Menu

9/7/2002

Profile 2002 byla zasvěcená experimentům

Každý druhý rok se koná v příjemném prostředí na zámku v polských Skokách u Poznaně mezinárodní fotografický workshop Profile. Díky pohostinnosti a výbornému organizačnímu zajištění pořadatelů zde vzniká příjemná atmosféra pro setkávání se, přednášky a společnou práci. Letošního sedmého ročníku Profile 2002 se v týdnu od 4. do 10. května 2002 zúčastnilo na šestnáct vysokých fotografických škol z Polska, České republiky, Německa, Rakouska, Belgie a Finska.

Během tohoto pobytu vytváří studenti samostatně nebo pod vedením pedagoga své školy práce na jedno zadané téma. Podobně jako celá současná polská fotografie, i dílny ve Skokách jsou výrazně směřovány k experimentální a konceptuálně zaměřené fotografii. Témata jsou většinou volena tak, aby nezahlcovala studenty prací v temné komoře a nekladla tak zvýšené nároky na technické a prostorové vybavení. Zatímco předchozí ročníky byly věnovány tématům kamera obskura, zrcadlení v samolepící fólii nebo snímání a přenášení pigmentu ze xerokopie, hlavní náplní letošní tvůrčí dílny byla technika „solarigrafie“, tedy skutečného přímého kreslení světlem-sluncem. Při tomto neobvyklém fotografickém procesu je vytvořen obraz na fotografický papír přímo, extrémně dlouhou expozicí trvající několik dnů, někdy i několik měsíců a tedy bez následného vyvolávání a užívání principu latence. Ideální je tato technika pro záznam pohybu slunce po obloze a změn dráhy jeho trajektorií během roku.
Večerní přednášky jsou věnovány prezentaci jednotlivých škol, koncepci studia a tvorbě studentů.

Partner