Menu

9/1/2003

Tomáš Pospěch: Momentky z Hranic

O HRANIČENÍ, s podtitulem Momentky z Hranic 1996 - 2002, je název nové fotografické publikace, kterou vydalo nevelké nakladatelství DOST v Hranicích díky velkorysé podpoře grantu tohoto města. Autorem fotografií, kterých je v podlouhlém formátu brožované knihy celkem čtyřicet tři (včetně autoportrétu), je fotograf, teoretik a kritik v oblasti fotografie, výtvarného umění a dějin architektury a také pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně -Tomáš Pospěch. Předmluvu napsala Lucia Lendelová, grafickou úpravu provedl Martin Feikus.
Kniha soustřeďuje snímky pořízené přímo v Hranicích nebo v bezprostřední blízkosti města. Výběr prací lze vnímat i jako bilanční ohlédnutí autora za dílčí životní etapou, vztahující se k této severomoravské lokalitě. K autorově výstavě, která se uskutečnila od 19. června do 4. srpna roku 2002 v hranické synagoze, posloužila i jako reprezentativní katalog, přestože nesoustřeďuje všechny vystavené práce. Důmyslný, lingvisticky nápaditý název „O HRANIČENÍ“, můžeme vnímat jako vymezení let 1996 - 2002, a zároveň jako odpověď na obsah knihy. Je totiž stejnou mírou „o Hranicích“ - městě, jako „o hraničení“ - tedy o určitém stylu života lidí tohoto regionu, který je pro fotografa rodným místem a tak i důvěrně známým krajem. Mozaika příběhů je vyhraněnou autorskou, obrazovou reflexí, která svého diváka nijak neomezuje a nenutí jej do přesně vymezených pohledů v duchu sociologické informace. Pospěch na výstavě, stejně jako v knize, zúročil výsledky svého několikaletého tvůrčího fotografického snažení. Vedle prací vztahujících se k výstavbě obřího Technologického centra nadnárodní firmy LG. Philips Displays (soubor byl o rok dříve publikován v knize pojmenované Lidé v obrazech), zařadil fotografie vzniklé při nejrůznějších společenských akcích (mistrovství Evropy mažoretek, svěcení posádkové zástavy, vojenského cvičení, hasičských a venkovských slavnostech, průvodu Masopustu, poutích, volbách Miss Hranice, přírodní povodňové katastrofě, rockovém festivalu, mysliveckých oslavách), ale i při běžném, a po celé dlouhé roky téměř neměnném rituálu lidského žití. Fotograf nachází na pozadí zdánlivě neatraktivních témat obrazovou esenci, která má často zobecňující charakter. Pohled na hranické náměstí s barokním kostelem Stětí sv. Jana Křtitele nám nepřináší plnohodnotnou informaci o historické a architektonicky cenné stavbě v centru náměstí, nýbrž nám, díky zvlněnému povrchu neostře vykreslené záclony, doslova „visící“ přes celou plochu obrazu, umožňuje navodit iluzi intimní samoty bytu. Ve vrstevnatých obrazových plánech některých fotografií jsou zachyceni lidé, kteří jsou jednou osamoceni, jindy pohlceni davem, ale přesto zahloubáni do různých každodenních povinností (jistě i slastí). Vedle běžících dvojic (Ústí, 2002; Půlmaraton,2001), můžeme sledovat vleže relaxujícího mladíka na koncertu v šeru odcházejícího dne (Benefiční koncert K-centra, 2001), dovádějící děti při domácí koupeli (Skalička-Kamenec, 1999) nebo ležící dívku v trávě, hned vedle odloženého bicyklu (Opatovice, 1997). Určitý stupeň tajemnosti dílčích příběhů nám poskytuje prostor pro vlastní individuální interpretaci. Tak, jako letící postava nad zvlněnou vodní hladinou s čnějícími postavami ostatních plavců (Hranice, 1997), nám může připadat díky své přízračnosti jako neexistující skutečnost, tak i závěrečný snímek kulisy s hradem, letící kometou a neostrou sklenicí od Coca-coly (Hranice, 2001) nám dává vědět, že příběhy Tomáše Pospěcha nejsou jen reflexí příběhů specifických pouze pro město Hranice. Pečlivě komponované minipříběhy hovoří zástupně o nás samých, o našich bližních, stejně jako poodkrývají cosi z vnitřní citlivosti svého autora.

Tomáš Pospěch: Ohraničení - momentky z Hranic 1996-2002. Nakladatelství DOST, Hranice, 2002. ISBN 80-902942-4-0.

Partner