Menu

9/7/2002

Založení Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci

Po mnoha letech úvah, příprav a hledání vhodného místa se konečně 21. června 2002 konala v Jindřichově Hradci slavnost uložení základního kamene Národního muzea fotografie v České republice. Současně vznikla obecně prospěšná společnost Národní muzeum fotografie, složená ze dvou subjektů – města Jindřichův Hradec a občanského sdružení Muzeum fotografie, ve kterém jsou zástupci Asociace fotografů, Komory fotografických živností a Katedry fotografie FAMU. Součástí bohatých oslav, při kterých vedle četných projevů nechyběla ani ekumenická mše, alegorický průvod městem a zahradní zámecká slavnost, bylo také otevření výstavy Zlatý fond, která sestává z darů současných fotografů muzeu.

Město Jindřichův Hradec poskytlo muzeu k bezplatnému pronájmu objekt někdejší Jezuitské koleje, po zámku druhé největší budovy ve městě, která více než dvě stě let sloužila armádě. Slavnostním uložením základního kamene Národního muzea fotografie se vytvořily konkrétní předpoklady pro vytvoření instituce, kde bude fotografie jedinou náplní sbírkové, expoziční, výstavní i konzervátorské činnosti. I když se v české republice tradičně považujeme za fotografickou velmoc, samostatnou fotografickou instituci jsme zde dlouho postrádali. Přitom obdobné muzeální instituce jsou v zahraničí samozřejmostí již léta. Můžeme se proto jen těšit, že konečně vznikne samostatné fotografické muzeum i u nás.
Už ve dnech 25. až 30. května se konal v Jindřichově Hradci první workshop, na který byli pozváni studenti všech českých vysokých fotografických škol. Dílnu fotografie architektury zde vedl Petr Zhoř, dílnu aktu Roman Sejkot a dílnu dokumentární fotografie Tomáš Pospěch. Cílem tohoto fotografického plenéru bylo navázat kontakty mezi studenty jednotlivých vysokých škol a vytvořit práce vztahující se k městu. Výsledky dílen budou představeny v Okresním muzeu v Jindřichově Hradci letos v září.

Partner