter Prochazka

Thomas Hoepker a Karol Kállay 2009

2009

25 individuálnych výstav

11 kolektívnych výstav

Partneri :

Hlavný partner výstavy World Press Photo: Slovenské elektrárne - Enel

Hlavný partner výstavy Claudio Hils : Volkswagen Slovakia

Hlavný mediálny partner portál ephoto.sk

Mediálni partneri: SME. Týždeň, DIGIfoto,TASR, FOTONOVINY, IMAGO

 

Medzinárodná prehliadka portfólií – zmena miesta FTF VŠMU

 

Výstavy mimo Bratislavy:

Moskva – Slovenský inštitút – výstava Robo Kočan

Soul, Južná Kórea - Telo po slovensky- kolektívna výstava

Tvorivé dielne

Medzinárodná konferencia

krsty nových kníh FOTOFO

Dorota Sadovská - Núdzový vchod

Costas Ordolis- Novembre v Bratislave/ grécky fotograf

 

Aukcia fotografie v spolupráci s Design factory

25.11.2009

 

2010

22 individuálnych výstav

12 kolektívnych výstav

 

20. výročie festivalu – zmena loga

Hlavní partneri festivalu:

MK SR

Magistrát mesta Bratislavy

 

generálny partner festivalu tlačiareň FOART

/ odstupuje FUJIFILM

 

Hlavní partneri festivalu : CEF a Slovnaft

Hlavný partner výstavy World Press Photo:  Slovenské elektrárne Enel

Hlavný partner výstavy Františka Drtikola : AXON PRO

Partner výstav z Poľska, Maďarska,Česka a Slovenska Medzinárodný vyšehradský fond

 

Výstavy  mimo Bratislavy :

 

Berlín : Slovenský inštitút  – Nemecko: Matúš Zajac, Michal Fulier

Viedeň : Slovenský inštitút – Rakúsko:  Petra Cepková
Budapešť : Slovenský inštitút – Maďarsko:  Olja Triaška -  Stefanovic

 

 

Prednášky autorov z Agentúry MAGNUM Photos

 

Chien-Chi Chang  / Thai -wan /

4.11.2010

 

 

Martin Parr / Veľká Británia /

5.11.2010

 

Konferencia k vydaniu knihy Dejiny európskej fotografie 1900 – 1938

6. ročník Súťaž o najlepšiu fotografickú knihu

Tvorivé dielne za účasti medzinárodných účastníkov

Portfolio Rewiev -prehliadka – miesto konania FTF VŠMU

 

Výstava plagátov a katalógov z 20. ročníkov Mesiaca fotografie vo Francúzskom inštitúte v Bratislava

 

december 2011

Mgr. Elena Šoltýsová,

externá doktorandka

na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

10/1/2012

JÁ, TY, MY

 

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 2011

 

Dům umění, Pekařská 12, Opava, 17. 1. - 4. 3. 2011. Vernisáž 17. 1. 2012 v 18 hodin. Otevřeno denně 10 - 18 hod.

Organizátoři: Opavská kulturní organizace, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Kurátoři: Vladimír Birgus a Aleš Kuneš. K výstavě vychází česko-anglický katalog.

www.itf.cz, www.oko-opava.cz, dům.umeni@oko-opava.cz,  tel. 734862481.            Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity připomněl v roce 2010 dvacáté výročí svého založení rozsáhlou výstavou Opavská škola fotografie, která v rozličných modifikacích představila v Brně, Praze, Oxfordu, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě, Ostravě, Liberci, Praze, Varšavě a Vilniusu (a také v bezmála třistastránkovém katalogu) širokou plejádu fotografií rozličných stylů, témat a motivů, jaké jeho studenti a absolventi vytvořili od předchozí obsáhlé bilance v roce 2006. Nyní přichází s daleko užším výběrem z nejnovějších klauzurních, bakalářských a diplomových prací  zaměřených na témata autorské sebereflexe, mezilidských vztahů a rodiny. Tedy prací, jejichž prostřednictvím autoři často umožňují divákům nahlédnout do svého soukromí. Všechna díla, zmiňovaná v tomto

katalogu, vznikla v roce 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 Anna Grzelewska, Julia Wannabe
Michaela Spurná, Summertime, 2011
Anna Gutová, Gabriel Fragner, I Love My Family, 2011
Tomáš Trojan, Rodiče, 2011
Kamila Kobierzynska, Nejsem tu, 2011
 Anna Bajorek, Casa Violeta, 2011
Joanna Zajka, 4571 Minutes, 2011
Daniel Poláček, WEBsadFACES, 2011

Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, David Armstrong, Anders Petersen, Richard Billingham, Michael Ackerman, Antoine D'Agata, JH Engström, Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki a další už dlouho ve svých syrových snímcích ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v našem středoevropském prostoru se takové otevřené fotografické deníky a autoreflexivní záběry až na malé výjimky donedávna příliš neobjevovaly. Nad tématy "vnitřního okruhu" v české, slovenské nebo polské dokumentární fotografii dominovala témata "vnějšího okruhu", snímky různých sociálních skupin, devastace prostředí i lidí během totality, pokračující globalizace a konzumentarismu v období po pádu komunismu. Málokdo byl ochotný jít s kůží na trh a otevřeně ukázat svůj privátní život, nejistoty, osamocení, krize a deprese, rozpad rodiny, vybočení z obecně uznávaných norem. Ovšem ani kladný, ale přitom autentický obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a jaké tak intenzivně a nekonvečně fotografují třeba Tina Barney, Sally Mann či Annelies Štrba, se u nás tak s výjimkou prací Jiřího Davida, Bohdana Holomíčka, Barbory Kuklíkové a několika dalších autorů příliš často nevyskytoval. To se však v posledních letech výrazně změnilo, jak také ukazuje naše expozice.

V souvislostech se soudobou fotografií se už zdá nadbytečným klišé připomínat proměnu samotného média od klasického analogového obrazu směrem k digitálnímu záznamu, zřetelnému u nás po roce 2000. Ačkoliv mnozí tvrdí, že způsob záznamu je málo relevantní pro konečný artefakt, není tomu tak. Digitální snímání otevřelo nové prostory nejen v oblasti postprodukce, ale zbavilo médium onoho zvláštního (a trochu alchymistického) kouzla latentního obrazu. Obraz na displeji je mnohem zaručenějším vodítkem ke konečnému výstupu než rolička filmu či kazeta v kapse. Fotografovat díky levným kompaktním fotoaparátům a stále technicky vyspělejším mobilům dnes může mnohem více lidí než kdykoliv v minulosti.
            Technický rozvoj však nepoznamenal jenom možnosti fotografického média, ale i samotné mezilidské vztahy, v nichž jsou osobní kontakty stále častěji nahrazovány kontakty přes mobily, e-maily a Skype. Daniel Poláček se ve svém projektu WEBsadFACES soustředil na téměř apokalyptické výrazy desítek účastníků webkamerového chatu, kteří dlouhé hodiny pozorují ostatní lidi a sami se někdy s nimi pokoušejí flirtovat, občas se exhibicionisticky předvádějí, ale často  jenom prázdně zírají do kamery. Ze zábavy se stává závislost, z naděje na navázání vztahů ještě větší osamění. V daleko subtilnější rovině se kontakty přes kameru zabývá Joanna Ziajka v souboru  4571 minut, v němž zachycuje svého přítele, žijícího v jiném městě, i sebe během každodenních několikahodinových rozhovorů přes Skype.

Zveřejnění často velmi privátní intimity je osobitým jevem současnosti, k němuž starší generace ve střední Evropě jen obtížně nachází cestu. Je to dáno pravděpodobně také skrývaným privátním životem a maskováním své přirozenosti na veřejnosti v dobách totality. Naproti tomu pro současné autory jakoby neexistovala žádná hranice reflexe vlastního soukromí. Na naší výstavě to platí především o dílech některých studentů z Polska.  Za mnohé další zmíníme syrová a přitom současně poetická zobrazení ukončených partnerských vztahů v práci příznačně nazvané We/They od  Karoliny Karwan a v cyklu Tomka Rattera Potlatch, který je hořkosladkým vizuálním připomenutím konce devět let trvající lásky, plným jemných vizuálních symbolů a jen lehce naznačených příběhů. Ačkoliv tato díla, podobně jako práce Macieje Bujka, jsou neobyčejně bezprostřední a otevřená, rozhodně neobsahují žádná "špinavá" tajemství. Fotografické deníky jsou dnes obzvlášť rozšířené mezi mladými polskými fotografy, z nichž mnozí v návaznosti na práce Kuby Dabrowského, Filipa Zawady a dalších provozují vlastní internetové blogy, v nichž prozrazují mnoho ze svého života.  Fotografické blogy jsou typické pro specifické okruhy mladých diváků, většinou bez vazeb k určujícím institucím, spolu s odlišným postojem  k „celebritám“, neobdivovaným ze stránek žurnálů masové kultury, ale objevovaným uprostřed každodennosti. Je ovšem také pravda, že některé motivy či ostré kontrasty stylů, které jsou pro ně typické, jsou častým opakováním rozmělňovány a stávají se z nich klišé. Příkladem obrazového deníku ve stylu "fotografické archeologie" s novou interpretací starých snímků je diplomová práce  Laciní fórové, kterou její autor Libor Fojtík sestavil z momentek různých recesistických aktivit, v nichž se během svých středoškolských studií se skupinou přátel snažil vymanit ze zoufalé nudy malého města.

Proměnu tradiční rodiny ve střední Evropě musíme vnímat spolu s proměnou „veřejného prostoru“ v čase od totalitního systému čtyř dekád ukončených rokem 1989. Většina mladých autorů, zastoupených v expozici, zná komunistickou skutečnost z raného dětství nebo častěji jenom transformovaně z vyprávění starších příbuzných a přátel či z knih a filmů.   O to více překvapí, jak skvěle se podařilo Anně Gutové a Gabrielu Fragnerovi v souboru I Love My Family napodobit dobový kolorit rodinných fotografií            z doby Husákovy normalizace. K dokonalé stylizaci využili "vyšisovaných" barev starých polaroidových materiálů a invenční instalaci snímků v dobových rámech na stěně s válečkovým vzorem. Jejich nápaditá rekonstrukce záběrů šťastné mladé rodiny ze 70. let byla právem oceněna vítězstvím v letošním ročníku soutěže Frame. Soubor zároveň symbolizuje zmatky dětí v postupném nalézání minulého světa svých rodičů. V této hře je možné rozvinout  dialog, který je fascinujícím komentářem k době jejich  mládí.

   Na výstavě jsou samozřejmě zastoupeny i tradičnější obrazy současných rodin, jaké představují třeba výtvarně vycizelované portréty nejbližších příbuzných od Krzysztofa Kowalczyka  nebo signifikantní záběry ze života vlastních stárnoucích rodičů od Tomáše Trojana, kteří zůstali sami po odstěhování všech čtyř dětí. Trojanovi se v něm podařilo dobře ukázat, jak sám uvádí, že "manželé ve věku krátce před šedesátkou, unavení prací a unavení sebou navzájem, žijí v tom svém velkém bytě spolu a přece spíše vedle sebe, míjejí se, ale přesto potřebují cítit, že je s nimi doma ještě ten druhý." Fotografie Kristýny Erbenové z cyklu Somewhere Inside zachycují příslušníky její rodiny a přátelé ve chvílích vydělení z okolního světa a kontemplace, v okamžicích mezi bděním a sněním. Vyzařuje z nich jemná melancholie, která je ještě umocňována tlumenými barvami v mollové tónině.  Vizuálně mimořádně silné fotografie své vlastní dcery systematicky vytváří Anna Grzelewska v souboru Julia Wanabe. Skvěle v něm vystihuje svět dívky na rozhraní dětství a dospělosti, kombinuje autentické a inscenované fotografie, nechává se inspirovat romantismem. Je typické, že tento cyklus je utvářen jednotlivými “scénami”, které (ve své povaze vzpomínek z dětství) dávají příležitost                      k psychologické analýze. Michaela Spurná, která se také zaměřuje na fotografování svých dětí,  k dosud neukončenému souboru Sommertime, akcentujícímu rodinné hodnoty, uvádí:  ,,Vybaví se mi několik okamžiků z mého dětství, ale především vůně prádla  na šňůře u nás v zahradě, vůně ryb po koupání v rybníce a různé pachy domácích zvířat. Je velmi pravděpodobné, že většina dnešních  dětí  při své vzpomínce  na letní čas ucítí aviváž, vůni chlóru z bazénku , a namísto vůně sena, vůni čerstvě posekaného anglického trávníku“. Pevné rodinné vazby a mezigenerační vztahy vyzařují i z černobílého klasického dokumentu Čechoameričana Andrewa Jana Haunera   Můj pražský dědeček." Daleko expresivnější formu zobrazení života své babičky zvolila Ewa Dyszlewicz   v cyklu Všechno si pamatuji, všechno jsem zapomněla.  Rafał Siderski v souboru Místo nazývané domov ukázal v mozaice portrétů, dokumentárních snímků a fragmentů prostředí návrat ženy, která po letech v emigraci na Kypru přijela do Polska strávit se svou příbuznými Vánoce.

Vedle členů rodiny se na mnoha vystavených fotografiích objevují také přátelé autorů a samotní autoři. V některých dílech objevíme jako charakterizující prvek oscilaci mezi webovou přímočarostí, inspirovanou poetikou blogů, a novou inscenací, fúzující s dokumentem  (kupř. soubor Don’t Live Alone Krzysztofa Pacholaka  o skupině studentů, obývajících jeden byt, či cyklus Anny Bajorek La Casa Vioeta). Kamila Kobierzyńska v cyklu Nejsem tu charakterizovala své nejbližší prostřednictvím diptychů fotografií, konfrontujících jejich portréty a fragmenty interiérů, v nichž žijí.  Hana Pokorná v motivicky obdobném cyklu Blízcí vsadila ještě více na výmluvné detaily prostředí. Dereck Hard ve dvojicích fotografií z cyklu Good & Evil naopak využil až teatrálně působících aranžmá, zobrazujících jeho a  jeho přátelé v totálně odlišných rolích "zlých" a "hodných" lidí. Chtěl tak naznačit, že každý má v sobě doktora Jekylla i pana Hyda a že charakter lidí není jednoznačně závislý na oblečení, množství tetování ani počtu piercingů. Roman Dobeš zase v souboru Jediná pravá každého ze svých modelů (i sám sebe) stokrát vyfotografoval v nepatrných časových odstupech a změnách mimiky a nakonec u každého vybral jediný portrét. Otázku, zda právě v něm nejlépe vystihl podstatu člověka před fotoaparátem, však nechal na posouzení diváků. Na řadě fotografií na výstavě figurují samotní autoři. Autoportrét coby forma autoreflexe samozřejmě není ve fotografii ničím novým. Vzpomeňme třeba jenom na díla Stanislawa Ignacyho Witkiewicze nebo Claude Cahun. U studentů ITF se setkáváme s jeho různou formou. V   souboru Kamily Rokické   Memory Stick se dostáváme až do centra bezprostředního prožitku zrodu nového života.  Lenka Bláhová  v cyklu výrazně stylizovaných a tonálně modifikovaných autoportrétů Uvnitř sebe hledám sebe, vzdáleně připomínajících malby renesančních mistrů, vytvořila jakousi osobitou kombinaci autobiografie a arteterapie: „Zavřené oči v koloběhu prožívaných emocí, kde nic není černobílé. Syntéza dvou poloh – vnějšího, viditelného, pozitivně existujícího s vnitřním, nevyřčeným a nevyslovitelným,  tušeným.“ Skutečně až na dřeň při odhalování svého soukromí se dostala Magda Veselá, která cyklus fotografií a videoprojekci Should I Stay, Should I Go? vytvářela v době, kdy řešila otázku, zda zůstane v manželství nebo těžkou krizi vztahů a odlišných zájmů a hodnot vyřeší rozchodem. Její práce získala další dimenzi tím, že autorka v ní poskytla i prostor fotografiím svého muže, který mnohé situace viděl jinak než ona.

I když výstava Já, ty, my zahrnuje řadu výrazných děl, reprezentujících několik aktuálních tematických, motivických i stylových trendů z Institutu tvůrčí fotografie FPF SU, je třeba ještě jednou připomenout, že představuje jenom jeden proud v neskonale bohatším spektru volné tvorby na naší škole.

 

                                                           Vladimir Birgus a Aleš Kuneš

kurátoři výstavy
           

 

 

10/1/2012

I, YOU, WE

The Institute of Creative Photography, the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, Opava, 2011

 

Dům umění (House of Art), Pekařská 12, Opava, 17 January – 4 March 2011. Private view on 17 January 2012 at 6 pm. Open daily from 10 am to 6 pm.

Organized by the Opavská kulturní organizace (Opava Arts Organization), Silesian University, Opava, the Faculty of Arts and Sciences of Silesian University, Opava, and the Institute of Creative Photography at the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, Opava. Curated by Vladimír Birgus and Aleš Kuneš.

 

The Institute of Creative Photography, at the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, commemorated the twentieth anniversary of its establishment with a large exhibition in 2010, called the 'Opava School of Photography'. It was shown in different versions in Brno, Prague, Oxford, Cologne, Bratislava, Ostrava, Liberec, Prague, Warsaw, and Vilnius (and also in a catalogue of almost 300 pages) with a wide range of photographs of various styles, topics, and themes, which Institute students and graduates made from a previous large tally in 2006. This time the Institute is presenting a far more narrow selection of the latest end-of-term, B.A., M.A. and other degree projects (all the works in the catalogue were made in 2011), on the topics of authorial self-reflection, interpersonal relations, and the family, in other words, works by means of which the photographers frequently offer the viewer a glimpse of their innermost selves and private lives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kristýna Erbenová, Somewhere Inside, 2011
Michaela Spurná, Summertime, 2011
Lenka Bláhová,I am Searchingfor Myself Inside Myself
Kamila Kobierzynska, I Am Not Here, 2011
Anna Bajorek, Casa Violeta, 2011
 Daniel Poláček, WEBsadFACES, 2011

Whereas in America, Western Europe, and Japan, photographers like Larry Clark, Nan Goldin, David Armstrong, Anders Petersen, Richard Billingham, Michael Ackerman, Antoine D'Agata, JH Engström, Daido Moriyama, and Nobuyoshi Araki have for a long time shown raw photos of the most intimate moments of their lives and the lives of their families and friends, in central Europe until recently this kind of open photo-diary and self-reflexive photograph has, with few exceptions, rarely appeared. In Czech, Slovak, and Polish documentary photography, topics of the 'outer circle', photos of various social groups, the devastation of the environment and of people under totalitarian régimes, and the continuing globalization and consumerism in the period after the collapse of Communism, have dominated over topics of the 'inner circle'. Few photographers were willing to stick their necks out and openly show their own private lives, uncertainties, loneliness, crises and depressions, the break-up of their families, and deviations from universally acknowledged norms. Nor, however, did positive, yet authentic, pictures of the private certainties of life, such as those provided by a harmonious family, which were intensively and unconventionally photographed, for instance, by Tina Barney, Sally Mann, and Annelies Štrba, appear often in the Czech Republic, with the exception of works by Jiří David, Bohdan Holomíček, Barbora Kuklíková, and a few other photographers. But, as our exhibition also demonstrates, that has strikingly changed in recent years.

In connection with contemporary photography, it now seems unnecessary, and indeed a cliché, to mention the transformation of the medium from the classic analogue image to the digital record that eventually occupied a striking position in the Czech Republic after 2000. Despite what many people have claimed, the means of recording is indeed relevant to the final artefact. Digital photography has opened up new areas, and not only in postproduction. It has also stripped the medium of much of the special (and slightly alchemistic) charm of the latent image. What appears on the display is a much more reliable guideline to the final result than is a role of film or a film cartridge in one's pocket. Thanks to inexpensive compact cameras and increasingly more technologically advanced mobile telephones, many more people can today take photographs than ever before.
            Technological development has left its mark, however, not only on the possibilities of the photographic medium, but also on interpersonal relations, in which personal contact is increasingly substituted for by contact using mobile telephones, emails, Skype, or Web chats. In his project WEBsadFACES, Daniel Poláček focuses on the almost apocalyptic expressions of dozens of participants of a webcam chat, who for hours watch other people and sometimes try and flirt with them, sometimes exhibitionistically show off, but often only stare emptily into the camera. Entertainment becomes addiction, and hope in establishing relationships becomes the disappointment of even greater loneliness. Contact by means of the camera is considered on a far more subtle level by Joanna Ziajka in her series 4571 Minutes, in which she depicts a friend living in another town and herself in Skype conversations lasting a few hours every day.

Making often very intimate aspects public is a distinctive contemporary phenomenon that the older generation of central Europeans often finds hard to comprehend. One likely reason for that difficulty is that in the years under totalitarian regimes people concealed their private lives and masked their natural feelings in public. By contrast, for contemporary photographers it is as if there were no limits to depicting their private lives. At our exhibition that is true mainly of the works of some of the Polish students. Of many we would mention the raw, yet contemporarily poetic depictions of the ended relationships in Karolina Karwan's aptly titled work We/They and also Tomek Ratter's series Potlatch, a bittersweet visual recollection of the end of a nine-year love affair, full of subtle visual symbols and hints of narrative. Though these works, like those of Maciej Bujko, are unusually open and direct, they definitely do not contain any 'dirty little secrets'. Photographic diaries are particularly widespread today amongst young Polish photographers, many of whom, following on from others, for example, the works of Kuba Dąbrowski and Filip Zawada, now have their own blogs, in which they reveal a good deal about their lives. Photoblogs are typical of a special circle of young viewers, mostly not connected with any particular institutions, together with a different attitude to 'celebrities' who are not admired on the pages of the journals of mass culture, but are discovered in the midst of everyday life. It is true, of course, that some of the motifs or sharp contrasts of style, which are typical of them, become hackneyed by frequent repetition. Whereas in their intimate photographs the Polish students mostly prefer strict authenticity, their Czech and Slovak fellow students more often use carefully thought-out staging. An example of a picture diary in the style of 'photographic archaeology' with a new interpretation of old photos is the degree project Cheap Jokes, which Libor Fojtík has compiled from snapshots of various practical jokes played by himself and a group of friends to escape the mind-numbing boredom of the small town where they attended secondary school.

The transformation of the traditional family in central Europe has to be seen together with the transformation of the 'public space' in the four decades under the totalitarian régime, which ended in late 1989. Most of the young photographers with works in this exhibition know the reality of Communism from early childhood or, more often, only from the accounts of older relations and friends or from books and films. It is all the more surprising, then, how superbly Anna Gutová and Gabriel Fragner have managed in the series I Love My Family to imitate the period atmosphere of family photographs from the years of hard-line Communism reinstated with the ‘normalization' policy of the régime led by President Gustáv Husák. To achieve superb stylization they have used the faded colours of old Polaroid photos and the inventive installation of photographs in period frames on a wall covered with patterns applied by paint rollers. Their witty reconstruction of photos of a happy young family from the 1970s was rightly the winner in this year’s Frame competition. The set also symbolizes the confusion of children when gradually discovering the bygone world of their parents. In this game one can develop a dialogue that is a fascinating commentary on the times of their parents' youth.

The exhibition of course also has more traditional pictures of contemporary families, for example the artistically refined portraits of close relations by Krzysztof Kowalczyk or Tomáš Trojan's characteristic photos from the lives of his ageing parents, who were left alone after all four of their children had moved away. In his series, Trojan has truly succeeded in showing, as he himself states, that 'a married couple, not quite sixty years of age, tired of work and tired of each other, live together in a big flat yet really live only next to each other, passing each other by, yet needing to feel that the other person is still present at home.' Kristýna Erbenová's photographs from the Somewhere Inside series depict family members and friends in moments separated from the surrounding world, in contemplation, in moments between waking and dreaming. They exude a subtle melancholy, which is intensified by muted colours in a minor key. In the series Julia Wanabe, Anna Grzelewska has systematically made extraordinarily powerful photographs of her own daughter. In them she has superbly captured the world of a girl between childhood and maturity. Combining authentic and staged photographs, she draws inspiration from Romanticism. Typically, this series is made of individual 'scenes’, which (like recollections of childhood) provide an opportunity for psychological analysis. Michaela Spurná, who is also orientated to photographing her children, says about her still unfinished Summertime series, which accentuates family values: 'A few moments from my childhood come to mind, but mainly the fragrance of the washing on the line in our garden, the smell of fish after swimming in the pond, various smells of farm animals. It's very likely that most of today's children when recalling summertime will recall the smell of fabric softener, chlorine from the swimming pool, and, instead of hay, the smell of a freshly mown lawn'. Strong family ties and intergenerational relationships radiate also from the classic black-and-white documentary photographs in the Czech-American Andrew Jan Hauner's series, My Prague Grandfather. A far more expressive form for depicting her grandmother's life was chosen by Ewa Dyszlewicz in the series I Remember Everything, I Forgot Everything. In the mosaic of portraits, documentary photos, and fragments of a milieu in his series A Place Called Home Rafał Siderski shows the return of a woman who, after years living in Cyprus went back to Poland to spend Christmas with her close relations.

In addition to family members, friends of the photographers and the photographers themselves also appear in many of the exhibited photographs. A characteristic feature of some of the works is the oscillation between the directness of the Web, inspired by the literary styles of the blog, and a new form of staging, fusion with the documentary (for example, the series Don’t Live Alone by Krzysztof Pacholak about a group of student flatmates, and Anna Bajorek's La Casa Violeta series). Daniel Laurinc combines snapshots and portraits of his girlfriend with metaphorical photos of static objects. In her staged portraits from various milieux, Magdalena Cónová has depicted her partner and expressed her relationship with him. In the series I’m Not Here, Kamila Kobierzyńska has depicted her near and dear ones by means of diptychs of photographs, juxtaposing portraits of them and fragments of the interiors in which they live. In Near and Dear Ones, a set with a similar theme, Hana Pokorná has staked even more on pairs of photographs. By contrast, in his Good & Evil series, Dereck Hard has made use of at times theatrical staging, depicting himself and his friends in the roles of 'good guys' and 'bad guys'. In this way he suggests that everyone has a Doctor Jekyll and Mr Hyde inside and that people’s characters are not necessarily connected with the way they dress or the number of tattoos or piercings they may have. On the other hand, Roman Dobeš, in the series The Right One, photographed each of his models (including himself) a hundred times at negligible intervals and with inconspicuous changes of facial expression, eventually choosing a single portrait from each set. He leaves it up to the viewer to decide whether it is the selected photos that best capture the essence of the person in front of the camera. The photographers themselves are featured in a number of photos at the exhibition. The self-portrait as a form of self-reflection is of course nothing new in photography – recall, for instance, the works of Stanisław Ignacy Witkiewicz or Claude Cahun. Among the works of Institute of Creative Photography students we encounter various forms of self-portraiture. In Kamila Rokicka's series, Memory Stick, we arrive at the heart of the direct experience of the birth of a new life. In her series of strikingly stylized and tonally modified self-portraits, I Am Searching for Myself Inside Myself, remotely reminiscent of paintings by Renaissance masters, Lenka Bláhová has created a distinctive combination of autobiography and art therapy: 'The closed eyes in the cycle of experienced emotions, where nothing is black-and-white. The synthesis of two levels – the outer, visible, positively existing, and the inner, unexpressed and unexpressible, merely sensed.' In exposing her private life, Magdalena Veselá has truly gone right to the core. She made the photographs and videos of her Should I Stay, Should I Go? series at the time she was trying to decide whether to remain in her marriage or solve the crisis in her relationship and the difference in interests and values by leaving her husband. The work was given another dimension by the fact that she has also given space to photographs by her husband, who saw many situations differently.

Though it includes a number of striking works representing several current trends in the choice of topic, subject matter, and style at the Institute of Creative Photography at the Faculty of Arts and Sciences of Silesian University, the exhibition 'I, You, We' represents but one current in the far richer spectrum of art photography at our school.

 

                                                                                                                                                         Vladimir Birgus and Aleš Kuneš

                                                                                                                                                         (Translation: Derek Paton)

 

 

9/1/2012

Roman Dobeš / Smysly okamžiku

Partner