Menu

Archiv

únor 2021
říjen 2020
září 2020
srpen 2020
leden 2020
prosinec 2019
červen 2019
prosinec 2018
září 2018
srpen 2018
květen 2018
duben 2018
březen 2018
prosinec 2017
listopad 2017
říjen 2017
září 2017
srpen 2017
červenec 2017
červen 2017
květen 2017
duben 2017
březen 2017
únor 2017
leden 2017
prosinec 2016
listopad 2016
říjen 2016
září 2016
srpen 2016
červen 2016
květen 2016
duben 2016
březen 2016
únor 2016
leden 2016
prosinec 2015
listopad 2015
říjen 2015
září 2015
srpen 2015
červenec 2015
červen 2015
květen 2015
duben 2015
březen 2015
únor 2015
leden 2015
prosinec 2014
listopad 2014
říjen 2014
září 2014
srpen 2014
červenec 2014
červen 2014
květen 2014
duben 2014
březen 2014
únor 2014
leden 2014
prosinec 2013
listopad 2013
říjen 2013
září 2013
srpen 2013
červenec 2013
červen 2013
květen 2013
duben 2013
březen 2013
únor 2013
leden 2013
prosinec 2012
listopad 2012
říjen 2012
září 2012
srpen 2012
červen 2012
květen 2012
duben 2012
březen 2012
únor 2012
leden 2012
prosinec 2011
listopad 2011
říjen 2011
září 2011
srpen 2011
červenec 2011
červen 2011
květen 2011
duben 2011
březen 2011
únor 2011
leden 2011
prosinec 2010
listopad 2010
říjen 2010
září 2010
srpen 2010
červenec 2010
červen 2010
květen 2010
duben 2010
březen 2010
únor 2010
leden 2010
prosinec 2009
listopad 2009
říjen 2009
září 2009
srpen 2009
červenec 2009
červen 2009
květen 2009
duben 2009
březen 2009
únor 2009
leden 2009
prosinec 2008
listopad 2008
říjen 2008
září 2008
srpen 2008
červenec 2008
červen 2008
květen 2008
duben 2008
březen 2008
únor 2008
leden 2008
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007
březen 2007
únor 2007
leden 2007
prosinec 2006
listopad 2006
říjen 2006
září 2006
srpen 2006
červenec 2006
červen 2006
květen 2006
duben 2006
březen 2006
únor 2006
leden 2006
prosinec 2005
listopad 2005
září 2005
červen 2005
květen 2005
duben 2005
březen 2005
únor 2005
leden 2005
prosinec 2004
listopad 2004
říjen 2004
září 2004
srpen 2004
červenec 2004
červen 2004
duben 2004
únor 2004
leden 2004
prosinec 2003
listopad 2003
říjen 2003
září 2003
srpen 2003
červenec 2003
červen 2003
květen 2003
duben 2003
březen 2003
únor 2003
leden 2003
prosinec 2002
listopad 2002
říjen 2002
září 2002
červenec 2002
červen 2002

21/11/2013

Klauzurní a diplomové práce studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Kiss Robert Lidická žena Milada Jirášová

Od 21. listopadu do 17. prosince 2013 v Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě, Čs. legií 14. Výstavu, kterou pořádá Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a ITF FPF SU v Opavě, zahájí ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 17 hodin Marek Malůšek.

 

 

 

Druhou částí výstavy „Klauzurní a diplomové práce 2013“ se uzavírá letošní výstavní projekt představující aktuální tvorbu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Jeho první část proběhla od poloviny května do konce června 2013 v Kabinetu fotografie v Domě umění v Opavě. Přehlídka nemá stanovené jednotící téma. Cílem je nabídnout návštěvníkům výstav výběr výrazných autorských souborů, které vytvořili studenti ITF v průběhu akademického roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malachta Oldřich Camp
Němec Václav Beach
Otoupalová Drahomíra Mam byt a jsem v něm sám
Fuksa Richard Rodina
Tofan Lukáš Trautenberkovo
Vlčková Petra Obsese
Vyhnálková Dagmar Cirkus Bukowsky

Právě klauzurní, bakalářské a diplomové práce, kterými studenti ukončují jednotlivé ročníky nebo studium bakalářského či magisterského programu, často znamenají tvůrčí vrchol dokládající směřování jejich volné tvorby. Výstava uvedená v Galerii Opera představuje tvorbu osmi autorů.

 

Student magisterského studia Richard Fuksa dává ve své klauzurní práci nahlédnout do intimního života vlastní rodiny. Fotografie zachycují křehké efemérní děje, které se odehrávají navečer, když se v domácnosti vše zklidní, děti se chystají ke spánku a rodiče se připravují na další den. Poslední zazlobení před pohádkou na dobrou noc nebo okamžik klidu pro rodiče. Atmosféru umocňuje vedle téměř scénického svícení i poutavá barevnost fotografií.

 

Portréty posledních pamětníků, kteří přežili lidickou tragédii v roce 1942, zpracoval ve své bakalářské diplomové práci nazvané „Lidické ženy a děti“ současný student magisterského studia Robert Kiss. Světelně vypjaté černobílé portréty žen a mužů, za kterými jsou skryté těžké životní příběhy, doplňují pohledy na sbírkové předměty připomínající život před vyhlazením Lidic. Soubor je stále otevřený. Autor postupně vytváří další portréty lidických rodáků s cílem zaznamenat a uchovat jejich osudy. Ze 143 žen a dětí, kteří se po válce do své vlasti a později do nových Lidic vrátily, je jich naživu už jen sedmnáct.

 

Pohledy na vyprázdněné prostory opuštěného kempu v Českém ráji kdesi daleko „po sezóně“ zobrazují čtvercové fotografie klauzurní práce Oldřicha Malachty. Zapomenutý karavan, reklamní poutač ztracený v mlze, nebo zarostlá pustá plocha pro stany s lampou a ampliónem. Fragmenty přízračné krajiny nesoucí nedávný otisk člověka. Melancholickou atmosféru souboru nazvaného „Camp“ umocňuje kromě ponurého počasí i volba filmového materiálu.

 

Klauzurní práce Drahomíry Otoupalové „Mám byt a jsem v něm sám“ představuje v podobě inscenovaného dokumentu muže a ženy, kteří se snaží seznámit s vysněným protějškem pomocí seznamek nebo chatu. Nepřirozenou a chladnou anonymitu těchto komunikačních prostředků ïlustruje autorka portréty „bezhlavých“ vyzývavě či spoře oděných postav v kontrastu jejich vlastního domácího prostředí. Volba záběru záměrně neumožní nahlédnout do jejich tváří. A tak oči a ústa, které mají při volbě partnera sehrát klíčovou úlohu, zůstávají němé. Způsob zobrazení může připomínat anonymitu portrétů placených společnic a gigolů.

 

V klauzurní práci nazvané „Trautenberkovo“ konfrontuje Lukáš Tofan nadvládu zimní horské krajiny s důsledky náporů víkendové rekreační turistiky. Lidský prvek je v jeho fotografiích přítomen především skrze stopy, které v přírodě člověk zanechává. A tak lyžař zanikající v příkrovu mlhy zachycený z ptačí perspektivy působí na fotografiích Lukáše Tofana stejně ztraceně, jako slupka od banánu pohozená v bílé sněhové ploše. Jeho soubor byl nedávno oceněn čestným uznáním porotou soutěže Czech press photo v kategorii Příroda a životní prostředí.

 

Soubor „Beach“ Václava Němce je obrazem subjektivního vidění světa pláží a přímořských letovisek. Václav Němec není typickým návštěvníkem turisticky atraktivních lokalit, což dokládá i volba jednotlivých záběrů. Jeho fotografie toto specifické prostředí nekritizují ani výrazně nepoetizují. Soubor může svou úpravou barevnosti v divákovi vzbuzovat dojem pohledu pozorovatele, který na své okolí nahlíží přes sluneční brýle.

 

Klauzurní soubor „Obsese“ Petry Vlčkové je příběhem stavu posedlosti iracionálními činy. Jednotlivé fotografie souboru postupně rozkrývají iluzorní příběh setkání vystupujícího z intimního světa subjektivního vidění autorky. „Nutkavé myšlenky mohou zdánlivě působit nevinně, ale v rámci jejich naplnění jde většinou o zaběhnutý rituál, který se nám vkrádá do běžného života a zcela jej ovlivní. Ztrácíme tak kontrolu sami nad sebou. Člověk pociťuje stud ze své vlastní iracionality“.

 

Klauzurní práce Dagmar Vyhnálkové, která spolupracuje jako fotografka s Českou televizí, vznikla při natáčení kriminálního seriálu Cirkus Bukowsky. Snímky nejenže nesou přízračnou atmosféru umocněnou i zvoleným zpracováním obrazu, ale také utvářejí svůj vlastní příběh. Také tento soubor byl oceněn - podobně jako práce Lukáše Tofana a osmi dalších studentů a nedávných absolventů ITF - v letošním ročníku soutěže Czech Press Photo.

 

 

Prezentace diplomových a klauzurních prací i mnohé další výstavní projekty a autorské výstavy představené u nás i v zahraničí jsou ukázkou šíře individuálního směřování zájmů a kreativity studentů a absolventů, ale také dokladem otevřeného charakteru výuky oboru Tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době je možné vidět další práce studentů a absolventů ITF například na výstavě „Abandoned Dream“, která je součástí OFF festivalu Bratislava, v rámci expozice „Vnitřní okruh v české fotografii“ představené v rámci 23. ročníku Měsíce fotografie v Bratislavě, na přehlídce vítězných snímku soutěže Czech Press Photo na Staroměstské radnici v Praze, kde studenti ITF získali řadu cen, či na výstavě Slovak Press Photo v Městském muzeu v Bratislavě, z níž si ceny – včetně té nejvyšší Fotografie roku – odneslo šest studentů a absolventů ITF.

 

           

Marek Malůšek.

19/11/2013

Katalog Opavská škola fotografie

Katalog Opavská škola fotografie - 20 let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU (296 stran, česká a anglická verze) je díky iniciativě a velkému úsilí MgA. Mariusze Foreckého a jeho spolupracovníků z nakladatelství 5shots v Poznani zdarma ke stažení v elektronické verzi na tablety iPad v App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/itf-opava/id733497704?ls=1&mt=8

18/11/2013

ARKADIUSZ GOLA

18/11/2013

KLAUZURNÍ A DIPLOMOVÉ PRÁCE 2013 - 2. ČÁST

12/11/2013

Fotografie studenta ITF Petra Tomana v Hospodářských novinách

5/11/2013

V Paříži a ve Vídni vystaví fotografie Pavla Máry a Jana Langera, Bratislava se seznámí s dílem Romana Vondrouše

Listopad náleží v pracovním kalendáři posluchačů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) k obdobím zvýšené aktivity. A není to jen díky každoročně pořádanému Měsíci fotografie ve slovenské metropoli, byť jeho návštěva spojená s prohlídkou nabízených výstav a účastí na přednáškách a diskusích o současné fotografii je pokládána za součást výuky.

V bratislavském Domě umění je od 5. listopadu instalována výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii, připravená prof. PhDr. Vladimírem Birgusem, vedoucím ITF. Zlomek své tvorby jí představuje pět desítek výrazných osobností několika generací autorů, s nimiž jsou v naší fotografii spojovány fenomény sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí. „Zatímco se v americké, západoevropské nebo japonské fotografii řada autorů už dlouho nerozpakuje ukazovat ani nejintimnější chvíle svého života či života svých rodin a přátel, v české fotografii se takovéto autoreflexivní záběry nebo fotografické deníky až donedávna příliš neobjevovaly,“ konstatuje V. Birgus. I na naší scéně se však v posledních letech situace v tomto ohledu výrazně změnila, což teoretikům fotografie nemohlo uniknout.

Právě na tuto podstatnou proměnu se zaměřuje výstava Vnitřní okruh. „Orientací na aktuální tendence naší fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, jež byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu,“ připomíná její kurátor. To, že jsou v souboru početně zastoupeni také pedagogové, absolventi nebo současní studenti ITF, už ani připomínat nemusí.

V Galerii města Bratislavy na Františkánském nám. (Mirbachov palác) bude od 7. listopadu až do 2. února příštího roku k vidění autorská výstava vítěze World Press Photo 2013 Romana Vondrouše. O pardubickém studentovi ITF toho bylo pro jeho mimořádné úspěchy napsáno letos tolik, že vše další by se mohlo stát dřívím nošeným do lesa. Proto snad jediné doplnění. Vondroušovo vystoupení nese symbolický název Steeplechase a koná se jak pod záštitou ministra kultury Slovenské republiky Mareka Maďariča (z dotace Ministerstva kultury SR je projekt spolufinancován), tak primátora hlavního města SR Bratislavy Milana Ftáčnika. A do třetice z Bratislavy - v Polském institutu absolvent a v současnosti též pedagog ITF Rafał Milach (v probíhajícím akademickém roce tu spolu s Ditou Pepe vyučuje módní fotografii a sám pak dále fotografickou ilustraci) prezentuje snímky cyklu Dnešek u Černého moře.

Neznámým širší kulturní veřejnosti není už ani Jan Langer, posluchač doktorského studia na ITF z Hradce nad Moravicí. Vždyť jeho soubor Století Češi vzbudil pozornost při opavské i ostravské instalaci. Nyní bude pod kurátorským dohledem prof. PhDr. Vladimíra Birguse a Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., v rámci filmového festivalu věnovaného lidským právům od 7. listopadu do 7. prosince představen v Českém centru ve Vídni.

České centrum v Paříži zase návštěvníkům nabízí díla pedagoga ITF doc. MgA. et MgA. Pavla Máry, dvojnásobného absolventa Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde studoval nejprve na katedře kamery a posléze na katedře fotografie. Soubor Objekt lidské tělo (Le corps objet) tady doprovází významnou kulturní událost Paris Photo a také festival Photo Saint-Germain-des-Prés, jehož tématem je tentokrát „Tvář a tělo“. Márovy práce bude České centrum v Paříži hostit v období od 5. listopadu do 20. prosince, přičemž 16. listopadu zde při konferenci k historii fotografie prosloví Vladimír Birgus přednášku, jak se v průběhu dějin fotografie zmocňovala zobrazení obličeje a lidského těla, tedy aktu. P. Mára svou tvorbu navíc paralelně (6. listopadu - 3. prosince) představí v Galerii Délire en formation souborem nazvaným Akordy lidského těla (Corps accords).

Poslední zmínka patří opavské výstavě nového pedagoga ITF Mgr. Josefa Mouchy. Fotograf, teoretik fotografie, novinář a spisovatel (1956) zahájí 14. listopadu v prostorách ambitu Domu umění instalovanou výstavu Na vlastní stopě s podtitulem Mošnov 1982. Jak už sám název napovídá, autor se jí vrací do let, kdy mu život „předepsal“, ba spíše „nadiktoval“ absolvování základní vojenské služby. Zachycuje celý její proces a postihuje všechno, co tehdy pro brance představovala a po odvedenci vyžadovala. „Není to tak dávno, a přece, jak dávnými se tyto časy těm, kdo je neprožili, mohou zdát,“ sděluje fotograf svými černobílými snímky mladším návštěvníkům, ty starší pak upamatovává na dobu, v níž služba vlasti na ty, kdo ji vykonávali, jako na osobnosti příliš nehleděla. Mouchovy fotografie, které lze vidět až do konce roku, uvede prof. Mgr. Jindřich Štreit.

4/11/2013

Roman Vondrouš

4/11/2013

Josef Moucha: Na vlastní stopě

4/11/2013

Jan Langer Hundertjährige

Partner