Menu

30/6/2019

Nevyřčené hry Marka Matuštíka

Marek Matuštík (1972) vystavil průřez pozoruhodným cyklem Nevyřčené hry, narůstajícím pět let. Kolekci složil jednak ze záběrů starších, zveřejněných mimo jiné v albu Unspoken Games (2017), jednak z fotografií dosud nevystavovaných. Lze to považovat za nanejvýš funkční řešení. Nevyřčené hry totiž nejsou realizací jednorázového nápadu, nýbrž velmi osobní výpovědí o dospívání dvou potomků a synovce. Z povahy věci je tudíž znázornění běhu času důležité.

Řečeno slovy fotografova komuniké: „Soubor není tvořen fotografiemi deníkového typu či snímky zobrazujícími vypjaté emoce aktérů, ale spíše obrazy tichými, intimními, jemně a nenásilně nabízejícími odlesky prchavých chvilek dětství. Je nejen o zkoumání fenoménu dětské duše, bolestně, ale přirozeně, se rozplývající v procesu dospívání, je také o hledání vizuální alternativy v širokém prostoru dnes velmi populární rodinné fotografie. Přes lyrickou povahu snímků, pojatých ve stylu novodobého romantismu, dostává celý cyklus s přibývajícími léty také časosběrný rozměr, umožňující sledovat postupnou proměnu kluků v mladé muže.“

Autor zve diváky k magickému prožitku realismu. Realistický způsob fotografování má sice nepřetržitou tradici, nicméně Matuštík se nepochybně vyjadřuje současným vizuálním jazykem. Snímky ozvláštňuje jak volbou projevů jejich aktérů, tak díky užitým stylistickým prostředkům. Momentky modeluje uvolněným kompozičním uspořádáním a uměřenou barevností. Oním kýženým průnikem charakteristik Nevyřčených her, jejž lze pokládat za klíč k efektivnosti kolekce, je tedy stále funkční formální a obsahová jednota. Zároveň se ovšem jedná o naprosto jedinečný výsledek intenzivní autorské vize. A nikoli mimochodem: Marek Matuštík vystaveným cyklem loni završil bakalářský stupeň studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Josef Moucha

Nevyřčené hry Marka Matuštíka

Autor: Marek Matuštík

Kurátor: Václav Němec

Místo: Kino Kotva, České Budějovice

Datum: 17. 5. – 30. 6. 2019

Zdroj: Fotonoviny. Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie – FOTOFO, 2019, č. 48, s. 5.

Partner