Menu

14/1/2003

Slovenská fotografie 1925 - 2000

Městská knihovna - 2. p., Mariánské nám. 1, Praha 1, tel.: 222 310 489, 222 313 357

20. 12. 2002 - 30. 03. 2003
Kurátoři výstavy: Aurel Hrabušický, Václav Macek Koordinátor výstavy: Hana Larvová

Pavol Breier, Oravská Polhora, 1971 Ve zvoleném časovém období lze fotografii na Slovensku sledovat jako souvislý fenomén, jako řetěz na sebe navazujících, nebo vzájemně polemizujících tvůrčích počinů. V průběhu 20. let se na Slovensku postupně vyhranilo několik názorových a stylových proudů, které můžeme vnímat v souvislostech moderny. Podněty dobových fotografických a vůbec uměleckých avantgard, například nové věcnosti či surrealismu, se projevily více v aplikovaných než v čistých formách, zvláště v silném hnutí sociálně kritické fotografie 30. let.

Karel Plicka, Zeď pláče a modliteb, Čičmany, 1925Výstava dále mapuje rozpad modernistických tendencí, popřípadě jejich útržkovitou existenci za stálého tlaku totalitních ideologií ve 40. a 50. letech a jejich opětovné oživení v druhé polovině 50. a v průběhu 60. let, kdy vznikaly náročně koncipované umělecké programy a prohlubovaly se přímé vazby na aktuální směry výtvarného umění. Tento proces zvýtvarnění fotografie byl zpočátku přínosem pro fotografické dění, avšak později, v období tzv. normalizace po srpnu 1968, se stal spíše brzdou. Díky intermediální povaze soudobého umění však začali používat prostředky fotografie stále více původně výtvarní umělci a dodávali tak tomuto médiu řadu nových impulsů a umožnili vymanit se z jistých významových klišé.

Výstava se zabývá také rozvojem inscenované fotografie po polovině 80. let, tedy samotnou postmodernou, která se zpočátku projevila více jako slovenská nová vlna v české fotografii, avšak později se přenesla i na slovenskou půdu. Návštěvníci se v rámci výstavy setkají také se vznikem a prvními projevy digitální fotografie, tak zvané postfotofrafie.

DOPROVODNÉ AKCE

(vždy ve čtvrtek o 18.00 v prostorách expozice) 16. 1. Diskuse s kurátory výstavy A. Hrabušickým a V. Mackem
30. 1. Violončelový koncert virtuóza Jozefa Ľuptáka
13. 2. Beseda se syny Karla Plicky a s A. Strelingerom jako spoluautorom monografie o Plickovi

Partner