Menu

24/10/2017

VÁCLAV PODESTÁT: S ANDĚLEM UPROSTŘED DAVU

 
plakatweb02

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ

VÁCLAV PODESTÁT – S ANDĚLEM UPROSTŘED DAVU

Dům umění, Opava, Pekařská 12

TERMÍN VÝSTAVY: 26. 10. 2017–7. 1. 2018

VERNISÁŽ / čtvrtek 26. 10. 2017 v 17:00, úvodní slovo Zdeněk Stuchlík, děkan FPF SU a Vladimír Birgus, vedoucí ITF FPF SU

Výstavu pořádají Opavská kulturní organizace a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

www.dumumeniopava.cz, www.itf.cz

Autorská výstava docenta Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě představuje výběr z jeho dosavadní tvorby z oblasti subjektivního dokumentu. Václav Podestát, přední český dokumentární fotograf, absolvent katedry fotografie na FAMU v Praze,spoléhá na diváka. Na jeho ochotu vciťovat se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny. Téměř vždy z nich vyzařuje nostalgie a jemný smutek, hlavní roli na snímcích má většinou člověk, i když mnohé snímky nezachycují jeho přímou přítomnost, často ukazují jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se do svého nitra.

Podestátovi nejde o zeměpisný či sociologický dokument z konkrétního prostředí, ale všude vyhledává obdobné metaforické vyjádření vlastních pocitů a vizuálních zážitků. Spoléhá přitom hodně na diváka. Na jeho ochotu vciťovat se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Fotografie akcentují neotřelou obrazovou stránku, vzdálenou tradičním kompozičním schématům, hlavní význam bývá ukryt v podtextu otevřeném různým interpretacím. Novou dimenzi v posledních letech do Podestátovy tvorby vnáší promyšlené využití barvy, které se ještě více vzdaluje od tradičního dokumentu, autor zároveň usiluje i o vizuální hru s imaginací diváků. Na výstavě jsou zastoupeny Podestátovy černobílé záběry (z dlouhotrvajícího cyklu „Lidé“, vznikající od druhé poloviny 80. let minulého století), a v poslední době stále častěji i barevné fotografie (vytvářené od roku 2005 v cyklu „Privátní příběhy“). Výstavu doprovází první knižní vydání výběru z dosavadní tvorby Václava Podestáta. Publikace „S andělem uprostřed davu“ z nakladatelství KANT představuje výběr prací z posledního čtvrtstoletí. Přestože mnohé snímky často ukazují osamělé jedince vydělující se z okolního hlučícího davu velkoměst a ponořující se do svého nitra, v obecné rovině odkazují k úvodnímu citátu knihy od Antoine de Saint-Exupéryho: „Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“ Úvodní studii ke knize napsal fotograf a historik fotografie Vladimír Birgus.

Partner