Menu

12/3/2018

Ve Frankfurtu byly otevřeny dvě výstavy české fotografie – Avantgardní fotograf Jaromír Funke a Opavská škola

06-na-vernnisazi-vystav
 
 

Od 27. ledna do 29. dubna 2018 probíhají v galerii Fotografie Forum Frankfurt ve Frankfurtu nad Mohanem dvě české výstavy: retrospektiva nejvýznamnějších děl meziválečného avantgardního fotografa Jaromíra Funkeho (1896–1945) a expozice prací studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě nazvaná Opava School – Close Up. Zatímco Funkeho výstava plně zapadá do programu této galerie, v níž od jejího vzniku v roce 1984 byla představena díla mnoha světoznámých tvůrců jakými jsou jako například Jacques-Henri Lartigue, Helmut Newton, Andy Warhol, Robert Frank, Imogen Cunninghamová, Sebastião Salgado, Walker Evans nebo Martin Parr, expozice ITF byla první samostatnou výstavou nějaké školy v historii galerie. Obě výstavy byly za účasti početného publika slavnostně zahájeny 26. ledna. Úvodním slovem je představili Thomas Duhnkrack, předseda Správní rady Fotografie Forum Frankfurt, Celina Lunsfordová, umělecká ředitelka galerie, a vedoucí ITF Vladimír Birgus, který byl kurátorem Funkeho výstavy a spolu se Celinou Lanfordovou, Václavem Podestátem a Ondřejem Durczakem sestavil výstavu opavských studentů.

Prezentované Funkeho fotografie pocházejí ze sbírky jeho dcery Miloslavy Rupešové a byly už v jiném výběru představeny v Leica Gallery Prague, která je spolu s Institutem tvůrčí fotografie SU a galerií Fotografie Forum Frankfurt organizátorem výstavy, a v rámci loňského veletrhu Paris Photo v Paříži (od letošního listopadu je ještě čeká repríza v Muzeu umění Olomouc). Jde většinou o vzácné dobové originály, jaké v takovém počtu nevlastní ani přední česká a světová muzea a galerie, v nichž je Funke zastoupený. Sedm desítek fotografií představuje Funkeho zásadní přínos v mnoha avantgardních směrech od abstrakce, konstruktivismu, nové věcnosti až k surrealismu. Funkeho dílo je ve Frankfurtu prezentováno také prostřednictvím projekce více než padesáti jeho abstraktních fotografii, z nichž mnohé nebyly nikdy publikovány. K výstavě vydalo pražské nakladatelství KANT katalog s textem Vladimíra Birguse v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

Výstava Opavská škola navazuje na loňské expozice ITF v Lucemburku, Bytomi a Berlíně, kde také byly vystaveny jak práce současných studentů, tak i ukázky ze studentských prací absolventů, kteří už získali mezinárodní renomé. K těm nejnovějším patří fotografie Hany Connor a Filipa Jandourka z bangladéšské metropole Dháky, ukazující prostřednictvím vizuálně působivých a technicky precizních barevných fotografií otřesné životní a pracovní podmínky venkovanů, kteří se do přelidněného velkoměsta přistěhovali s vidinou rychlého zbohatnutí. V loňském roce také vznikl cyklus Fantasma, v němž Zuzana Veselá konfrontovala sugestivní portréty herců s osobitými zátišími, které jsou symbolickými interpretacemi jejich osobností. Z divadelního prostředí, ovšem ze subjektivně viděného zákulisí, jsou rovněž expresívní černobílé fotografie Tomasze Tyndyka, který sám patří k významným hercům. Řada vystavených děl se zabývá tématy identity, autoreflexe či intimity. Anna Grzelewska už řadu let dokumentuje vlastní dceru a fotoaparátem zaznamenává nejen její postupnou proměnu z dítěte v mladou ženu, ale s velkým pochopením se snaží také zachytit změny jejích nálad a zájmů. Obrazovými reflexemi vlastního života jsou fotografie Krystyny Dul, Kamy Rokické a Katarzyny Sagatowské. Daniel Poláček ukazuje portrétními fotografiemi z webových kamer samotu, smutek, úzkost a prázdnotu lidí, kteří se snaží prostřednictvím internetu najít přátelé nebo partnery na sex. S velkým ohlasem se setkává cyklus Jana Langera Století Češi, konfrontující současné podoby lidí, kterým je sto a více let, s jejich podobenkami z mládí a ukazující neúprosné plynutí času. Mnoho významných ocenění získaly také portréty skutečných i v počítači klonovaných dvojčat od Terezy Vlčkové nebo dokumentární fotografie z archaického životního stylu obyvatel odlehlé ukrajinské vesnice od Jana Brykczyńského. Samotná expozice prací jedenácti autorů je doplněna velkoplošnou ozvučenou projekcí prací dalších 56 studentů a absolventů.

Obě české výstavy už záhy po zahájení vzbudily velký mediální ohlas, jejich recenze vyšly například ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Neue Presse nebo Photography Now.

Text: Ondřej Durczak Foto: David Macháč

Na výstavě jsou zastoupeni autoři:

Hana Connor a Filip Jandourek, Zuzana Veselá, Tomasz Tyndyk, Anna Grzelewska, Krystyna Dul, Kama Rokicka, Katarzyna Sagatowska, Daniel Poláček, Jan Langer, Tereza Vlčková a Jany Brykczyński.

V rámci projekce jsou prezentováni tito autoři:

Jan Brykczynski, Marta Berens, Dita Pepe, Aleksandra Smigielska, Petr Toman, Tomáš Škoda, Tereza Vlčková, Oldřich Malachta, Martin Wágner, Jaroslav Kocian, Václav Vašků, Jana Hunterová, Bára Prášilová, Dereck Hard, Peter Korček, Marcin Plonka, Lukáš Tofan, Barbora a Radim Žůrkovi, Hana Connor, Anna Gutová, Kamila Rokicka, Ondřej Žižka, Lucia Nimcová, Renata Mia Köhlerová, Tomáš Zumr, Daniel Poláček, Jan Vermouzek, Dagmar Vyhnálková, Katarzyna Hanusz-Oleksy, Anna Grzelewska, Matěj Třešnák, Milan Illík, Michaela Spurná, Artur Alan Wilman, Kristýna Erbenová, Jan Langer, Rafał Milach,Lenka Grabicová, Tomasz Tyndyk, Filip Jandourek, Marta Cieslikowska, Vladimír Meletzký, Tomáš Teodesijev, Karel Poneš, Aleksandra Pelc, Alcja Brodowicj, Daniel Laurinc, Kacper Stolorz, Tomáš Chadim, Michaela Hollý, Lena Jakubčáková,Konstancja Nowina Konopka, Krzyzstof Kowalczyk, Roman Vondrouš, Krzysztof Racoń, David Koronczi.

obrazek

obrazek

Část výstavy Opavská škola

obrazek

Zuzana Veselá z cyklu Fantasma

obrazek

Pozvánka na výstavu Opavská škola

obrazek

Na výstavě Avantgardí fotograf Jaromír Funke

obrazek

obrazek

Zahájení výstavy – Vladimír Birgus, Celina Lunsford a Thomas Duhnkrack

obrazek

Poutač k výstavě Jaromíra Funkeho

obrazek

Václav Podestát, Barbara Klemm, Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Krystyna Dul

obrazek

Článek o výstavách uspořádaných Institutem tvůrčí fotografie v galerii Fotografie Forum Frankfurt, Zdroj: Frankfurter Neue Presse 27. 1. 2018

Články a zmínky o výstavách zde:

http://photography-now.com/…ition/129103

https://www.fffrankfurt.org/home/

http://photography-now.com/…aromir-funke

http://www.fnp.de/…t679,2890967

https://www.facebook.com/…umfrankfurt/?…

http://frankfurt.carpediem.cd/…m-frankfurt/

https://museumtijdschrift.nl/…phy-players/?…

http://www.kunstmarkt.com/…_detail.html

http://berlin.czechcentres.cz/…omir-funke1/

http://www.kultur-frankfurt.de/…ails1/7.aspx

https://museumtijdschrift.nl/…hotographer/?…

https://www.instagram.com/p/BegAkLZHvSe/?…

https://loeildelaphotographie.com/…hotographer/

http://www.profifoto.de/…-avantgarde/

https://presse-nachrichten.com/…mte-realitt/

https://www.internations.org/…ivity/248786

http://itf.cz/index.php?…

https://www.dasfotoportal.de/?…

https://localz.events/…arde/8287712

http://itf.cz/index.php?…

Partner